CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Ruční operace v bižuterní výrobě (montáž, fastování, lepení, svěšování a navlékání bižuterních výrobků). Obsluha seřízených jednoúčelových strojů a zařízení. Mezioperační a výstupní kontrola polotovarů i hotových výrobků. Obslužné operace v bižuterní výrobě (navazování a odvazování bižuterních výrobků, jejich balení apod.). 

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací
Nejjednodušší práce v bižuterní výrobě podle pracovních postupů. Sestavování bižuterních výrobků (jejich montáž, lepení, svěšování, našívání apod.). Sestavování jednoduchých i obtížnějších druhů bižuterních výrobků. Obsluha seřízených jednoúčelových strojů a zařízení. Mezioperační kontrola výrobků a jejich třídění.

Příklady prací

1. Ruční navlékání perlí do svazků. 
2. Navazování a odvazování bižuterních výrobků. 
3. Jednoduché řetízkování a svěšování bižuterních výrobků a navěšování přívěsků na lustrové montury. 
4. Ruční pokládání a rovnání bižuterních kamenů na speciální přípravky před zušlechťováním. 
5. Prohlížení a třídění výrobků před zušlechťováním z hlediska technologie zušlechťování. 
6. Našívání, napichování, kartování, adjustace, počítání a vážení bižuterních výrobků. 
7. Zatavování kovových dílů a uzavíracích mechanik do výrobků z plastických hmot. 
8. Oddělování vtoků (kleštěmi, rukou nebo strojkem) od výlisků z plastických hmot, vyráběných na vstřikovacích lisech ve vícekusových formách. Fastování, lepení a montáž bižuterních výrobků a jednoduchých vánočních ozdob a montáž kontrola funkčnosti mechanik. 
9. Navlékání jedno- a víceřadových náhrdelníků včetně stupňovaných velikostí. 
10. Navlékání rokajlu o velikosti do 11/0 na více jehel. 
11.Vstupní kontrola polotovarů a surovin, odebírání vzorků a jejich vyhodnocování. 
12.Obsluha jednoúčelových a jednoduchých strojů a zařízení (např. fetovacích automatů, ručních a excentrických a kolenopákových lisů o tonáži do 100 t). 
13.Uvolňování na niti navlečených perlí a ostatních bižuterních výrobků po smáčení. Sestavování šňůrek podle barevných odstínů. 
14.Obsluha šalovacích bubnů a odstraňování skleněných přelisků. 
15.Mytí bižuterních výrobků v chemických vodných roztocích včetně oplachů vodou a jejich sušení. 
16.Třídění a prohlížení výrobků po výbrusu a dalším zušlechtění speciálními pomůckami. 
17.Navlékání rokajlu o velikosti od 12/0 a montáž složitých vzorů (např. stáčení pomocí strojku, obtáčení šňůry, splétání náhrdelníků apod.). 
18.Navlékání, řetízkování, fastování a montáž náročných druhů bižuterních výrobků (čelenek, línů, kravat a pásů) a složitých víceřadových náhrdelníků v kombinaci s různými fantazijními perleni a kovovými díly. 
19.Montáž náročných druhů vánočních ozdob, např. poutačů, splétaných perličkových ozdob (pavouků, motýlů a hvězdic) apod.  

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Obtížnější práce v bižuterní výrobě vyžadující značnou manuální zručnost nebo dlouholeté zkušenosti. Obsluha vybraného okruhu náročnějších jednoúčelových strojů. Výstupní kontrola hotových výrobků.

Příklady prací

  1. Leptání, matování a leštění různých skleněných výrobků v kyselině. 
  2. 2 Obsluha kolenopákových lisů o tonáži nad 100 t. 
  3. Výstupní kontrola hotových výrobků s odpovědností za kvalitu výrobků předávaných na sklad podle stanovených přejímacích podmínek. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Obslužné a doplňkové práce ve výrobě skla a skleněných výrobků. Obsluha technického zařízení včetně jeho základního seřizování a kontroly jeho činnosti. Provádění jednoduchých operací ve sklářské výrobě. Obsluhování sklářských forem a manipulace s výrobky. Mezioperační a výstupní kontrola výrobků. 

 
120 Kč/ hod  
Charakteristika prací
Jednoduché obslužné a doplňkové práce ve výrobě skla a skleněných výrobků. Obsluhování sklářských forem a manipulace s výrobky. Provádění nejjednodušších operací ve sklářské výrobě.
Rutinní práce ve výrobě skla a skleněných výrobků včetně jednoduchých operací ve sklářské výrobě. Obsluha technického zařízení a kontrola správnosti jeho činnosti pomocí jednoduchých pomůcek. 

Příklady prací 

1. Ruční pukání trubic a polotovarů. 
2. Ruční rozlamování nařezaných tabulí plochého skla a odkládání rozlomených tabulí na stojan. 
3. Řezání a skládání hliníkových rámečků pro výrobu izolačních skel včetně jejich plnění molekulovým sítem. 
4. Vymývání skleněných výrobků v mycí lázni. 
5. Obsluha tvarovacích strojů na výrobu krčků lékařských teploměrů a dílů dělených pipet. 
6. Kontrola sesazování a skládání vrstvených skel ručně nebo pomocí montážního rámu včetně ořezávání technologických přesahů fólie. 
7. Značení sklářských výrobků jednobarevným sítotiskovým nebo gumovým razítkem a lepení známek, etiket a stupnic na sklo. 
8. Příprava dílců a montáž malé galanterie. 
9. Zapalování horních okrajů slabostěnných výrobků včetně seřizování plamene. 
10. Opukávání tenkostěnných výrobků plamenem. 
11. Předkreslování základní sítě dekoru pro broušení s používáním automatického zařízení. 
12. Třídění, připravování a odnášení nebo odvážení skleněných střepů určených k tavení skloviny a odstraňování nečistot ze střepů. 
13. Obsluha vytápění při tavení na pánvových pecích včetně seřizování chodu a tepelného režimu chladicích a temperovacích pecí (měnič ohně). 
14. Navíjení různobarevných skleněných hlaviček na drát pro textilní a čalounické špendlíky. 
15. Odstřihávání přelisků na sklářských výrobcích ručními nebo kolečkovými nůžkami.
16. Ruční voskování skla máčením výrobku před zušlechťováním. 
17. Matování výrobků pískem nebo v matovací lázni včetně přípravy matovacího média.
18. Čištění sklářských forem. 
19. Vážení a míchání sklářského kmene v automatické kmenárně, nastavování automatického nebo poloautomatického ovládání plniče zásobníku, dávkovače, váhy a míchačky a korekce přesnost automatických vah. 
20. Justování technických a laboratorních teploměrů s dělením 1/1 přímých o délce do 1 500 mm. 
21. Seřizování a obsluha zařízení na skládání a předlisovávání ohýbaných a rovných vrstvených skel 
22. Odebírání nebo vyvěšování ohýbaných bezpečnostních skel a kontrola ohybu na maketě. 
23. Ruční rozlamování tabulí plochého skla a jejich odkládání na stojan. 
24. Měření teplot optickými přístroji na stanovených místech vanového tavicího agregátu. 
25. Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola výrobků plochého skla podle technické dokumentace a za pomoci měřicích kontrolních pomůcek. 
26. Opukávání silnostěnných výrobků plamenem. 
27. Ořezávání přelisků lisovaného skla na DIA pile. 
28. Kontrola lisovaného skla z hlediska kvality skloviny, rovnosti obroušení dna a okrajů, rozměr a kompletace barev a souprav. 
29. Předkreslování vzorů na dělicím strojku perem nebo štětcem bez předkreslování kontur dekou 
30. Obsluha strojů na zušlechťování skla rytím a broušením (např. DIARYT, KUTZSCHEI POTING apod.). 
31. Odnášení a ukládání velkých nebo tvarově náročných výrobků do chladicích pecí. 
32. Cejchování, zkoušení a označování vad odměrného užitkového skla. 
33. Vrtání otvorů do skla vidiovým vrtákem. 
34. Obsluha pantografického stroje, výměny rycích jehel a předložkových desek, měření stran a menší opravy stroje a voskovaného povrchu výrobků. 
35. Točení sklářskou píšťalou a výpomoc při sválení a tvarování velkých výrobků.
36. Dekorování skla tiskem, razítky a obtisky. Obsluha strojů na opracovávání hran plochého skla (sámovaných i půlkulatých) včetně mycího stroje. 
37. Obsluha jednoduchých poloautomatických strojů a zařízení. 
38. Ohřívání sklářských výrobků v roztáčecí peci na sklářské píšťale, v kleštích apod. 

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací 
Základní odborné práce ve výrobě skla a skleněných výrobků vyžadující značné zkušenosti nebo manuální zručnost. Obsluha technického zařízení včetně základního seřizování a kontroly jeho činnosti. Výstupní kontrola výrobků. 

Příklady prací 

1. Ruční příprava sklářského kmene. 
2. Výstupní kontrola hotových výrobků a odpovědnost za kvalitu výrobků předávaných na sklad podle stanovených přejímacích podmínek (s výjimkou výrobků plochého skla). 
3. Řízení provozu pásových a komorových chladicích pecí. 
4. Seřizování a obsluha strojního zařízení na výrobu skleněných filtrů (frit) včetně jejich pečení, třídění a atestace. 
5. Cejchování rtutí. 
6. Ruční předkreslování hlavních řezů dekoru štětcem včetně rozkládání a rozkreslování asymetrických vzorů podle výkresů. 
7. Nanášení dřevité vrstvy (kůry) na kovové tvárnice pro sklářské rotační automaty. 
8. Zhotovování sítotiskových fotochemických šablon pro jednobarevný tisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny včetně nasazování používaných roztoků. 
9. Chemické leštění olovnatého skla v kyselinových lázních. 
10. Výstupní kontrola plochého skla v podmínkách uplatňování systému jakosti ISO.  
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 

Zušlechťování skla malířskými technikami (malováním, pískováním, vyřezáváním, vysokým smaltem apod.). Zdobení výrobků různými dekory, linkami, květinovými a figurálními motivy apod. Malování vánočních ozdob.

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací
Malování nejjednodušších dekorů a pásků na skleněné a bižuterní výrobky a vánoční ozdoby. 

Příklady prací 

1. Malování vánočních ozdob z volné ruky včetně míchání barev. 
2. Malování jednoduchých dekorů prováděných tahovou technikou. 
3. Malování ráfků vnějších horizontálních nepřerušovaných a svislých linek s používáním rozdělovacích strojků. 
4. Matování výrobků s používáním matovacích solí, fondů a kyselinových past. 
5. Dekorování nožek a uch na výrobcích barvou, drahými kovy, listrem apod. 
6. Tisk po celém obvodu výrobků (např. na džbánech, lahvích apod., sítotisk). 
7. Ruční malování skleněných výrobků horizontálními zlatými nebo barevnými pásky o různé šířce štětcem, perem i trubičkou. 
8. Jednoduché ruční malování odznaků a ostatních bižuterních výrobků podle vzorků (tupování, zapouštění, zatírání apod.).

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací 
Malování jednoduchých dekorů a květinových a figurálních motivů na všechny druhy výrobků. Listrování výrobků složitými dekory. Malování složitých dekorů a květinových a figurálních motivů tahovou technikou. Malování při používání kombinací různých technik, druhů barev a emailů. Zušlechťování skla dalšími technikami (kreslením, vyřezáváním a pískováním různých motivů). 

Příklady prací 

1. Malování výrobků náročnými dekory (např. motýly, figurkami apod.) na volnou plochu tvarově složitých polotovarů se zřetelem na charakteristické rysy předlohy. 
2. Listrování výrobků složitými páskovými dekory v kombinaci barva – drahé kovy – listr. 
3. Natírání celé plochy výrobků barevnou lazurou při dodržování rovnoměrné vrstvy nanášené směsi. 
4. Vypalování výrobků dekorovaných malováním, sítotiskem a tiskem včetně jejich vkládání a odebírání. 
5. Listrování přesně ohraničených ploch s používáním různých obkrývacích materiálů.
6. Páskování vně i uvnitř výrobků včetně svislých pásek (zlatem) na výrobcích z granátové skloviny a z podobných tmavých barevek. 
7. Malování jednoduchých figurek a zvířecích motivů v plošném provedení z volné ruky. 
8. Natírání zlatem větší části ploch výrobků, různě ornamentálně ohraničených, pro vysoký smalt. 
9. Malování vánočních ozdob z volné ruky složitými a výtvarně náročnými dekory a různými technikami včetně přípravy roztoků a míchání barev. 
10. Malování složitých květinových a podobných dekorů tahovou technikou (stínováním, protlačováním barvy apod.). 2. Malování složitých dekorů v kombinaci drahých kovů, barev a emailu. 
11. Malování jednoduchých dekorů reliéfem a modelování jednoduchých květin vysokým smaltem. 
12. Konturování kuličských dekorů emulzí drahých kovů. 
13. Malování jednoduchých motivů v plošném provedení drahými kovy s předškrábanou nebo předkreslenou kresbou. 6. Malování složitých obrazců v barevném provedení na smaltový (latexový) podklad. 
14. Kreslení, vyřezávání a pískování různých motivů ptáků, zvířat a ozdobných písmen na hutním skle. 
 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací
Zušlechťování skla různými malířskými technikami (malováním, pískováním, vyřezáváním, vysokým smaltem apod.). Provádění složitých kombinovaných a stínovaných dekorů.

Příklady prací 

1. Malování kombinovaných dekorů reliéfem a vysokým smaltem na výrobcích s podkladovou vrstvou zlata. 
2. Dekorování složitými květinovými dekory se stínováním, vyjadřujícím plastičnost kresby. 
3. Plastické dekorování šestidílných květů, kopretin apod. vysokým smaltem v kombinaci s reliéfem.
4. Kreslení a pískování různých reliéfů třikrát a vícekrát odkrývaných (např. státních znaků, sportovních výjevů apod.) na poháry, plakety, vázy nebo jiné skleněné výrobky. 
 

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací 
Zušlechťování dekoračního skla nejnáročnějšími malířskými technikami při používání všech druhů malířských materiálů. Provádění kreseb krajin a portrétů. Provádění detailních kreseb známých obrazů, osobností a nejnáročnějších předloh. 

Příklady prací 

1. Ruční malování krajinných motivů v detailním provedení. 
2. Malování bohaté květinové a krajinné dekorace bez rozdílu používání dekoračních materiálů. 
3. Malování složitých slohových písmen. 
4. Malování složitých dekorů reliéfem, vysokým smaltem a figurální malbou. 
5. Kreslení, vyřezávání a pískování originálů (podle vlastních návrhů nebo podle námětů výtvarníků), bohaté architektury reliéfů, hlubokých portrétů apod. na skleněné výrobky nebo bloky. 
6. Ruční malování portrétů podle výtvarných návrhů. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Sestavování, pájkování a pájení předem upravených konstrukčních dílů a výlisků na pasířské talíře, na azbest, do mouky, kaše nebo do speciálně připravených hmot nebo přípravků do všech druhů bižuterních výrobků. Ruční zhotovování, tvarování a úprava jednotlivých konstrukčních dílů. Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků s uplatňováním dokonalé znalosti pasířské technologie a navazujících technologií montáže a povrchového zušlechťování. 

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Sestavování, pájkování a pájení nejjednodušších bižuterních polotovarů a výrobků s uplatňováním pasířské technologie. 

Příklady prací 

1. Sestavování, pájkování a pájení jednoduchých bižuterních výrobků z výlisků o stejné tloušťce. 
2. Sestavování, pájkování a pájení pérových kroužků ve speciálních šablonách.  

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací 
Sestavování, pájkování a pájení širokého sortimentu jednodušších bižuterních polotovarů a výrobků včetně jednoduchého upravování jednotlivých konstrukčních dílů. Sestavování, pájkování a pájení širokého sortimentu složitějších bižuterních výrobků sestavených z několika vrstev letovaných na více ohňů a v kombinaci dílů o různé tloušťce.

 Příklady prací 

1. Sestavování, pájkování a pájení bižuterních výrobků z rovných nebo mírně tvarovaných článkových nebo kotlíkových řetězů. 
2. Sestavování, pájkování a pájení jednoduchých výrobků v kombinaci s masivními výlisky. 
3. Sestavování, pájkování a pájení výrobků sestavovaných z více vrstev. 
4. Sestavování, pájkování a pájení bižuterních výrobků v kombinaci slabých a silných drátů nebo filigránových a masivních výlisků. 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací 
Sestavování, pájkování a pájení nejsložitějších, technicky velmi náročných, z několika vrstev na více ohňů letovaných bižuterních výrobků, sestavených v kombinaci z dílů o různé tloušťce. Ruční tvarování a úprava jednotlivých dílů a sestav do požadovaného tvaru. 

Příklady prací 

1. Sestavování, pájkování a pájení velmi složitých, výtvarně nebo technicky náročných výrobků z tvarových výlisků a kotlíků v kombinaci s profilovanými dráty, galeriemi, filigrány a kotlíkovými řetězy. 
2. Sestavování, pájkování a pájení technicky nebo výtvarně náročných plastických a z více vrstev sestavených bižuterních výrobků (náhrdelníků, broží apod.). 
3. Zhotovování nových bižuterních vzorů podle modelů nebo výkresů. 

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací 
Zhotovování nejnáročnějších výrobků a reprezentativních kolekcí včetně napodobenin známých šperků, korunovačních klenotů apod. s používáním všech pasířských technik, prováděných ve špičkové kvalitě. Navrhování a zhotovování nových vzorů bižuterních výrobků. 

Příklady prací 

1. Zhotovování unikátních bižuterních výrobků, ozdob a reprezentativních kolekcí podle návrhů výtvarníků. 
2. Samostatné navrhování a zhotovování nových vzorů a modelů bižuterních výrobků a ozdob s uplatňováním dokonalých znalostí pasířských technologií a znalostí navazujících technologií montáží a povrchového zušlechťování. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Zušlechťování skla ručním rytím na měděných kotoučích s různými profily ostří za pomoci smirkových směsí a brusných past. Rytí všech druhů dekorací, ozdobných písmen, motivů květin, zvířat, architektury apod. včetně realizace návrhů výtvarníků. 

123,80 Kč/hod 
Charakteristika prací 
Zušlechťování skla ručním rytím jednoduchých řezů za pomoci měděných kotoučů a smirkových směsí. Zušlechťování skla ručním rytím jednoduchých dekorů, hůlkových písmen, ornamentů klouzavým způsobem a obvodových řezů na kotoučích s různými profily ostří.

Příklady prací 

1. Ruční rytí mírně parabolických krátkých řezů a linek. 
2. Rytí jednotlivých dekoračních prvků do jednoduchého dekoru včetně rytí na hraně kotouče. 
3. Rytí jednotlivých dekoračních prvků (např. kulových řezů apod.).
4. Ruční rytí jednoduchých ornamentů klouzavým způsobem. 
5. Rytí hůlkového písma, ráfků a obvodových řezů. 

 135,30 Kč/hod
Charakteristika prací 
Zušlechťování skla ručním rytím širokého sortimentu květinových a zvířecích dekorů, ozdobných písmen, figurálních a loveckých motivů a arabesek na kotoučích s různými profily ostří. 

Příklady prací 

1. Ruční rytí květinových a zvířecích motivů a jednoduchých figur do skla v plastickém provedení. 
2. Rytí silně parabolických řezů a spirál skládaných do motivů klouzavým způsobem (např. loveckých dekorů, arabesek, kopretin apod.). 
3. Rytí ozdobných písmen a monogramů.  

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací 
Zušlechťování skla hlubokým rytím složitých a dokonale propracovaných květinových a figurálních motivů, architektury, složitých ozdobných písmen a různých kombinací dekorů na kotoučích se všemi druhy profilů ostří a brusných materiálů. Zušlechťování skla hlubokým rytím nejsložitějších a dokonale propracovaných motivů včetně portrétů a uměleckých motivů provedených na kotoučích se všemi druhy profilů ostří a brusných materiálů. 

Příklady prací 

1. Ruční rytí hlubokých květinových a figurálních motivů, složitých písmen a ornamentů do skla. 
2. Rytí pravé dekorace (Egermann). 
4. Rytí dokonale propracovaných složitých motivů včetně portrétů prováděných do hloubky i plasticky. 
5 Rytí skleněných bloků s libovolnými motivy uměleckého charakteru. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Řezání všech druhů skla ve stanovených tolerancích ručně nebo na poloautomatických strojích včetně jejich seřizování, nasazování diamantů do držáků a broušení řezacích koleček. Určování stupně jakosti tabulí plochého skla, výběr kvality podle jakostních předpisů nebo zvláštních požadavků zákazníka vzhledem k dodržování optimální výtěžnosti skla a efektivnosti zpracování. Posuzování hotových výrobků z hlediska kvality povrchu, jádra skloviny a řezu. 

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Jednoduché řezání tabulí plochého skla, obsluha a seřizování strojů na řezání kulatých a tvarových skel a broušení řezacích koleček. 

Příklady prací 

1. Seřizování jedno i víceřezákových řezacích strojů na kulatá a tvarovaná skla včetně broušení řezacích koleček.
2. Seřizování poloautomatických nebo automatických strojů na řezání tvarovaných skel (např. pokládacích zařízení, transportních pásů, řezacích hlav apod.) a vylamování skel. 
3. Ruční řezání tvarovaných skel ze středního skla. 
4. Seřizování a obsluha provozu víceřezákových strojů na řezání kulatých skel. 

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací 
Určování stupně jakosti podle jakostních předpisů a ruční řezání tabulí plochého skla o střední tloušťce na přesné rozměry. Ruční řezáni zvláštních druhů skel včetně hodnocení kvality. Určování stupně jakosti podle jakostních předpisů a ruční řezání tabulí plochého tlustého skla na přesné rozměry. Řezání speciálních druhů skel pro opticky nebo technicky náročné výrobky. 

Příklady prací 

1. Hodnocení a výběr kvality a ruční řezání středního skla na pevné a přesné rozměry. 
2. Ruční řezání tvarovaných skel z tlustého skla. 
3. Ruční řezání ornamentálního litého skla a skla s drátěnou vložkou včetně výběru kvality. 
4. Ruční řezání chodopaku mimo první stůl. 5. Přesazování diamantů v řezacích nástrojích. 
5. Hodnocení a výběr kvality a ruční řezání tlustého skla na pevné a přesné rozměry. 
6. Řezání bezpečnostního vrstveného skla. 
7. Řezání chodopaku včetně výběru kvality a určování tabulí k dalšímu zpracovávání (řezač na prvním stole). 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Tvarování výrobků ze skloviny s jedním i vícenásobným nabíráním skloviny, tvářením ve svaláku, formách i bez forem, rozfoukáváním, roztáčením, nalepováním a tvarováním volně z ruky. Zpracovávání vícenásobným ohněm včetně vrstvení skel přejímáním i podjímáním, strojním lisováním a ručním individuálním tvarováním s využíváním sklářského nářadí a pomůcek. Navíjení a foukání výrobků na kahanech. Foukání vánočních ozdob z volné ruky i do forem. Mačkání všech druhů sklářských výrobků ručně i na mačkacích strojích.

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Tvarování nejjednodušších výrobků ze skloviny na jednoúčelových lisovacích nebo sklofoukačských strojích. Foukání nejjednodušších výrobků na kahanech. Navíjení nejjednodušších výrobků. Provádění nejjednodušších nátavů na sklářském soustruhu. 

Příklady prací 

1. Výroba jednoduchých zkumavek s rovným nebo vyhnutým okrajem. 
2. Výroba jednoduchých sklofoukačských polotovarů na jednoúčelových strojích. 
3. Natavování patek na odměrné válce o objemu pod 500 ml na sklářském soustruhu. 
4. Navíjení nejjednodušších zvířátek a jehlic za pomoci formiček (úzký sortiment zvládnutých druhů). 
5. Výroba nejjednodušších sklofoukačských výrobků, polotovarů a dílů na kahanech nebo jednoúčelových strojích.

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací  
Nabírání a lisování malých dezénových výrobků, přilepování nálepů a leštění ohněm. Mačkání na rotačních mačkadlech. Nabírání skloviny a foukání jednoduchých polotovarů. Navíjení jednoduchých výrobků. Natavování koncovek nejmenších rozměrů. Nabírání, lisování a dotvarovávání větších výrobků. Nabírání, foukání a tvarování menších a tenkostěnných výrobků. Foukání vánočních ozdob z volné ruky. Ruční mačkání jednodušších výrobků. Výroba jednodušších přístrojů, natavování koncovek menších rozměrů a roztáčení hrdel výrobků nejmenších objemů. Navíjení a foukání základního sortimentu figurek. 

Příklady prací 

1. Navíjení jednodušších zvířátek v širokém sortimentu o velikosti do 4 cm kompletně s více detaily. Navíjení jednodušších skleněných květinek (např. květin s květináčem, pomněnek, vlčích máků apod.). 
2. Nabírání a lisování malých výrobků s dezénem (např. misek, popelníků, talířků o velikosti do 100 mm apod.). 
3. Přilepování a leštění ohněm všech druhů lisovaných výrobků ze všech druhů sklovin. 
4. Výroba jednoduchých přístrojů (např. promývaček, kvasných zátek, frakčních baněk a spojovacích dílů o velikosti do NZ 29). 
5. Strojní zpracovávání výrobků náročných na přesnost (např. odměrných válců, šroubovic apod.). 
6. Natavování koncovek na potrubí o Js do 100 mm a o délce do 1 m. 
7. Nabírání skloviny na píšťalu a předtvarovávání baněk pro výrobky o objemu od 100 ml do 3 litrů. 
8. Roztáčení zábrusů o NZ do 34 a o KZ Js do 25 mm na trubce. 
9. Nabírání a podávání skla na stonek nebo dýnko (hutně zdobené sklo) u kalíšků apod. 
10. Zhotovování užitkových teploměrů s nádobkou foukanou z kapiláry. 
11. Mačkání skleněných výrobků na rotačních mačkadlech. 
12. Navíjení a tvarování obtížných druhů perlí zdobených barevnými nitěmi, broky apod. na kahanu. 
13. Nabírání skloviny na píšťalu a foukání baněk. 
14. Foukání vánočních ozdob z volné ruky. 
15. Vícenásobné nabírání skloviny na píšťalu a svalování ve svaláku včetně barevek a opálů při foukání baněk. 
16. Foukání dělených pipet o objemu od 5 ml do 200 ml. 
17. Nabírání skloviny a sválení na železné tyči na ucha džbánků, stonky kalíšků, nožky kompotových misek apod.
18. Vytvarovávání předních tvarů a dofukování na poloautomatickém stroji (např. lahví o objemu nad 0,3 litru, osvětlovacího skla a váz o obsahu do 250 mm apod.). 
19. foukání baněk pro výrobky podjímané a zdobené obalováním. 
20. Foukání a tvarování slabostěnných odlivek a zvonků všech velikostí a tvarů. 
21. Nabírání skloviny na píšťalu a zhotovování běžných druhů výrobků z barevek foukáním (např. kalíšků, lahví, džbánů, mís, váz apod.). 
22. Nabírání, lisování a dotvarovávání výrobků (např. jardinier a hladkých mís o průměru od 180 mm do 250 mm, s dezénem o průměru od 180 mm do 300 mm, váz hladkých a dezénových o výšce od 150 mm do 250 mm, výrobků s uchem o objemu do 1,5 litru apod.). 
23. Ruční mačkání nedekorovaných skleněných výrobků ze všech druhů skel kromě perleti a siam-rubínu u stolu z jedné tyče (butonů, dublet, muglí, přívěsků apod.). 
24. Výroba jednodušších přístrojů a aparatur (např. dělicích nálevek, butyrometrů, pykrometrů, baněk s několika nátavy, kohoutů přímých a trojcestných o Js do 24 mm apod.
25. Natavování koncovek na potrubí o Js od 150 mm do 250 mm, o délce do 1 m a o Js do 100 mm i o délce nad 1 m. 
26. Nabírání skloviny na píšťalu a předtvarovávání baněk pro výrobky o objemu do 100 ml a o objemu nad 3 do 75 l. 
27. Roztáčení hrdel na NZ 29 o objemu do 1 1, NZ 45 a více či KZ 40 a více na trubce. 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací 
Nabírání, lisování a dotvarovávání velkých, ohněm leštěných, tvarově obtížných a povrchově náročných výrobků. Nabírání, foukání a tvarování větších slabo i silnostěnných výrobků. Ruční mačkání nejsložitějších výrobků na mačkacích strojích. Výroba méně náročných přístrojů a aparatur. Natavování koncovek běžných rozměrů. Roztáčení hrdel výrobků menších objemů. Navíjení a foukání obtížných figurek.

 Příklady prací 

1. Ruční mačkání technicky náročných tvarů na mačkacích strojích včetně vhodného tvarování nahřátých tyčí speciálními pomůckami. Mačkání přes ruku, ze strany a od vrchu. 
2. Nabírání, foukání a tvarování výrobků osvětlovacího skla (např. koulí na závit, 3/4 koulí, stropních mís, vlámských misek, vrchních dílů, nurgláz, tulipánků, závěsných těles apod.). 
3. Nabírání, lisování a dotvarovávání velkých, ohněm leštěných hladkých i dezénovaných, tvarově obtížných a povrchově náročných sklářských výrobků ze všech druhů sklovin (např. jardinierů a hladkých mís o průměru nad 250 mm, hladkých a dezénovaných váz o výšce nad 250 mm, košíků a nástolců o průměru od 190 mm, plných květinových bloků s otvorem, fresnerových čoček apod.). 
4. Vícenásobné nabírání skloviny, foukání a tvarování výrobků (např. mís, váz apod.) o velikosti do 200 mm. 
5. Tvarování předních tvarů a dofukování výrobků na poloautomatickém stroji (např. váz o výšce nad 250 mm a osvětlovacího skla s dezénem o hloubce nad 10 mm). 
6. Nabírání, foukání a tvarování silnostěnných a slabostěnných výrobků (např. váz, mís a džbánů) o objemu do 1 l a podobných druhů o velikosti do 200 mm při přesném rozdělení síly stěn a hladkosti výrobků při kulovém tvaru. 
7. Nabírání skloviny přes jádro a tvarování výrobků o velikosti do 200 mm z hutního skla. 
8. Tahání stonků u kalíšků různých velikostí a tvarů. 
9. Roztáčení horního okraje lahví pelikánem. 
10. Foukání výrobků o velikosti do 250 mm na hranování. 
11. Lepení obtížných nálepů tvarovaných pinzetou nebo stříhaných nůžkami. 
12. Foukání přímých technických teploměrů o délce 1 500 mm. 
13. Foukání kalíšků s masivní nohou najednou. 
14. Výroba méně náročných přístrojů a aparatur (např. jednoduchých chladičů, přestupníků, kolon, nástavců, skleněných topných hadů, kohoutů vakuových, přímých a trojcestných o Js od 40 mm apod.). 
15. Natavování koncovek na potrubí o Js od 300 mm, o délce 1 m a o Js od 150 mm do 250 mm a o délce nad 1 m. 16. Nabírání skloviny na píšťalu a předtvarovávání baňky pro výrobky o objemu nad 75 litrů. 
17. Tvarování výrobků (např. lahví, baněk, válců apod.) o objemu do 2l. 
18. Nabírání a lisování méně náročných výrobků (např. vodoznaků, odlehčených zátek, dezinfekčních misek apod.). 19. Roztáčení hrdel mimo NZ 29 o objemu do 1 1 a NZ 50 a více o objemu do 5 I. 
20. Foukání a tvarování slabostěnných a silnostěnných odlivek všech velikostí bez trhané síly. 

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací 
Nabírání, foukání a tvarování velkých a tvarově náročných výrobků slabo- i silnostěnných s používáním zvláštních sklářských technik. Tvarování hutních figurek. Nabírání a lisování speciálních výrobků z borosilikátové skloviny. Výroba náročnějších přístrojů a aparatur. Natavování koncovek o větších rozměrech. Roztáčení hrdel výrobků o větších objemech.
Nabírání, foukání a tvarování nejsložitějších výrobků při používání všech sklářských technik tvarování a zdobení. Výroba nejnáročnějších přístrojů a aparatur. Roztáčení hrdel o největších objemech. 

Příklady prací 

1. Foukání a tvarování osvětlovacího skla o průměru nad 250 mm. 
2. Navíjení a foukání obtížných druhů figurek z více druhů barev individuálního charakteru (např. postav a nejsložitějších zvířat). 
3. Vícenásobné nabírání, foukání a tvarování silnostěnných výrobků (např. váz, mís apod.) o výšce nad 200 mm. 
4. Foukání slabostěnných i silnostěnných kalíšků podjímaných s podkládáním na stonek. 
5. Foukání a tvarování obtížných výrobků (např. perských lahví, svícnů s dýnky apod.). 
6. Tvarování hutních figurek. 
7. Foukání vícekontaktních teploměrů. 
8. Foukání měřidel více fyzikálních hodnot. 
9. Nabírání, foukání a tvarování výrobků včetně jejich optického zdobení podjímáním a přejímáním a přejímání popraskáním povrchu – krakle a opaliny (barevné), např. mís, toaletních souprav, kalíšků apod. 
10. Výroba středně náročných přístrojů a aparatur (např. Dewarových nádob, automatických byret, složitých chladičů, destilačních a refluxních hlavic, míchadel apod.). 
11. Natavování koncovek na potrubí o Js od 300 mm a o délce nad 1 m. 
12. Zhotovování středně náročných výrobků z křemenného skla (např. chladičů). 
13. Tvarování výrobků (např. lahví, baněk, válců apod. o objemu od 2 1 do 10 1, oblouků, kolen, S-kusů, T-kusů o Js do 80 mm apod.). 
14. Nabírání a lisování středně náročných výrobků, např. asférických zrcadel o průměru nad 300 min, koncovek ISO o průměru do 250 mm a ČSN o Js do 300 mm apod. 
15. Roztáčení hrdel NZ 50 a více o objemu od 5 I do 10 litrů. 
16. Tvarování různých druhů uměleckých výrobků ze skla z volné ruky. 
17. Tvarování baněk a elektronek ze zátavových skel o toleranční tloušťce stěny 0,3 mm a o objemu nad 5 litrů. 
18. Foukání a tvarování výtvarně velmi náročných výrobků (např. lahví s abnormálně dlouhými tvarovanými hrdly, vystřihovaných džbánů apod.). 
19. Foukání a tvarování roztáčených stínítek s páskem a rubínovým okrajem. 
20. Výroba náročných přístrojů a aparatur (např. vícestupňových vývěv, destilačních kolon a hlav, chladičů o Js od 200 mm apod.). 
21. Zhotovování náročných výrobků z křemenného skla (např. Dewarových nádob). 
22. Zhotovování složitých prototypových přístrojů a navrhování polotovarů, technických přípravků a pracovních postupů. 
23. Tvarování výrobků (např. lahví, baněk, válců apod. o objemu nad 10 1, oblouků, kolen, S-kusů, T-kusů o Js nad 100 mm).
24. Nabírání skloviny s dvojitým náběrem a lisování (např. koncovek ISO o Js nad 300 mm, ČSN o Js nad 400 mm apod.). 
25. Roztáčení hrdel NZ 50 mm a více o objemu nad 10 litrů a o objemu nad 5 litrů zatepla u pece. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Obsluha a seřizování všech druhů automatických sklářských strojů a zařízení. Řízení  provozu automatických sklářských linek. Provádění údržby sklářských strojů a automatických linek.

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací 
Obsluha a nejjednodušší seřizování automatických sklářských strojů a výrobních linek. Provádění jednoduchých operací ve výrobě plochého skla tažením i litím, pozorování tažených pásů skla a odstraňování závad na tažených pásech. 
Obsluha a spolupráce při seřizování a údržbě automatických sklářských strojů a výrobních linek. Seřizování pomocných zařízení ve výrobě plaveného skla a rozhodování o způsobu jeho zpracovávání. 

Příklady prací 

1. Ošetřování tažených pásů včetně odstraňování závad (např. prasklin, šlirů apod.). 
2. Seřizování technologických parametrů na linkách pro čištění a skládání vrstvených bezpečnostních skel. 
3. Spolupráce se slévačem při nabírání a lití skloviny ve výrobě chodopaku. 
4. Spolupráce se stolmistrem při válcování a leštění chodopaku ohněm na licím stole. 
5. Seřizování automatických a poloautomatických odlamovačů a řezacích strojů na horní plošině ve výrobě taženého plochého skla. 
6. Seřizování a obsluha tunelových pecí na ohýbané sklo o větších formátech nebo složitých ohybů propadovou metodou. 
7. Obsluha zařízení pro lití plochého skla systémem Continue včetně seřizování chladicího režimu licího zařízení. 
8. Seřizování pokládacích zařízení, nastavování potřebného počtu řezáků na obou mostech na požadované rozměry a provádění provozních zkoušek a kontrol rozměrů. Řízení pokládání tabulí, činnosti obou řezacích mostů a transportu tabulí na rozlamovací stoly. 
9. Seřizování, obsluha a běžná údržba (mechanických částí vzduchových a hydraulických rozvodů) velkokapacitní automatické balicí linky ERAPA AG. 
10. Řízení a seřizování licích strojů Continue ve výrobě litého skla včetně seřizování chladicích pecí. 
11. Řízení sklářského karuselového automatu na vysokofrekvenční navařování fixátorů stínítek televizních skel s dodržováním přesnosti na setiny mm. 
12. Rozhodování o způsobu zpracovávání skla (o volných nebo pevných rozměrech) nebo jeho střepování, nastavování příčných řezů a řízení přesunu tabulí dálkovým ovládáním na lince FLOAT I. 
13. Seřizování technologických parametrů vysokotlakového lisovacího autoklávu ve výrobě vrstvených bezpečnostních skel. 
14. Řízení procesu přípravy sklářského kmene v automatické kmenárně řízené počítačem. Zjišťování vlhkosti surovin pomocí neutronových sond a zadávání údajů do počítače pro stanovování množství jednotlivých surovin do dávky kmene. 
15. Válcování chodopaku na licích deskách a seřizování teplot licích stolů a chladicích pecí (stolmistr). 
16. Seřizování linek na výrobu izolačních skel včetně strojního tmelení obvodových spár a přípravy tmelů. 
17. Seřizování a obsluha automatických potiskovacích strojů na potisk výrobků obalového skla.
18. Řízení provozu licích strojů pro tažení tyčí na pánvové peci včetně jejich seřizování. 
19. Obsluha lisovacích plnoautomatických sklářských strojů ve vícenásobné výrobě (II. strojník). 
20. Seřizování a řízení výroby na plně automatizovaných strojích výrobní linky na užitkové sklo (strojník rafinačního stroje). 
21. Seřizování automatických potiskovacích strojů a zařízení pro vícebarevný tisk nebo jednobarevný dvojstínový tisk nápojového skla a podobných sklářských výrobků. 
22. Obsluha a seřizování vanových agregátů na výrobu drcených frit PKS apod. 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací 
Seřizování a řízení činnosti tavicích a chladicích automatů a výrobních linek lisovacích, foukacích, sacofoukacích, lisofoukacích a linek na výrobu obalového skla včetně provádění běžné údržby. Seřizování teplot v pracovní části strojů a chladicích pecí podle technologických požadavků. Seřizování chodu tavicích agregátů na výrobu plochého skla. 

Příklady prací 

1. Seřizování a řízení lisofoukacích a sacofoukacích automatů vyrábějících tenkostěnné sklo.
2. Dálkové řízení automatizované linky na zpracovávání pásu plochého skla na výrobním zařízení FLOAT 
3. Řízení provozu automatických linek na broušení skleněných kamenů (šatonů) DNC. 
4. Dálkové řízení soustavy strojních zařízení na řezání a baleni skla (separátních řezáren FLOAT II). 
5. Seřizování technologických parametrů podle vyráběného sortimentu na lince vyrábějící bezpečnostní sklo tvrzené horizontálním způsobem (typ GLASSTECH). Řízení a organizace práce obsluhy linky. 
6. Seřizování automatické linky na šablonování, vylamování, broušení, vrtání a mytí tvarovaných skel (linky SIV). 
7. Řízení technologického procesu výroby taženého plochého skla na dolní plošině vanového agregátu. 
8. Seřizování, řízení a obsluha zařízení na dotvarovávání, potisk, tvrzení apod. výrobků z borosilikátové skloviny. 
9. Seřizování a řízení poloautomatických tvarovacích sklářských strojů typu AMBECK na výrobu drobného obalového skla. 
10. Seřizování dávkovačů skloviny pro sklářské automaty včetně přípravy a výměny náhradních dílů. 
11. Seřizování a obsluha jednokapkových řadových plnoautomatických sklářských strojů vyrábějících lisofoukacím nebo dvakrát foukacím způsobem ve výrobě obalového skla. 
12. Obsluha plnoautomatizované linky na výrobu lisovaného skla leštěného ohněm (automatických lisů, automatických strojů na zapalování ohněm a závěrečné tvarování, automatických překládacích a přenášecích zařízení apod.). 
13. Seřizování a řízení výroby na rotačních plnoautomatických sklářských strojích vyrábějících foukacím nebo lisofoukacím způsobem (I. strojník). 

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací 
Organizování práce a řízení provozu tavicích a chladicích agregátů ve vícenásobné výrobě na automatických lisovacích, foukacích, sacofoukacích a lisofoukacích linkách včetně seřizování příkonu zakládacího a přídavného zařízení. Provádění údržby těchto strojů. Řízení výrobního procesu plaveného skla a kontrola a regulace tvorby pásů skla v lázni. 
Řízení výrobního procesu na linkách zpracovávajících těžkotavitelnou sklovinu

Příklady prací 

1. Řízení procesu tvarování pásů plochého skla na plavicí lázni systémem FLOAT včetně seřizování chladicích pecí. 
2. Seřizování a řízení výroby na řadových plnoautomatických sklářských strojích vyrábějících foukacím, sacofoukacím nebo lisofoukacím způsobem ve vícenásobné výrobě. 
3. Seřizování a řízení výroby plně automatizované výrobní linky na užitkové sklo včetně znalosti obsluhy všech zařízení linky (I. strojník). 
4. Řízení výroby a seřizování zařízení na tvarování, lisování, tažení a natavování výrobků z borosilikátové skloviny (I. strojník). 
5. Seřizování a obsluha dvoukapkových řadových plnoautomatických sklářských strojů vyrábějících lisofoukacím nebo dvakrát foukacím způsobem ve výrobě obalového skla. 
6. Seřizování a řízení výroby na lisovacích plnoautomatických sklářských strojích (I. strojník). 
7. Řízení procesu výroby na linkách zpracovávajících borosilikátovou sklovinu (vrchní strojník).

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Řízení plynulého chodu sklářských pánvových a vanových tavicích agregátů a přípravy vsádek do pecí. Tavení všech druhů skloviny a barevek v pánvových pecích včetně odbarvování a barvení skloviny.

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací 
Obsluha pomocných automatických zařízení sloužících k provozu pánvových pecí včetně kontroly jeho činnosti. 
Obsluha tavicích vanových agregátů, zakládání sklářského kmene a obsluha reverzačního zařízení. 

Příklady prací 

1. Kontrola činnosti automatických zakladačů vsázky na vanovém agregátu a ruční úpravy rozložení vsázky v zakládacím prostoru a řízení doplňování zásobníků kmene a střepů. 
2. Obsluha provozu tavicích vanových agregátů vytápěných plynnými nebo kapalnými palivy (kontinuální způsob). 
3. Taveni skloviny ve vanách včetně zakládání sklářského kmene a obsluhy reverzačního zařízení. 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací 
Řízení provozu sklářských tavicích agregátů a zabezpečování utavování skloviny. 

Příklady prací 

1. Řízení provozu tavicích vanových agregátů vytápěných plynnými nebo kapalnými palivy. 
2. Řízení provozu celoelektrických vanových agregátů. 
3. Řízení výroby skla na pánvových pecích s jedním druhem skloviny (odbarvování a barvení, nakládka kmene, stanovování času pro nakládku kmene a ukončení tavby apod.) a běžná údržba tavicích agregátů. 
4. Řízení tavení čediče v kopulových pecích z panelu včetně řízení chodu pomocných zařízení.  

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací 
Řízení provozu tavicích agregátů a zabezpečování utavování všech druhů skloviny a barevek včetně těžkotavitelných druhů. 

Příklady prací 

1. Tavení všech druhů skloviny nebo barevek na pánvových pecích. 
2. Řízení procesu tavení skloviny na vanových agregátech na výrobu plaveného skla FLOAT s přídavnými zařízeními a o výkonu nad 300 t/24 h. 
3. Řízení provozu celoelektrických vanových agregátů nebo tavení těžkotavitelné skloviny na pánvových pecích (např. borosilikátové skloviny). 
4. Řízení provozu více tavicích vanových agregátů s různými druhy skloviny. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Příprava, sestavování, vydávání a kompletace polotovarů a skleněných doplňků ve výrobě bižuterie s návazností na celkový objednací příkaz a se znalostí celé zakázky, barevného ladění kovových i skleněných doplňků a povrchového zušlechťováni finálních výrobků. Řízení a obsluha zařízení na zušlechťování polotovarů a výrobků odmašťováním, omíláním, čištěním ultrazvukem apod. Navrhování a zhotovování nových vzorů sklářských a bižuterních výrobků při respektování požadavků zákazníků a jejich přizpůsobování používaným technologiím, materiálům a pracovním, postupům.

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací 
Operace ve výrobě bižuterie a při provádění mechanických a chemických úprav majících vliv na kvalitu výrobků, jejich vzhled nebo možnost zpracovávání v následujících operacích. Připravování výrobních dávek podle výrobních průvodek do práce s potřebnými znalostmi technologických a pracovních postupů. 
Náročnější zušlechťování bižuterních a sklářských výrobků všech druhů a velikostí, vyžadující značnou praxi a zkušenosti. 

Příklady prací 

1. Boční střiky nebo dvojstřiky na bižuterních výrobcích vypalovacími barvami nebo drahými kovy ve stříkací kabině. 2. Odstředivé lití nízkotavitelných slitin do pryžových forem. 
3. Mechanické opracovávání, broušení a leštění kovových odlitků na jednoúčelových strojích včetně jejich seřizování. 
4. Rumplování skleněných výrobků v bubnech. 
5. Montáž lustrových košů čtyř- až desetiplamenných se závěsnou trubkou, středním dílem a ozdobnými kruhy o průměru do 500 mm (v počtu dvou a více kruhů). 
6. Zhotovování referenčních a akvizičních vzorků podle dokumentačních karet a průvodek včetně psaní zúčtovacích dokladů na jednotlivé vzory. 
7. Ruční irizováni skleněných perliček na základě interference světla vyvolané tenkými vrstvami kovu. 
8. Příprava roztoků pro zušlechťování bižuterních výrobků a polotovarů (např. pro similizaci, listrování, voskování apod.). 
9. Vaření a příprava tmelu pro broušení šatonů. 
10. Příprava a vydávání polotovarů a doplňků dílenským a domáckým dělníkům ve výrobě bižuterie a svítidel včetně vedení potřebné evidence a přijímání hotových výrobků a polotovarů a provádění kontroly, kvality a množství odvedené práce. 
11Vakuové pokovování bižuterních a technických výrobků napařováním. 
12. Leštění nebo zapalování skleněných bižuterních výrobků všech druhů, barev a velikostí v otevřených pecích nebo elektrických pásových pecích a vizuální sledování nabíhání barev různých speciálních sklovin. 
13. Vakuové pokovování náročných bižuterních a technických výrobků (šesti a více vrstvami). 
14. Vypalování vysokého smaltu. 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací 
Nejnáročnější zušlechťování bižuterních a sklářských výrobků na specializovaných strojních zařizeních, vyžadující bohaté zkušenosti a dlouholetou praxi.

Příklady prací 

1. Řízení provozu číslicové programovatelné pece pro povrchové zušlechťování bižuterních výrobků (např. vypalování, nanášení drahých a barevných kovů, interferenčních vrstev, epoxidových a syntetických barev, NC barev, difuzní zabarvování skloviny apod.). 

138,50 Kč/hod 
Charakteristika prací 
Výtvarné návrhy všech druhů nových sklářských a bižuterních výrobků při respektování požadavků zákazníků a jejich přizpůsobování používaným technologiím, materiálům a pracovním stupům. 

Příklady prací 

1. Navrhování a zhotovování souprav bižuterie a nových vzorů svítidel nejvhodnějšího barevného sladění a způsobů povrchového zušlechťování. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Různé práce ve výrobě skleněného vlákna. Zhotovování nových papírových cívek a jejich opravy. Připravování pojidel. Příprava a vaření lubrikací pro proces tažení skleněného vlákna a jeho modifikací do tkanin a obdobných výrobků. Tažení skleněných vláken Rayon z platinových pecí za používání různých druhů lubrikací. 

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací  
Jednoduché přípravné a pomocné práce ve výrobě skleněného vlákna. 
Obsluha pomocného strojního zařízení používaného ve výrobě skleněného vlákna a rohoží. Pomocné a přípravné práce ve výrobě skleněného vlákna. 

Příklady prací 

1. Příprava skleněného vlákna včetně jeho třídění podle druhů. 
2. Příprava a doplňování návinů sekacího zařízeni linek na výrobu rohoží a kontrola počtu a kvality spotřebovaných návinů.
3. Zhotovování a oprava papírových cívek na výrobu skleněného vlákna. 
4. Čištění a drobné opravy lubrikačních válců, rozváděcích křídel a patek. 
5. Vážení cívek se skleněným vláknem a provádění záznamů o hmotnosti v příslušné evidenci.
6. Příprava a vaření lubrikací pro proces tažení vlákna. 
7. Obsluha šicího zařízení, cívkovačů, zařízení s nosným materiálem rouna a navíjecího zařízení na sekání. 

123,80 Kč/hod 
Charakteristika prací 
Obsluha strojních zařízení na výrobu skleněného vlákna a rohoží včetně jeho řízení a seřizování. Zabezpečování činnosti zařízení na tažení skleněného vlákna Rayon z platinových pecí. 

 Příklady prací 

1. Splétání skleněného vlákna do skelných pramenů používaných na výrobu tkanin, rohoží, sekaného vlákna apod.
2. Spřádání skleněného vlákna do textilních nití pro aplikační používání v elektroprůmyslu. 
3. Příprava a zpracovávání skleněného vlákna a jeho modifikací do tkanin a obdobných výrobků. 
4. Řízení a seřizování automatických linek na výrobu pramencových rohoží a linky Arasklo a seřizování rychlostí pásu, teploty a dalších prvků technologie k dosahování požadovaných parametrů výrobků. 
5. Navíjení rohoží na navíjecích zařízeních a kontrola kvality rohoží a hmotnosti návinu. 
6. Příprava tekutého pojidla pro výrobu pramencových rohoží. 
7. Příprava postřikovací emulze a obsluha dopravních zařízení materiálu k výrobě a zpracovávání. 
8. Zabezpečování chodu přetavovacích pícek na vláknitý odpad a kontrola měřených veličin a stavu vyráběných frit. 9. Zajišťování správného chodu tažných stanovišť a kontrola dodržování technologických parametrů výroby a funkčnosti zařízení včetně drobných oprav a seřizování. 
10. Obsluha rozvlákňovacích strojů na výrobu silikátových vláken. 
11. Tažení skleněného vlákna Rayon z platinových pecí za používání různých druhů lubrikací.