Shromáždění zástupců základních organizací je nejvyšším orgánem odborového svazu v období mezi konáním Sjezdů OS. Schází se zpravidla jedenkrát ročně, aby vyhodnotilo činnost a hospodaření odborového svazu za uplynulý rok a aby projednalo a schválilo konkrétní úkoly pro další rok, a to včetně rozpočtu odborového svazu.

Poslední shromáždění uskutečnilo ve dnech 12. a 13. dubna 2023 v hotelu Luna, v Koutech u Ledče nad Sázavou. Toto zasedání mimo jiné schválilo zprávu o hospodaření za rok 2022, rozpočet na rok 2023 a zprávu o činnosti OS SKP  od XXVII. SZZO konaného v dubnu 2022, která je stažení níže.