Kdo se může stát členem OS?

Každá fyzická osoba po dovršení 15-ti let věku bez rozdílu rasy, národnosti, vyznání, pohlaví, politického smýšlení, pracovního zařazení, která souhlasí se Stanovami a Programem OS SKP a chce se podílet na jejich realizaci. Členem OS nemůže být osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnavatelem

Členství v OS SKP vzniká přijetím členské přihlášky po rozhodnutí

 a) příslušné základní organizace (ZO) u členů v ZO a u zvláštních členů ZO
 b) předsedy OS u členů mimo ZO.

 
  • Členské přihlášky jsou k dispozici na OS SKP a na všech závodních výborech

  • Pokud fyzická osoba nemá možnost být členem některé ZO, může být přijata za člena OS mimo ZO. V takovém případě má OS postavení příslušné ZO a pracuje s členem přímo (tedy bez mezičlánku v podobě ZO).

JAK SE STÁT ČLENEM?

Kdo se může stát členem OS?
 

  • Každá fyzická osoba po dovršení 15-ti let věku bez rozdílu rasy, národnosti, vyznání, pohlaví, politického smýšlení, pracovního zařazení, která souhlasí se Stanovami a Programem OS SKP a chce se podílet na jejich realizaci. Členem OS nemůže být osoba samostatně výdělečně činná, která je současně zaměstnavatelem
 
  • Členství v OS SKP vzniká přijetím členské přihlášky po rozhodnutí

a) příslušné základní organizace (ZO) u členů v ZO a u zvláštních členů ZO

b) předsedy OS u členů mimo ZO.

 
  • Členské přihlášky jsou k dispozici na OS SKP a na všech závodních výborech
  • Pokud fyzická osoba nemá možnost být členem některé ZO, může být přijata za člena OS mimo ZO. V takovém případě má OS postavení příslušné ZO a pracuje s členem přímo (tedy bez mezičlánku v podobě ZO).

     

 

OSTATNÍ DOKUMENTY KE STAŽENÍ ZDE:

1) PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA KE STAŽENÍ ZDE