kolení funkcionářů základních organnizací patří mezi stěžejní aktivity odborového svazu, neboť bez potřebných odborných znalostí nemůže být odborový funkcionář zdatným oponentem a partnerem vedení společnosti a tedy ani kvalitním zástupcem zaměstnanců. Odborový svaz pořádá každoročně vlastními silami školení, jehož se pravidelně účastní funkcionáři z přibližně poloviny odborových organizací.Školení jsou logicky zaměřena k aktuální problematice, zejména pak v oblasti kolektivního vyjednávání, pracovního práva ale často i ke zkušenostem z odborové činnosti našich kolegů z tzv. starých zemí Evropské unie.

Školení se uskutečňuje podle plánu, který je Koordinačním výborem schvalován na příslušný kalendářní rok.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Vyhodnocení školení pro ZO 2021 a plán školení 2022