CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Samostatné odborné práce, popř. práce při zjišťování a odstraňování závad, obsluze energetických zařízení, preventivních, běžných a středních opravách, kontrolách, výměnách a revizích elektrických strojů, přístrojů, zařízení a elektrické instalace s nízkým a vysokým napětím v budovách a objektech občanské, průmyslové a jiné vybavenosti, venkovních rozvodných energetických systémů včetně silových kabelů, elektrických zařízení strojů, výrobních a jiných linek apod. ve všech výrobních i nevýrobních oborech. Samostatné odborné práce a řízení prací při zjišťování a odstraňování závad elektrických zařízení nejvyšší složitosti. Obsluha, preventivní a běžná údržba, zjišťování a odstraňování závad, provádění středních a generálních oprav energetických zařízení generátorů, tepláren, rozvoden vysokého, popř. velmi vysokého napětí, měníren a jiných energetických zařízení. Provádění a řízení rozsáhlých oprav s podstatnými zásahy do elektrických systémů spojených zpravidla s rekonstrukcí strojů a zařízení tuzemské a zahraniční výroby. Provádění a řízení revizí, zkoušení a uvádění do provozu elektrických zařízení včetně vystavování příslušných protokolů.

120 Kč/hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při jednoduchých opravách elektrických strojů a energetických zařízení.

Příklady prací
1. Základní práce při opravách vadných částí elektrických instalací v bytové a občanské vybavenosti nebo při opravách jednoduchých přístrojů pod dohledem. 
2. Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení chodu a odstraňování závad energetických řízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají čtvrtému stupni.

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při instalaci, zapojování a opravách elektrických strojů a energetických zařízení, např, při výměně elektroměrů, připojování asynchronních elektromotorů, opravách podružných rozváděčů a opravách a výměnách elektrických sběračů proudu.
Běžné odborné práce při opravách elektrických strojů a energetických zařízení, revizních a preventivních prohlídkách, řízení a obsluze energetických zařízení o malých výkonech, např. při opravách závěsných panelů obráběcích strojů, opravách elektrických zařízení chladicích strojů, kontrole a opravách elektrických přenosných zařízen.

Příklady prací
1. Zapojování částí elektrických instalací, např. pojistek, jističů, svítidel, přepínačů apod.
2. Výměna jednofázových a třífázových elektroměrů.
3. Výměna relé a elektromagnetických stykačů pro spínání silových obvodů. 
4. Připojování asynchronních elektromotorů.
5. Opravy zemnicích sítí v průmyslových objektech.
6. Opravy podružných rozváděčů k elektromotorům o výkonu do 30 kW.
7. Opravy a výměna trolejových sběračů proudu a podpěrných držáků trolejových vedení.
8. Pokládání a upevňování silových, ovládacích, signálních a měřicích kabelů bez jejich zapojování
9. Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení, chodu a obsluze, popř. kontrole činnosti, a zajišťování a odstraňování závad energetických zařízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají pátému stupni
10. Opravy závěsných ovládacích panelů obráběcích strojů včetně propojování novými vodiči a zkoušení správnosti zapojení
11. Opravy elektrických instalací v průmyslových objektech a občanské vybavenosti.
12. Opravy akumulátorových baterií všech druhů včetně staničních akumulátorových baterií.
13. Opravy elektrické vybavenosti balicích automatů.
14. Opravy elektrických zařízeni pásových dopravníků v technologické dopravě, např. opravy a výměna všech druhů spínačů, motorů apod.
15. Opravy elektrických zařízení chladicích strojů včetně termostatických zařízení.
16. Opravy elektromagnetických stykačů nad 25 A včetně seřizování a nastavování proudových ochran.
17. Opravy elektrických zařízení tvářecích a licích strojů ve výrobě plastových dílů.
18. Opravy porušených napájecích kabelů do průřezu 240 mm2 s montáží spojek.
19. Opravy elektrických instalací v mokrém prostředí jeskyní včetně výměn kabelů, stykačů, svítídel apod.
20. Kontrola a opravy přenosného elektrického nářadí, např. ručních elektrických vrtaček, brusek, pájecích souprav apod.
21. Zjišťování místa poruchy napájecích kabelů v prostorech s nebezpečím výbuchu.
22. Kontrola a výměna proudových propojení včetně měření opotřebováni trolejových drátů, výměny izolátorů, svorek a dalších součástí trolejí.
23. Zjišťování a odstraňování závad na vzdušných a kabelových vedeních nízkého napětí.
24. Řízení chodu a obsluha spínací nebo transformační stanice o celkovém rozsahu do 25 kobek vysokého napětí.
25. Řízení chodu a obsluha energetických zařízení o celkovém výkonu do 1 MW nebo lokálních  zdrojů elektrické energie (dieselgenerátorů apod.).
26. Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení chodu a obsluze, popř. kontrole činnosti, a zjišťování a odstraňování závad energetických zařízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají šestému stupni. 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při opravách, revizích a preventivních prohlídkách elektrických strojů a energetických zařízení, popř. při řízení chodu a obsluze energetických zařízení středního výkonu.

Příklady prací
1. Opravy elektrických zařízení s automatickými obvody, např. kotelen, strojoven apod.
2. Opravy elektrických zařízení pro elektrostatické odlučování popílku nebo prachu.
3. Opravy elektrostatických zařízení pro elektrostatické lakování.
4. Opravy elektrických zařízení programového mísení hmot.
5. Opravy ovládacích automatik a programových řízení pražicích strojů.
6. Opravy jednotlivých systémů elektrických rozvodů a zařízení číslicově řízených obráběcích strojů tuzemské výroby.
7. Opravy a seřizování elektrických zařízení napájecích automatů, dojíren a chladíren.
8. Rekonstrukce elektrických instalací při generálních opravách obráběcích a tvářecích strojů.
9. Revize, opravy a seřizování elektrických nevýbušných zařízení pro plynující doly nebo chemické provozy s nebezpečím výbuchu, např. nevýbušných jističů, stykačů apod.
10. Kontrola a opravy speciálních stejnosměrných soustrojí do 50 kW pro pohon válcovacích stolic apod.
11. Kontrola a opravy zařízení elektrických pohonů všech druhů včetně příslušenství s ovládáním jednoho místa a výkonem nad 100 kW bez automatické regulace otáček.
12. Provádění preventivních prohlídek, periodických revizí a kontrol provozních souborů strojů a zařízení.
13. Opravy a revize elektrických zařízení nízkého napětí distribučních rozvodných soustav pod napětím.
14. Opravy a revize transformátorů, měření převodů, zkoušení plynových relé apod.
15. Opravy a údržba silových částí poloautomatizovaných klimatizačních zařízení, např. rozváděčů, kabelových rozvodů, vysokonapěťových zdrojů pro elektrofiltry apod.
16. Řízení chodu a obsluha hlavních energetických zařízení elektráren a tepláren s vývodovými rozvodnami (rozvodný).
17. Řízení chodu a obsluha spínacích nebo transformačních stanic vn/nn, vvn/vn o celkovém rozsahu od 25 do 50 kobek vysokého napětí (rozvodný).
18. Řízení a obsluha hlavních velínů elektráren s generátory o jednotkovému výkonu do 45 MW.
19. Řízení a zajišťování provozu a údržby rozvodných zařízení, kvalitní a nerušené dodávky elektrické energie v obvodu do limitu 10 000 provozních hodin (obvodový elektromontér a rozvodný).
20. Kontrola činnosti, zjišťování a odstraňování závad a provádění oprav elektrických zařízení ve výrobnách elektrické energie a tepla s instalovanými výrobními jednotkami o výkonu do 45 MW u kondenzačních turbogenerátorů, do 115 t/h páry u parních kotlů a do 80 MW u horkovodních kotlů a do 240 t/h páry u teplárenských odběrových protitlakových soustrojí (pracovník směnového provozu).
21. Zajišťování provozu náhradních zdrojů elektrického proudu do výkonu 75 kVA včetně indukčních a rotačních generátorů napětí.
22. Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení chodu a obsluze, popř. kontrole činnosti a zjišťování a odstraňování závad energetických zařízení, které při samostatně vykonávané činnosti odpovídají sedmému stupni.

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce při opravách, údržbě a revizích elektrických strojů a energetických zařízení. Řízení a obsluha velkých energetických zařízení. 
Specializované práce s případným odborným vedením pracovníků při údržbě, opravách a revizích elektrických strojů a energetických zařízení. Řízení chodu a obsluha největších energetických zařízení.

Příklady prací
1. Generální opravy elektrických zařízení složitých obráběcích strojů tuzemské i zahraniční výroby (např. vrtacích víceúčelových strojů, brousicích strojů a frézovacích strojů se sloučenými operacemi).
2. Opravy elektrické vybavenosti zařízení s programovým řízením a elektrickým ovládáním, např. automatických pokovovacích linek nebo vstřikovacích lisů plastických hmot.
3. Opravy zařízení pro ovládání odporových programově řízených svařovacích strojů a svařovacích lisů včetně seřizování synchronizace časového řízení jednotlivých operací probíhajících při jednom cyklu svařování.
4. Revize elektrorozvodných systémů nízkého napětí a středně složitých elektrických zařízení podle předpisů včetně vyhotovování revizních zpráv.
5. Řízení skupiny pracovníků při opravách a revizích elektrických zařízení distribuční rozvodné soustavy.
6. Revize a opravy transformátorů vvn/vn nebo příslušenství generátorů o výkonu do 100 MVA.
7. Revize, opravy a seřizování složitých elektrických zařízení těžních strojů s pohony WARD – LEONARD nebo pohony s tyristorovou regulací včetně pomocných ovládacích a zabezpečovacích obvodů v rozsahu celého těžního zařízení.
8. Opravy a údržba elektrické vybavenosti automaticky regulovaných klimatizačních zařízení, např. servomotorů, servoventilů, ochran výměníků proti zamrznutí apod. Vzájemné seřizování bloků kli-matizace (ohřevu, chlazení, vlhkosti, prašnosti a proudění vzduchu).
9. Řízení chodu a obsluha hlavních energetických zařízení elektráren a tepláren s vývodovými rozvodnami o celkovém rozsahu nad 50 kobek vysokého napětí (rozvodný).
10. Řízení chodu a obsluha hlavních velínů elektráren s generátory o výkonu do 110 MW bez vývodových rozvoden (rozvodný).
11. Řízení chodu a obsluha měníren s rozvodnami vysokého napětí a napájecích stanic střídavého proudu o rozsahu nad 25 kobek vysokého napětí.
12. Řízení a zajišťování provozu a údržby rozvodných zařízení, kvalitní a nerušené dodávky elektrické energie v obvodu s rozsahem nad 10 000 do 25 000 provozních hodin (obvodový elektromontér a rozvodný).
13. Kontrola činnosti, zjišťování a odstraňování závad a provádění oprav elektrických zařízení ve výrobnách elektrické energie a tepla s instalovanými výrobními jednotkami o výkonu nad 45 MW u kondenzačních turbosoustrojí, nad 115 t/h páry u parních kotlů nebo nad 80 MW u horkovodních kotlů a nad 240 t/h páry u teplárenských odběrových protitlakových soustrojí (pracovník směnového provozu). 
14. Řízení provozních a údržbářských prací na vedeních o napětí 220 kV a vyšším.
15. Řízení oprav a revizí příslušenství generátorů o výkonech nad 100 MVA.
16. Řízení generálních oprav složitých automatik bloků s výkonem nad 110 MW.
17. Řízení generálních oprav elektrické vybavenosti a zabezpečovacích zařízení dobývacích a zakládacích velkostrojů včetně jejich uvádění do provozu.
18. Řízení pracovníků při revizích složitých rozvoden vn a vvn včetně vystavování revizních protokolů.
19. Řízení pracovníků při revizních opravách, měření a seřizování elektrických zařízení složitých též ních strojů včetně souvisejícího zařízení v těžní věži, nárazištích a jámě.
20. Řízení oprav a revizí transformátorů vvn/vn, vvn/vvn a jejich uvádění do provozu.
21. Řízení pracovníků při revizi složitých výrobních linek a souborů zařízení vybavených automz tickou regulací.
22. Řízení pracovníků při údržbě, provozu, opravách a revizích energetických zařízení rozvode, a transformačních stanic vn/nn průmyslových podniků. 
23. Řízení chodu a obsluha hlavních energetických zařízení elektráren o celkovém instalovaném výkonu výrobny nad 800 MW. 11. Řízení chodu a obsluha spínacích nebo transformačních stanic o napětí 400 kV a vyšším (rozvodný).
24. Rízení a zajišťování provozu a údržby rozvodných zařízení, kvalitní a nerušené dodávky elektrické energie v obvodu s rozsahem nad 25 000 provozních hodin (obvodový elektromontér a rozvodný).
25. Kontrola činnosti, zjišťování a odstraňování závad a provádění oprav elektrických zařízení ve výrobnách elektrické energie a tepla s instalovanými výrobními jednotkami o výkonu 200 MW a vyšším u kondenzačních turbosoustrojí, 400 t/h páry a vyšším u parních kotlů nebo nad 280 MW u horkovodních kotlů, 400 t/h páry a vyšším u teplárenských odběrových protitlakových soustrojí (pracovník směnového provozu). 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Samostatné odborné práce, popř. práce pod dohledem při zjišťování a odstraňování závad, zhotovování součástí strojů a strojních zařízení, preventivních, běžných a středních opravách součástí, podskupin a skupin výrobních a dopravních strojů a zařízení v průmyslových a zemědělských opravnách, obchodu, službách, památkových objektech, zdravotnických a kulturních zařízeních. Ustavování strojů v předepsaných tolerancích. Revize a kontroly výrobních a dopravních strojů a zařízení. Odborné práce a řízení prací při opravách výrobních, energetických a dopravních strojů a zařízení, mechanických a hydraulických částí strojů a automatických výrobních zařízení v provozech. Provádění oprav nejvyšší složitosti s podstatnými zásahy do hydraulických a mechanických systémů strojů a zařízení spojených zpravidla s rekonstrukcí. Provádění a řízení revizí, funkčních zkoušek a uvádění do provozu opravených strojů a zařízení včetně vystavování příslušných protokolů. 

120 Kč/hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při opravách částí strojů a zařízení.

Příklady prací
1. Opravy příchytek krytů obráběcích strojů.
2. Vyrovnávání lopatek okenních ventilátorů včetně zkoušení.
3. Zhotovování ucpávek a těsnění čerpade1 chladicí kapaliny.

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při opravách jednoduchých mechanizmů strojů a zařízení.
Odborné práce při běžných, středních a generálních opravách strojů a zařízení a provádění revizí.

Příklady prací
1. Běžné opravy čerpacích stanic, úpraven vody, kanalizačních zařízení a malých jezů, např. česel, mechanických sít, ocelových konstrukcí a pohybových mechanizmů.
2. Běžné opravy pásových dopravníků a vozů dálkové technologické dopravy, např. výměna válečků pásových dopravníků, oprava stěračů a odstraňování poruch čerpacích agregátů a spojek.
3. Běžné opravy mechanických částí pancéřových dopravníků, např. výměna a oprava řetězů, plechů a žlabů.
4. Běžné opravy eskalátorů, např. stíracích hřebenů stupňů schodových pásem, řetězů, pojezdových kladek, balustrád, hliníkových lišt do dopravní výšky 10 m včetně seřizování.
5. Běžné opravy filtrů na kapaliny a uzavřených pískových filtrů.
6. Běžné opravy kolejnic a točnic u odstruskovávání.
7. Běžné opravy ručních pákových lisů.
8. Běžné opravy stavebních míchaček do 250 1, např. výměna ložisek včetně kontroly pouzder apod. 
9. Běžné opravy montážních pásů a dopravníků včetně pomocného nářadí, např. pracovních zvedáků, otočných zařízení apod.
10. Běžné opravy ručních pákových a křivkových nůžek.
11. Běžné opravy mostových překladů kolejí o hmotnosti 60 t a výkonu nad 130 kg, např. seřizování brzd, výměna obložení, kontrola chodu ložisek motorů, skříní, sběračů proudu, kulových čepů, zvedacích nebo přítlačných kladek apod.
12. Běžné opravy přírubových spojů trub a armatur potrubí do Jt 40 (4 MPa).
13. Běžné opravy vzduchových sbíječek a vrtaček, řetězových zvedáků a rohatek pneumatických vzpěr.
14. Běžné opravy důlních nebo pecních vozíků všech typů o obsahu do 25001, např. výměna ložisek, kol, soukolí, háků a vyrovnávání čel a bočnic plamenem.
15. Běžné opravy všech druhů zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.
16. Ustavování jednoduchých strojů, např. stojanových brusek, vrtaček, lanovnic apod.
17. Výměna obložení brzd a spojek. 18. Výměna ručních kolových řezaček včetně seřizování.
19. Zhotovování nosných konstrukcí dopravníků časopisů.
20. Zhotovování ochranných krytů a vyplétání drátovým pletivem.
21. Zhotovování sekacích a zahýbacích nožů kartonážních drátošiček včetně kalení. 
22. Běžné opravy strojů a zařízení, např. drtičů uhlí a rud, filtračních zařízení, pracích van, hydraulických výklopníku a hydrocyklonů, stabilních dopravníkových zařízení typu TH a TP vybavených automatikou MSM, důlních vozíků o obsahu nad 2500 1, hřeblových a pásových dopravníků a žlabových pohonů.
23. Běžné opravy eskalátorů, např. stupňů pohyblivých schodů, pojezdových kladek, madel, vyrovnávání nástupních desek a havarijních brzd pojezdových drah včetně seřizování.
24. Běžné opravy výstředníkových  a klikových lisů s podavači do pracovní síly 1 MN a třecích lisů do pracovní síly 0,25 MN, např. výměna ložisek a oprava klikových hřídelů.
25. Běžné opravy olověných obložení velkých měřicích van.
26. Běžné opravy poloautomatických navíjecích strojů, např. ADAST a MOGOLF IL.
27. Běžné opravy kovoobráběcích strojů, např. brusek, frézek, soustruhů, jednovřetenových vrtaček a revolverových soustruhů (výměna ložisek a vymezování vůli suportů).
28. Běžné opravy pístových strojů, např. hlav válců, ojnic, ojničních ložisek, vstřikovacích čerpadel, trysek a zabrušování ventilů. 8. Běžné opravy přírubových spojů a armatur potrubí nad 4 MPa.
29. Běžné opravy středně složitých přehrad a jezů a technologických zařízení čerpacích stanic, vodojemů a úpraven vody.
30. Běžné opravy jednoúčelových poloautomatických tvářecích strojů, např. strojů pro výrobu skořepin, kovacích agregátů, rovnacích, tažných, napínacích a hrotovacích strojů hutní výroby.
31. Běžné opravy pneumatických upínačů výrobních strojů.
32. Běžné opravy vzduchotechnických zařízení, např. ohřívačů vzduchu, regulačních klapek, chladičů, komorových podavačů, dávkovačů, ventilátorů, dmychadel, mechanických a elektrostatických filtrů a klimatizačních jednotek.
33. Běžné opravy zakružovacích strojů, např. DFA a KLINGHAMER, na uzavírání obalů včetně seřizování.
34. Běžné opravy tlakových systémů kotlů, ohřívačů vzduchu a tlakových nádrží.
35. Běžné opravy tlakových brzd elektrických lokomotiv a velkoprostorových vozů.
36. Běžné opravy elektrických nůžek na plech o tloušťce vyšší než 16 mn.
37. Střední opravy automatických balicích strojů s objemovým dávkováním, např. automatických strojů řady BA 21, BA 22, PLOMPACX, ICA, CVS 30, P 10 (výměna svařovacích čelistí, převodek, dávkovacích odběrek, míchadel a ozubených soukolí) včetně zjišťování závad a seřizování. 
38. Střední opravy čelisťových drtičů, kolových mlýnů s kuželovým soukolím, bubnových mlýnů, granulátorů, bubnových podavačů, elevátorů, míchačů a hydraulických kalolisů.
39. Střední opravy strojních nůžek na plech o tloušťce vyšší než 10 mm.
40. Střední opravy nářezových strojů na uzeniny včetně seřizování.
41. Střední opravy nízkozdvižných vozíků s hydraulickými posilovači.
42. Střední opravy elektrických vozíků vnitropodnikové dopravy.
43. Generální opravy jednoduchých sklářských strojů a zařízení, např. brousicích hladinářských a pukacích strojů.
44. Generální opravy jednoduchých strojů na zpracovávání keramických hmot.
45. Generální opravy jednoduchých dopravních a manipulačních strojů.
46. Generální opravy strojů prvorafinačních procesů.
47. Generální opravy jednoduchých textilních strojů, např. čechracích a soukacích strojů, neautomatických hladkých excentrových stavů, opalovacích a sušicích strojů na přízi, sušicích strojů tunelových a komorových, strojů navíjecích, měřicích, zdvojovacích a skládacích.
48. Revize a opravy výdejových čerpadel pohonných hmot.
49. Revize a opravy strojních zařízení vodních elektráren o výkonu do 12 MW.
50. Výměna kolejnic mostových jeřábových drah.
51. Výměna lanových bubnů výtahů a jeřábů.
52. Výměna vstřikovacích čerpadel elektrocentrál 32 kVA.
53. Natahování kožených obložení na kotouče třecích lisů.
54. Zaškrabávání kluzných ložisek do průměru 150 mm. 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při středních a generálních opravách strojů a zařízení a řízení prací.

Příklady prací
1. Střední opravy vzduchových bucharů a hydraulických kovacích lisů o provozní síle do 5 MN (výměna ložisek a těsnění, seřizování pneumatických nebo hydraulických systémů).
2. Střední opravy funkčních agregátů strojního dojení a krmných dávkovačů.
3. Střední opravy velkokapacitních důlních zařízení pro úpravu a zpracovávání rudných a nerudných surovin, např. hnacích agregátů, třídicích a pracích systémů, strojních částí šachtových a rotačních pecí pro pálení lupků, rud a magnezitu a ovládacích a dávkovacích zařízení.
4. Střední opravy sekcí posuvných důlních výztuží, víceetážových těžních klecí a navážecích systémů.
5. Střední opravy karuselů na navařování krků televizních baněk včetně seřizování.
6. Střední opravy kalandrů a třecích válců s třemi až pěti válci.
7. Střední opravy mostových jeřábů o únosnosti do 32 t včetně komplexních zkoušek pro předání technické kontrole.
8. Střední opravy kopírovacích soustruhů a frézek.
9. Střední opravy licích strojů pod tlakem s automatickými cykly typu POLAK, BUHLER H 1000 a WOTAN 1100.
10. Střední opravy výstředníkových klikových lisů s podavači, třecích lisů a postupových lisů o provozní síle 1 MN (výměna ložisek a seřizování převodů).
11. Střední opravy pásmových lisů šnekových, vakuových vertikálních i horizontálních s automatickými ořezáváky.
12. Opravy etážových lisů o pracovní síle do 1 MN (100 t) a hydraulických lisů o pracovní síle nad 1 MN.
13. Střední opravy hutních a válcovacích stolic, skříní, stojanů, otáčecích a podávacích systémů.
14. Střední opravy mechanických částí obloukových a karbidových pecí včetně seřizování zdvihů pecních elektrod.
15. Střední opravy pálicích automatických strojů včetně seřizování.
16. Střední opravy vertikálních a horizontálních odstředivek s bubnem o průměru nad D 500 mm s automatickým vyprazdňováním.
17. Střední opravy rypadel CC 120 a GCK, např. kontrola vnitřních těsnění hydraulických pístů a seřizování jednotlivých agregátů do vzájemné součinnosti včetně zkoušení.
18. Střední opravy hydromotorů důlních kombajnů, např. KSV 60, KŠ – I – KG, 2K52 včetně zkoušení.
19. Střední opravy buldozerů a tankobuldozerů. 
20. Střední opravy těžních strojů a hlavních důlních větráků.
21. Střední opravy zvlákňovacích strojů pro viskózovou střiž.
22. Střední opravy vysokotlakových čerpadel o tlaku 5 MPa (50 atm) sacího a výtlačného řádu, např. napájecích a mazacích systémů a kontrolních a regulačních přístrojů.
23. Střední opravy portálových frézek a hrotových brusek s poloautomatickým ovládáním včetně zaškrabávání ložisek.
24. Střední opravy parních kotlů do 125 t/h včetně příslušenství, vodního hospodářství, samostatných úseků a chemických a technologických zařízení.
25. Střední opravy výměníkových, redukčních, přečerpávacích a akumulačních stanic včetně uvádění do provozu.
26. Střední opravy nebo seřizování pneumatickohydraulických strojů s otáčivými pákovými mechanizmy.
27. Střední opravy mechanických částí plynových nebo elektrických pecí nad obsah 3m3.
28. Generální opravy složitých dřevoobráběcích strojů, např. automatických měřicích linek včetně vysoušecích zařízení, víceetážových a taktových hydraulických lisů včetně doplňkových zařízení, automatických pásových brusek a kotoučových pil, rychloběžných rámových pil bez mechanizace, loupacích strojů a pinicích strojů zápalkové výroby.
29. Generální opravy jednoduchých kovoobráběcích strojů, např. soustruhů typu SV a SN, frézek typu F A 4 AV, FA 4 AH, FA 4 AU, vrtaček typu VŠ 20, VS 30 a pil typu PR 20, PR 30.
30. Generální opravy složitých sklářských strojů výroby plochého skla systémů FOURCOULT, BTV a PITTSBORG.
31. Generální opravy středně složitých textilních strojů, např. soukacích strojů automatických útkových, hladkých automatických stavů excentrových i s listovnami, vinařských stavů žakárových, ty-lových strojů bobinových, pletacích strojů ARACHNÉ a MALIMO a barvicích foulardů.
32. Generální opravy pístových kompresorů do 1000 kW.
33. Generální opravy tuzemských i zahraničních vrtných souprav I. a II. kategorie.
34. Revize a opravy strojních příslušenství vodních elektráren o výkonech nad 12 MW.
35. Revize a opravy složitých programově řízených vzduchotechnických zařízení stabilních i mobilních v nevýbušném prostředí včetně dmychadel a velkoobjemových čerpadel v kolektorech bez zásahů do programového řízení.
36. Revize, opravy a seřizování velkých redukčních ventilů na acetylen nebo kyslík, např. VPK 630, VPK 250.
37. Řízení prací při přemisťování velkých strojů a dílů o hmotnosti do 5 t ve ztížených podmínkách provozů za používání pomocných zvedacích zařízení, lan, pák a válečků.
38. Řízení oprav a údržby poháněcích stanic dálkové pásové dopravy o šíři pásu 1200 mni a vyšší.
39. Ustavování obráběcích a tvářecích strojů na stanoviště a jejich uvádění do provozu.
40. Ustavování jednoduchých zpracovatelských linek, např. strojů na lepení knižních vazeb, a jejich uvádění do provozu.
41. Ustavování motorů a agregátů pojízdných elektrocentrál 32 kVA se vzájemným vystřed’ováním.

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce nebo řízení prací při středních a generálních opravách strojů a zařízení.
Specializované práce při řízení oprav nejsložitějších strojů, výrobních uzlů, pružných výrobních systémů apod.

Příklady prací
1. Střední opravy mechanických uzlů velmi složitých a přesných obráběcích strojů s číslicovým řízením, např. soustružnických poloautomatických strojů, speciálních kopírovacích frézek, vyvrtávaček a obráběcích center.
2. Opravy vřeten horizontálních vyvrtávaček o průměru 200 mm včetně uložení.
3. Střední opravy souřadnicových vyvrtávaček, např. výměna ložisek a vodicích hřídelí, vyrovnávání stolů a vodicích mechanizmů apod.
4. Střední opravy automatických lisů typu WEINGARTEN, FRIMOR a SCHULLER s automatickým podáváním.
5. Střední opravy souosí rotorů turbogenerátorů do 95 MW u vodních turbín.
6. Střední opravy složitých uzlů těžních strojů včetně seřizování řízení jízdy, zařízení pro zabezpečení přejezdové rychlosti, narážecího zařízení, klecových těžních zařízení a násypných a výsypný stanic skipových těžních zařízení a údržba jámové výstroje včetně zabezpečovacích zařízení v těžní věži a jámové tůni.
7. Střední opravy zařízení na dělení plynů, např. CLAUDE, LINDE.
8. Střední opravy těsnicích systémů vysokotlakových autoklávů pro zpracovávání nebezpečných médií (hořlavá média nad 1 MPa, pro výbušná a žíravá média nad 1,5 MPa).
9. Střední opravy automatických zařízení pro vkládání i odebírání a transport obrobků u automatických výrobních strojů včetně seřizování hydraulických systémů.
10. Střední opravy automatických obráběcích linek včetně hydraulických ovládacích systémů a servozařízení.
11. Střední opravy automatických linek tepelného zpracovávání kovů včetně hydraulických ovládacích systémů a servozařízení. 12. Střední opravy automatických formovacích linek typu BONWILLEIN, MOULDMATIK – FA 4000 a MALCUS – TELLUS s automatickým podáváním rámů.
13. Řízení opravářské čety při opravách zařízení vodních přehrad.
14. Řízení opravářské čety při opravách vodíkových aparatur o výkonech nad 10 000 m3/h včetně případných rekonstrukcí.
15. Řízení opravářské čety při opravách systémů vzduchotechniky klimatizace provozních budov, např. nízkotlakových kotlů, automatických hořáků, kompresorů a kompresorových chladicích agre-gátů, okruhů pneumatické regulace a úpraven doplňovacích vod pro vodní systémy včetně seřizování, zkoušení a kontroly.
16. Řízení opravářské čety při opravách eskalátorů, např. hlavních hřídelů pohyblivých schodů o hmotnosti nad 5000 kg, seřizování souososti hřídelů zubových spojek a ustavování převodových skříní o hmotnosti nad 3500 kg.
17. Řízení generálních oprav šestistupňových kompresorů o výkonech nad 1000 kW.
18. Řízení generálních oprav turbosoustrojí o výkonech do 95 MW a odběrových a protitlakových turbosoustrojí o hltnosti do 300 t/h včetně seřizování a uvádění do provozu (sezónní opravy).
19. Řízení generálních oprav kotlových jednotek o výkonech do 300 t/h včetně seřizování a uvádě-ní Jo provozu.
20. Řízení generálních oprav plnoautomatických linek HESSER včetně dalších dobalovacích a paletizačních zařízení.
21. Řízení generálních oprav teplárenských sítí o výkonech nad 15 t/h včetně příslušenství, popř. rekonstrukcí.
22. Řízení generálních oprav turbosoústrojí o výkonech nad 5000 m3/h.
23. Řízení generálních oprav licích a sázecích jeřábů u velkých ocelárenských pecí včetně funkčních zkoušek.
24. Řízení generálních oprav vertikálníckšachtových a horizontálních průběžných pecí o výkonech nad 5 mil. kcal/h (21 GJ/h). 25. Řízení generálních oprav šroubárenských automatických strojů, např. matkořezů GWR 80 a automatických strojů na výrobu řetězů s automatickým podáváním materiálu.
26. Řízení generálních oprav strojů výroby ocelových kordů (licence BEKAERT).
27. Řízení generálních oprav pinoautomatických lisovacích strojů typu SLOAN, LYNCH, PŮTTING.
28. Řízení generálních oprav strojních částí obloukových pecí, kuploven a jiných velkých tavicích a udržovacích pecí.
29. Řízení generálních oprav složitých obráběcích strojů s hydraulickými a pneumatickými řídicími uzly, např. soustruhů KDM 9/80, SP 3L, ROT 63, BRT 32, automatických soustruhů AN 60, AN 6/40, AN 135, frézek FB 32, FV 222, FSS 335, FW A 39, OFP 20, OHO 50, brusek BA 25, BUA 16, BUA 20 BDA, BAU, 80 10, 3MI 0, horizontálních vyvrtávaček W 9 a speciálních jednoúčelových vícevřetenových vrtacích strojů.
30. Řízení generálních oprav hydraulických lisů přesného střiliání, např. SCHMIDT – HSR 160 a 250.
31. Řízení generálních oprav slévárenských automatických linek, např. BONWILLEIN, MOULDMATIK – FA 4000, MALCUS – TELLUS.
32. Řízení generálních oprav klikových kovacích strojů o provozní síle do 25 MN a horizontálních kovacích strojů o provozní síle do 30 MN.
33. Řízení středních a generálních oprav linek na výrobu autokol. 
34. Řízení opravářské čety při opravách pohonů válcovacích tratí, popř. při rekonstrukcích.
35. Řízení oživování a seřizování pružných výrobních nebo bezobslužných výrobních systémů s řidicím počítačem po jejich generálních opravách.
36. Řízení generálních oprav nejsložitějších obráběcích strojů, např. obráběcích center a souřadnicových vývrtávaček.
37. Řízení generálních oprav automatických linek na obrábění bloků automobilových motorů u zákazníka.
38. Řízení generálních oprav brusek na ozubení a broušení závitů, např. MAAG, NILLES, u zákazníka.
39. Řízení generálních oprav turbosoustrojí o výkonech nad 95 MW nebo odběrových a protitlakových turbosoustrojí o hltnosti nad 300 t/h včetně seřizování.
40. Rízení generálních oprav rychloběžných šroubárenských lisů na výrobu šroubů a matic, pracujících zatepla, např. BASSER, HATEBUR, KISERLING a KAISER. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Seřizování univerzálních, jednoúčelových, poloautomatických a automatizovaných výrobních strojů, zařízení nebo linek, např. obráběcích strojů, lisů, linek, kalicích zařízení, metalurgických strojů a zařízení, lakovacích a pokovovacích zařízení, třídicích strojů, kovacích strojů, textilních strojů, dřevoobráběcích strojů, sklářských strojů a zařízení, strojů ve výrobě stavebních hmot, zdravotnické a farmaceutické výrobě. Seřizování automatických výrobních strojů a linek s pružným programem, linek s elektronickým, mechanickým, hydraulickým a vzduchovým ovládáním, číslicově řízených strojů a zařízení, např. vícevřetenových automatů, stavebnicových strojů, montážních a balicích strojů s manipulátory, bezkřivkových automatů, manipulátorů s adaptivním systémem, odlévacích linek řízených počítačem, lakovacích a pokovovacích linek, balicích linek, automatických montážních linek, robotizovaných linek, bezobslužných výrobních systémů, plnicích a adjustačních linek ve zdravotnické výrobě, složitých textilních strojů a zařízení nebo linek řízených počítačem. 

123,80 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Základní odborné práce při seřizování jednoduchých výrobních strojů.

Příklady prací
1. Seřizování stolových vrtaček pro vrtání děr s přesností IT 12.
2. Seřizování ručních ohýbaček pro ohýbání kulatin.
3. Seřizování pákových nůžek pro stříhání plechů.
4. Seřizování strojních pil pro dělení materiálů.
5. Seřizování výstředníkových lisů s jednoduchým beranem pro výrobu textilních hrotů.

123,80 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Běžné odborné práce při seřizování výrobních strojů včetně číslicově řízených strojů, zařízení a linek. 

Příklady prací
    Strojní obrábění kovů
1. Seřizování univerzálních soustruhů pro výrobu jednoduchých součástek do čtyř obráběných ploch.
2. Seřizování jednovřetenových soustruhů pro obrábění kroužků s přesností IT 10.
3. Seřizování revolverových soustruhů pro soustružení držáků nástavných měrek.
4. Seřizování jednovřetenových automatických strojů na výrobu matic.
5. Seřizování soustružnických automatů na výrobu pouzder mechanizmů.
6. Seřizování bezhrotých brusek pro broušení čel ložiskových kroužků a tělísek s přesností IT 7 včetně nastavování jednoúčelových měřidel.
7. Seřizování účelových brusek pro broušení děr ložiskových kroužků s přesností IT 6 včetně nastavování jednoúčelových měřidel.
8. Seřizování jednoúčelových brusek pro broušení konců válečků na strojní šicí jehly.
9. Seřizování univerzálních brusek na vnější a vnitřní průměry.
10. Seřizování superfinišovacích strojů na superfinišování kroužků a tělísek včetně jednoúčelových měřidel.
11. Seřizování jednoúčelových lapovacích strojů, např. pro lapování trysek, válců a jehel, a vstřikovacích elementů.
12. Seřizování frézek na frézování a zahlubování sedel klecí ložisek s přesností IT 10.
13. Seřizování jednoúčelových frézovacích automatů pro frézování plnicích otvorů pro kuličky s přesností IT 8.
14. Seřizování frézek na přímé a šikmé ozubení.
15. Seřizování jednoúčelových poloautomatických vrtaček pro vrtání a zahlubování mazacích otvorů kluzných ložisek s přesností IT 10.
16. Seřizování vícevřetenových vrtaček pro vrtání a soustružení děr.
17. Seřizování číslicově řízených (NC) vrtaček včetně seřizování nástrojů pro vrtání středně složitých součástek s přesností IT 9.
18. Seřizování číslicově řízených soustruhů (NC a CNC) pro obrábění hřídelů a čepů s přesností IT 9.

 
     Tváření
19. Seřizování výstředníkových lisů pro zavírání a uvolňování klecí axiálních kuličkových ložisek.
20. Seřizování lisů pro lisování lamel.
21. Seřizování převodových lisů na lisování složitých keramických výrobků, např. vícenásobných forem pro lisování izolátorů apod.
22. Seřizování výstředníkových lisů pro lisování součástek s dvěma postupovými nástroji.
23. Seřizování válcovacích hlav pro válcování závitů.
24. Seřizování ohýbaček a řezaček měděných trubiček.
25. Seřízování tabulových nůžek, dorazů pro stříhání dílců na korby nákladních automobilů. Rýsování tvarů podle výkresů a stříhání nultých kusů.
26. Seřizování poloautomatických strojů pro navíjení tvarových olovnatocínových pájek na cívky a automatů na sekání tyček. 27. Seřizování poloautomatických linek na výrobu automobilových ráfků.
28. Seřizování linek na stříhání polotovarů šroubů a strojních součástek.
29. Seřizování strojů na výrobu skořepinových forem pro běžné výrobky střední složitosti, např. hydraulických mechanizmů a dávkovacích zařízení.
30. Seřizování svářecích lisů, nastavování a upínání svářecích přípravků.
31. Seřizování jednoúčelových linek bez dopravníku na odporové sváření radiátorových článků a bloků.
   Kalení
32. Seřizování indukčních kalicích strojů různých typů včetně zkoušení generátorů.
   Povrchová úprava
33. Seřizování lakovacích linek, příprava barev včetně elektrostatických pistolí s automatickou regulací napětí. 

135,30 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Složité odborné práce při seřizování výrobních strojů včetně automatizovaných strojů, číslicově řízených strojů, zařízení a linek a linek s pružným programem.

Příklady prací
    Strojní obrábění kovů
1. Seřizování jednovřetenových soustruhů na výrobu složitých součástek s pěti obráběnými plochami.
2. Seřizování strojů na výrobu ložiskových kroužků z tyčí nebo trubek.
3. Seřizování poloautomatických jednovřetenových soustruhů na výrobu ložiskových kroužků.
4. Seřizování strojů pro soustružení pastorků univerzálních sklíčidel.
5. Seřizování strojů včetně rovnacích zařízení na výrobu tvarových přístrojových osiček a provádč, ní korekcí teoretických rozměrů vaček.
6. Seřizování revolverových soustruhů na výrobu složitých výrobků s pěti obráběnými plochami.
7. Seřizování šestivřetenových soustružnických automatů včetně nastavování nástrojů mimo s na optických seřizovacích přístrojích.
8. Seřizování strojů na výrobu pastorků.
9. Seřizování brusek pro broušení povrchů ložiskových kroužků a tělísek s přesností IT 6 včetně jednoúčelových měřidel.
10. Seřizování strojů na broušení ložiskových kroužků s přesností IT 5 včetně nastavování jednáčelových měřidel.
11. Seřizování brousicích strojů na broušení kuchyňských nožů.
12. Seřizování speciálních strojů na broušení šikmého ozubení.
13. Seřizování jednoúčelových automatických karuselových strojů na opracovávání hliníkový krytů koleček o průměru 50 mm se čtyřmi dvojvřetenovými a třemi horizontálními a vertikál jednotkami.
14. Seřizování strojů na superfinišování oběžných drah ložiskových kroužků.
15. Seřizování strojů na lapování trysek a dílců vstřikovacích čerpadel.
16. Seřizování strojů na frézování přímého a šikmého ozubení s přesností 6 – 4.
17. Seřizování frézek na vodorovné a svislé frézování se sadou fréz.
18. Seřizování speciálních kopírovacích frézek na frézování, např. lopatek turbín apod.
19. Seřizování obrážeček kuželových kol na obrážení kuželového kola 36 zubů.
20. Seřizování vyvrtávacích hydraulických strojů s přesností ± 0,01 mm.
21. Seřizování vyjiskřovacích strojů na vyjiskřování děr o průměru od 0,25 mm do 0,30 mm, u těles, trysek apod.
22. Seřizování číslicově řízených (CNC) soustružnických automatů pro obrábění hřídelů s přesností IT 8.
23. Seřizování stavebnicových obráběcích strojů, např. na výrobu křížových čepů diferenciálů apod.
24. Seřizování číslicově řízených (CNC) strojů na obrábění čepů s přesností IT 8.
25. Seřizování číslicově řízených (NC) revolverových strojů na výrobu složitých součástek s přesností IT 7.
26. Seřizování soustružnických automatů na obrábění hřídelů s přesností IT 8 s osmi nástroji.
27. Seřizování číslicově řízených (NC) horizontek včetně seřizování nástrojů pro vyvrtávání, v a frézování součástek s přesností IT 7.
28. Seřizování nástrojů pro obrábění s přesností IT 7 na strojích SPR 63 NC pod optickým přístrojem.
29. Seřizování speciálních navíjecích strojů na navíjení pružin zatepla.
30. Seřizování číslicově řízených (NC) vysekávacích lisů na výrobu panelů.
31. Seřizování jednoúčelových automatických strojů do linky na výrobu kompletních kotlíko hadic a tvarových řetízků z barevných a drahých kovů.
32. Seřizování tvářecích linek na výrobu pluhových ostří sestavených z klikových lisů, vřetenový lisů, vrtaček, brusek a zařízení na tepelné zpracovávání.
33. Seřizování linek na výrobu transformátorových plechů podle střihových plánů. 

        Zpracovávání plastických hmot
34. Seřizování hydraulických lisů do pracovní síly 5 MN na lisování výrobků z termosetů v jedno i vícenásobných záliskových formách a vstřikovacích lisech na termoplasty o hmotnosti výrobku do 2000 g včetně zkoušení formy.
35. Seřizování hydraulických lisů a nástrojů na lisování složitých a členitých výlisků z termosetů a termoplastů, např. telefonních svorkovnic (7 závitových kolíků, 40 zálisků s bočními závitovými vložkami) apod.   

    Slévárenství
36. Seřizování strojů na výrobu skořepinových forem velkých rozměrů a složitých tvarů, např. hlav válců apod.
37. Seřizování odlévacích strojů na lití pod tlakem, např. CLO 400 na odlévání těles karburátorů apod.
     
Svařování
38. Seřizování poloautomatických pálicích strojů s tříhořákovou otočnou hlavou a s numerickým řízením na pálení kovových materiálů a hrubých plechů.
39. Seřizování jednoúčelových linek na svazkování a svařování statorových svazků včetně nastavování proudových hodnot.
40. Seřizování linek na výrobu závor sestavených z odvíjejícího zařízení, hnacích jednotek, výstředníkových lisů a podávacího zařízení včetně nastavování proudových hodnot se zřetelem k rychlosti chodu linky.
41. Seřizování výrobních linek na výrobu automobilových ráfků sestavených z lisů, svařovacích strojů a speciálních skružovacích strojů.
   

   Kalení
42. Seřizování automatických kalicích zařízení na kalení automobilových ventilů v ochranné atmosféře. 
43. Seřizování automatů na kalení žiletek a obuvnických a stavových jehel.
     Povrchová úprava 
44. Seřizování smaltovacích linek na velkoplošné oboustranné smaltování dílců s maximálními rozměry 2900 x 1400 x 6 mm včetně kontroly kvality smaltování.
45. Seřizování galvanických linek na výrobu plošných spojů s pokovenými otvory.

138,50 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Vysoce odborné práce při seřizování složitých výrobních strojů a zařízení, linek s pružným programem a číslicově řízených strojů a zařízení.
Specializované práce při seřizování nejsložitějších výrobních strojů a linek. Řízení skupiny pracovníků.

Příklady prací
     Strojní obrábění kovů
1. Seřizování vícevřetenových poloautomatických soustruhů na výrobu složitých součástek s pěti běnými plochami na výrobu, např. vnitřních kroužků kuželíkového ložiska apod.
2. Seřizování jednoúčelových složitých speciálních strojů na opracovávání těles vodovodních a parních armatur, diskových matek a těles termoregulačních ventilů s vícepolohovým sledem ovládadaných elektro-hydraulickým zařízením.
3. Seřizování bezhrotých brusek na broušení povrchu ložiskových kroužků s přesností IT 4 včetně vování jednoúčelového měřidla.
4. Seřizování strojů se speciálními pohonnými a upínacími nástavbami na bezhroté broušení v magnetické lunetě na výrobu tvarového mikronářadí o průměru od 0,1 průběžným a zapichovacím způsobem.
5. Seřizování speciálních brusek na broušení děr ložiskových kroužků s přesností IT 4 včetně zařízenína automatické podávání a odebírání ložiskových kroužků a seřizování jednoúčelových měřidel.
6. Seřizování speciálních brousicích strojů na broušení globoidního a šnekového ozubení.
7. Seřizování jednoúčelových lapovacích strojů na lapování povrchu kuliček s přesností IT 1.
8. Seřizování brusek na broušení koulí a zvláštních tvarů s přesností IT 6, např. návěsů oběžných ínových lopatek apod.
9. Seřizování stavebnicových obráběcích strojů s vícepolohovým sledem a s pracovními stanicemi ládanými elektrohydraulickým blokovacím zařízením. 
10. Seřizování výrobních linek na výrobu ojnic automobilových motorů s vyvrtávacími a frézova-cími jednotkami.
11. Seřizování jednotlivých stanic pro kompletní opracovávání koster elektromotorů. Linka 28 jednotek, na kterých se provádí dvojnásobné frézování patek a plochy svorkovnice, soustruže vnitřních průměrů a vrtání děr v různých polohách včetně řezání závitů.

     Tváření
12. Seřizování poloautomatických karosářských linek na lisování dveří nebo podlah automobilů.
13. Seřizování linek na kování dvou a více kusů současně v složitých zápustkách s pracovní silou kovacích lisů nad 10 MN.

      Zpracovávání plastických hmot
14. Seřizování hydraulických lisů na technicky velmi náročné členité výrobky z termoplastů s vysokými požadavky na přesnost ve velmi složitých čelisťových formách v závislosti na postranním otvírání čelistí včetně zkoušení formy a kontroly rozměrů, např. programové vačky sedmého stupně skládající se ze čtyř až čtrnácti lamel s průměrným počtem šest až dvacet úhlově přesně rozložených a rozměrově přesných výstupků a drážek po celém obvodu apod.
15. Seřizování skupinově nasazených číslicově řízených (CNC) obráběcích center na výrobu slo tých výrobků s přesností IT 8.

Další příklady prací
1. Seřizování poloautomatických a speciálních brousicích strojů, např. BAC 25, BUA 31, BDA 400 se speciálními nástavbami na broušení listů lopatek (nebo jinými nástavbami) s přesností IT 6 a vyšší včetně sledovacích měřidel MARPOSS.
2. Seřizování automatických linek na výrobu převodovkových skříní, meziskříní a klikových skříní.
3. Seřizování center s CNC systémem pro nejsložitější součásti (za předpokladu, že je prvním kusem vytvářen přímo program). 

 
CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ

Broušení kovových i nekovových součástí ručně na kotoučových bruskách, bruskách s ohebným hřídelem, jednoúčelových, bezhrotých a poloautomatických strojích pro povrchovou úpravu při používání předepsaných brousicích a lešticích přípravků. Leštění drobných součástí v bubnech. Broušení a leštění tvarových součástí ruční bruskou s ohebným hřídelem. Obsluha seřízených bezhrotých brusek a jednoúčelových brusek při broušení součástí. 

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Jednoduché práce vyžadující nezbytnou dobu k zapracování při broušení a leštění drobných součástek nebo při pomocných obslužných pracích v brusírnách.
Rutinní práce vyžadující k zapracování jednostranné znalosti, cvik a zkušenosti při broušení a leštění jednoduchých součástek, odlitků, výkovků nebo středně velkých rovinných ploch.

Příklady prací
1. Ruční broušení a leštění drobných součástek (např. hlav skrutek, kolíků apod.) v přípravcích.
2. Ruční čištění a leštění součástek videnským vápnem.
3. Obsluha jednoúčelových brousicích a lešticích strojů (např. doplňování zásobníků a odebíráni zpracování včetně průběžné vizuální kontroly). 
4. Ruční broušení dělicí roviny jednoduchých odlitků, výkovků nebo výlisků nebo broušení jednoduchých svařenců plstěnými kotouči.
5. Broušení a leštění dílců s rovinnými plochami do 100 000 mm2 nebo o délce do 800 mm.
6. Broušení a leštění tvarově nenáročných jednoduchých součástek (např. víček, krytků, úchytek, madel, klik, táhel apod.) volně z ruky na dvoukotoučových bruskách.
7. Ruční broušení výstřižků a výkovků kuchyňských příborů nebo leštění plytkých mís a podnosů.
8. Obsluha jednoúčelových brousicích a lešticích strojů s průběžnou vizuální kontrolou včetně korekce přítlaku brousicích a lešticích komponentů a regulace mazání nebo chlazení.

123,80 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Základní odborné práce vyžadující odborné znalosti a zručnost při broušení a leštění středně složitých tvarových ploch, jednoduchých konstrukcí a rozměrných rovinných ploch včetně přípravy rusných kotoučů.
Běžné odborné práce vyžadující, odborné znalosti dopiněné zkušenostmi v oboru při broušení leštění členitých, tvarově náročných a rozměrných ploch, konstrukcí a zařízení včetně seřizování obsluhy jednoúčelových strojů. 

Příklady prací 
1. Ruční broušení svařenců, stojanů a jednoduchých konstrukcí pro pokovování niklem a chromem.
2. Broušení a leštění dílců s rovinnými plochami většími než 100 000 mm2 nebo o délce nad 800 mm.
3. Ruční leštění tvarovaných dílců s plochami spojenými ohyby, rádiovými přechody a hranami (např. vík, krytů, jednoduchých armatur a jejich částí, rukovětí, ozdobných lišt, ráfků kol, parabol apod.) používáním dvou nebo více kotoučů odlišných tvarů a velikostí.
4. Ruční broušení tvarů kuchyňských příborů nebo leštění hlubokých mís, tvarových podnosů, naběraček, vidlic, sekáčů apod. z nerezu.
5. Příprava brusných kotoučů ořezáváním, vyvažováním, strháváním, tvarováním a lepením.
6. Obsluha jednoúčelových brousicích a lešticích strojů s přípravou, tvarováním a výměnou brusných nebo lešticích kotoučů a pásů včetně korekce přítlaků a regulace mazání nebo chlazení s průběžnou vizuální kontrolou. 
7. Ruční broušení a leštění tvarově náročných a rozměrných konstrukcí technického a zdravotnicého charakteru pro pokovování niklem a chromem (např. podvozků, stolků, stojanů a držáků nářadí a lahví, vybavení ambulancí a operačních sálů apod.)
8. Ruční broušení a leštění tvarově náročných dílců (např. vanových baterií, řídítek závodních kol, nosičů zavazadel apod.) nebo broušení a leštění speciálního kuchyňského nářadí (např. polévkových mis, omáčníků apod.).
9. Ruční broušení a leštění velkorozměrových kotlů, kotlin a uzavřených nádob.
10. Seřizování a obsluha jednoúčelových brousicích poloautomatů, nastavování brousicích a lešticích jednotek, výměna a seřizování funkcí mazacích, zakládacích, upínacích, podávacích a unášecích prvků a uzlů a zásobníků při změně výroby. Kontrola a doseřizování režimu stroje. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
 Zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením rozměrů mechanickými a optickými měřidly, měřením elektrických veličin, funkčními a tlakovými zkouškami. Hodnocení kvality a vlastností materiálů měřením tvrdosti, pružnosti apod., kontrola kvality provedení práce na diagnostických a defektoskopických přístrojích, ověřování funkcí dílů, kompletních výrobků nebo zařízení včetně vystavování kontrolních protokolů. Označování výrobků třídou jakosti. 

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Vizuální kontrola a třídění jednoduchých výrobků, měření rozměrů součástí pevnými měřidly, kontrola celistvosti vodičů a kontrola jedné hodnoty elektrických veličin jednoúčelovými zkoušečkami.
Kontrola úplnosti a správnosti sestavení jednoduchých výrobků nebo složitějších podskupin a skupin, kontrola celistvosti povrchu polotovarů a výrobků kapilární metodou barevnou kapalinou nebo leptací zkouškou včetně indikace a vyhodnocování a kontrola elektrických veličin na testovacích zařízeních.

Příklady prací
1. Vizuální kontrola a třídění jednoduchých výlisků, obrobků, odlitků apod.
2. Měření rozměrů součástí jedním pevným měřidlem v přesnosti IT 9 – 14.
3. Zkoušení kabelů na zkušebním stole prozváněním. 
4. Vizuální kontrola součástí po galvanickém pokovování, nalakování nebo vyleštění.
5. Funkční kontrola elektrospotřebičů pro domácnost (např. mixérů, vysavačů, ventilátorů apod.)
6. Měření ohmických hodnot dálkových telefonních kabelů.
7. Měření ovality a vystřed’ování hřídelů nebo děr měřidly (např. měření hřídelů číselníkovým úchylkoměrem apod.)
8. Kontrola celistvosti povrchu polotovarů a výrobků kapilární metodou barevnou kapalinou.
9. Kontrola pevnosti a správnosti zapojení 160 vývodů kabelu včetně zkoušky na zkrat a zkoušky průchodnosti vodičů pomocí kontrolního zvonku.
10. Měření průměrů osazených hřídelů mikrometrem v přesnosti IT 8 – 9 včetně kontroly opracování. 

123,80 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Základní odborné práce při kontrole polotovarů, sestav nebo výrobků mechanickými měřidly v přesnosti IT 6 – 8, zkušebním přetlakem, elektronickými digitálními nebo analogovými měřidly, provádění defektoskopických zkoušek, vizuální kontrola a kontrola profilprojektorem nebo mikroskopem. 
Běžné odborné práce při kontrole polotovarů, sestav nebo výrobků měřením na měřicích zařízeních programově řízených, zkoušením chodu, prozařováním ultrazvukovými nebo magnetografickými přístroji, měření rozměrů složitých obrobků zhotovených v přesnosti IT 4 – 5, nedestruktivní zkoušení jednoduchých výrobků ultrazvukovými přístroji a provádění typových zkoušek s vyp váním zkušebních protokolů.

Příklady prací
1. Tlakové zkoušky zkušebním přetlakem do 4 MPa.
2. Měření rozměrů obrobků zhotovených v přesnosti IT 6 – 8 mechanickými měřidly (např. pasa-metrem, dutinoměrem apod.). 3. Měření závitů strojních součástí měřicími drátky a mikrometrem.
4. Měření roztečí ozubených kol a tyčí mikrometrickým měřidlem.
5. Zkoušení elektrické pevnosti transformátorů střídavým napětím 1 kV a zkoušení všech vinutí cívek proti kostře při střídavém napětí 26 kV.
6. Měření tlouštěk stěn a zjišťování povrchových vad materiálů a výrobků ultrazvukovými přístroji
7. Měření tloušťky galvanicky nanesených vrstev magnetickým tloušťkoměrem.
8. Defektoskopické zkoušky prozařováním na stacionárním RTG nebo Ra zařízení. 
9. Zkoušení elektrických motorků malého výkonu všech druhů (stejnosměrných, derivačních, séri-ových asynchronních, jednofázových s rozběhovým odporem nebo kapacitou, asynchronních, pulzních a komutátorových) brzděním nebo zvyšováním počtu otáček, zkoušení regulátorů o rozběhových a odrušovacích kondenzátorů, hlučnosti, vyvážení a ochrany před dotykem.
10. Vizuální kontrola kvality a správnosti zapojení více než 2000 vývodů kabelové formy.
11. Kontrola funkce vznětových hnacích agregátů motorových vozidel s vypisováním kontrolních
12. Kontrola rozměrů a rovnoběžnosti funkčních ploch koncových měrek používaných jako etanoly včetně hodnocení jakosti funkčních ploch a vystavování protokolů.
13. Zkoušení materiálů a výrobků ultrazvukovými přístroji zviditelňujícími vady a určování jej tvaru, popř. druhu, včetně přípravy zkoušek a hodnocení.
14. Provádění kontroly svárů potrubí pod tlakem a za zvýšených teplot pomocí radioaktivního izotopu
15. Měření tloušťky nemagnetických vrstev na kovech pomocí elektroinduktivních defektoskopů. 

135,30 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Složité odborné práce při kontrole funkce agregátů složitých strojů a zařízení, kontrola složí tvarů mechanickými a optickými měřicími přístroji a komplexní zkoušení materiálů a výrobků mocí různých metod.

Příklady prací
1. Kontrola tvarů lopatek turbín mechanickými a optickými měřicími přístroji.
2. Kontrola funkce agregátů složitých strojů a zařízení na kontrolní stolici elektronickými měří včetně zpracovávání zápisů o výsledcích zkoušek.
3. Zkoušení svárů vysokotlakového potrubí prozařováním gamagrafickými metodami přístroji s dálkovým ovládáním.
4. Kontrolní zkoušky pohonů obráběcích strojů (např. svislých soustruhů, hoblovek, frézek apod.).
5. Kontrola montážních prací a celkové montáže stejnosměrných motorů nad 1000 kW před funkčními zkouškami.
6. Kontrola montážních prací a celkové montáže turbogenerátorů do 200 MW před funkčními zkouškami.
7. Provádění defektoskopických zkoušek ultrazvukovým defektoskopem včetně vystavování protokolů o zkouškách. 

138,50 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Vysoce odborné práce při kontrole a funkčních zkouškách složitých strojů a zařízení, kontrola používaných nebo opotřebených dílců a součástí chemicko-technologických zařízení nebo doprav-ních prostředků a řízení pracovníků na defektoskopických pracovištích včetně určování a vymezování kontrolních pásem a zajišťování bezpečnosti práce.
Specializované práce bez standardních podkladů při bezdemontážních defektoskopických měřeních a řízení pracovníků při těchto měřeních.

Příklady prací
1. Kontrola součástek ve třech souřadnicích na projekčních mikroskopech s přesností 0,005 mm.
2. Kontrola úhlového dělení aretačních kol a úchylek polohy s přesností 0,1 – 0,03 mm na optických dělicích hlavách a měření úhlů s přesností 1 min na projekčních mikroskopech.
3. Kontrola dílců a součástek dopravních prostředků na výskyt únavových trhlin a lomů za provozu nebo bez demontáže pomocí magnetických přístrojů nebo kapilárními zkouškami.
4. Kontrola ozubených kol všech tříd přesnosti s libovolným posunutím profilu pomocí dvojbokého odvalu proměřováním evolventy a stanovováním úchylek profilu boku zubu včetně základních výpočtů k určení osových vzdáleností a vypracovávání kontrolních protokolů o výsledcích zkoušek.
5. Řízení skupiny defektoskopických pracovníků při provádění komplexních defektoskopických zkoušek (např. v rámci montáže náročných chemických nebo petrochemických celků apod.). 

6. Bezdemontážní diagnostická měření přenosovými přístroji ve vybraných zařízeních primárních okruhů jaderných elektráren. 1. Bezdemontážní identifikace závad (např. na kompresorech, těžních strojích, důlních kombajnech, čerpadlech, turbínách, těžních lanech apod.) pomocí počítačově orientovaných systémů a zařízení. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Ruční opracovávání částí strojů, pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním, ohýbáním, stříháním, vrtáním a vystružováním. Řezání závitů. Zhotovování a sestavování šablon a měřidel. Zhotovování a sestavování nástrojů pro třískové obrábění a tváření včetně oprav a ostření. Zhotovování, slícovávání a sestavování obráběcích a upínacích přípravků, lisovacích nástrojů, zápustek a vstřikovacích forem. Elektrojiskrové řezání, tvarování a hloubení na strojích elektrojiskrového obrábění kovů. Zhotovování, slícovávání a sestavování složitých a přesných združených a kombinovaných lisovacích nástrojů, tvářecích nástrojů a zápustek včetně jejich zkoušení a oprav. Sestavování přesných vícenásobných vstřikovacích forem a přesných forem s několika horizontálními, vertikálními a lomenými rovinami. Elektrojiskrové obrábění velkých rozměrů s vysokou přesností na strojích elektrojiskrového obrábění kovů.

123,80 Kč/ hod
Charakteristika prací
Základní odborné nástrojářské práce vyžadující odborné znalosti při jednoduchých měřidel, nářadí, nástrojů a přípravků nebo jejich částí.
Běžné odborné nástrojářské práce vyžadující odborné znalosti dopiněné zkušenostmi v oboru při vypracovávání a sestavování nástrojů, nářadí a přípravků nebo jejich částí v běžných tolerancích.

Příklady prací
1.  Ruční úprava dílců, částí nástrojů a přípravků po strojním obrábění a usů, hran a profilů s požadavkem dodržování tolerovaných rozměrů.
2.  Příprava a zhotovování nástrojářských polotovarů řezáním, stříháním, pilováním, odvrtáváním, odbrušováním apod. včetně rozměřování a orýsovávání.
3.  Zhotovování jednoduchých šablon v toleranci IT 10.
4.  Sestavování válcových kalibrů s držáky včetně označování.
5.  Sestavování a montáž prodloužených vrtáků, výstružníků, závitníků, tvarových vrtáků a záhlub­níků svrtáváním, skolíkováváním, sešroubováváním, slisováváním apod.
6.  Sestavování jednoduchých ohýbadel jemných plechů, drátů, tyčí a tenkostěnných trubek s ohý­báním do jednoho úhlu nebo rádiusu.
7.  Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z deseti dílů kromě spojovacích součástek v dílenských tolerancích.
8.  Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých průchozích otvorů v toleranci 1T 12 – 9.
9. Rýsování tvarů ohýbacích a řezných nástrojů.
10. Svrtávání, sešroubovávání a skolíkovávání dvou a více desek s roztečemi v dílenských tolerancích.
11. Zhotovování šablon v toleranci IT 9 nebo jednoduchých šablon s protišablonami v toleranci IT 10.
12. Vyhlazování styčných ploch mikrometru včetně ustavení nulové polohy a vyzkoušení.
13. Dopracovávání tvarů nástrojů podle šablon na průsvit nebo lapování kuželů podle protimírek.
14. Sestavování nožových hlav a vrtacích tyčí a lícování a zajišťování polohy nožů.
15. Lisování pouzder a vodicích čepů do základních a nosných desek lisovacích nástrojů.
16. Vypracovávání tvarů průtlačníků, průtlačnic nebo kovacích zápustek pro frézování v toleranci IT 11 – 10.
17. Vypracovávání tvarů přetahovacího trnu s rádiusy na bocích zubů v toleranci IT 10.
18.  Sestavování a lícování vysekávacích nástrojů na měkké materiály (např. gumu, kůži, textil, PVC apod.) včetně ostření a celkové úpravy.
19. Vypracovávání vodicích a kotevních desek a raznic s razníkem v toleranci IT 9.
20. Sestavování stříhacích nástrojů s jedním razníkem v toleranci IT 10 – 9.
21. Sestavování ohýbadel na součástky z plechů nebo víceúčelových ohýbadel ocelových pásků, ty­čí, trubek a profilů nastavitelných do různých úhlů a tvarů.
22. Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z patnácti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 10 – 9.
23. Demontáž opotřebovaných lisovacích nástrojů nebo jednoduchých forem s proměřováním všech funkčních rozměrů včetně udávání závad a deformací před jejich opravou nebo rekonstrukcí.
24. Vrtání a dopracovávání chladicích otvorů a řezání závitů do desek vstřikovacích forem včetně tlakových zkoušek.
25. Strojní leštění vtokových kanálů a lisovacích jader na zrcadlový lesk.
26. Sestavování jednoduchých jednonásobných vstřikovacích forem na odstřiky pravidelných tvarů a rozměrů dosažených strojním obráběním.
27. Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých otvorů nebo tvarů v toleranci IT 8-7 nebo dvou a více otvorů nebo tvarů v toleranci IT 12-9.

135,30 Kč/ hod
Charakteristika prací
Složité odborné nástrojářské práce vyžadující úplné znalosti v oboru a zručnost získanou dlou­hodobou praxí při vypracovávání tolerovaných rozměrů tvarů nástrojů nebo jejich částí a sestavo­vání středně složitých upínacích přípravků a běžných lisovacích nástrojů.

Příklady prací
1.  Zhotovování šablon a protišablon s několika rádiusy a úhly v toleranci ± 0,02 s používáním pro­filprojektoru.
2.  Sestavování délkových měřidel včetně nastavování nulových poloh v toleranci IT 6.
3.  Sestavování křížových a elektromagnetických sinusových pravítek o délce do 300 mm.
4.  Lapování kuželových měřidel a obkročáků v toleranci IT 7 -6
5.  Sestavování automatických závitových hlav.
6.  Vypracovávání tvarů průtlačnic, průtlačniků nebo průvlaků po strojním obrábění v toleranci IT 9.
7.  Vypracovávání tvarů kovacích zápustek po strojním obrábění v toleranci IT 9.
8.  Vypracovávání tvarů protahovacích trnů s rádiusy na bocích zubů v toleranci IT 9 – 8.
9.  Vypracovávání tvarů a rádiusů obráběcích nožů na obrážení ozubení v toleranci IT 8.
10.  Vypracovávání vodicích a kotevních desek, raznic, stěračů a vyhazovačů s jedním tvarovým a zastřihovacím razníkem v toleranci IT 8 – 7.
11.  Sestavování postupových nebo blokových nástrojů s jedním tvarovým a několika kruhovými razníky v toleranci IT 8 – 7 včetně nástrojů na tahání a ohýbání.
12.  Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z dvaceti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 8 – 7.
13.  Vypracovávání vtoků, přechodů a tvarů forem včetně slícovávání dílců v tolerancích IT 9 – 8.
14.  Leštění funkčních ploch členitých tvarů forem na zrcadlový lesk.
15.  Sestavování jedno- a vícenásobných forem v toleranci IT 10 – 9 s dělicí rovinou v přesnosti 0,1 mm.
16.  Elektrojiskrové zhotovování jednotlivých otvorů nebo tvarů v toleranci IT 6 – 5 nebo dvou a ví­ce otvorů nebo tvarů v toleranci 1T 8 – 7.

138,50 Kč/ hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné nástrojářské práce vyžadující dlouholeté zkušenosti a teoretické znalosti při vy­pracovávání velmi přesných detailů a náročných tvarů nástrojů a sestavování složitých upínacích přípravků, přesných a náročných tvářecích nástrojů a forem.
Specializované nástrojářské práce vyžadující dlouholeté zkušenosti, teoretické znalosti a schop­nost pracovat na základě kusých dispozic s případným odborným vedením skupiny pracovníků při zhotovování a sestavování nejnáročnějších, velmi složitých a přesných nástrojů a forem.

Příklady prací
1. Zhotovování šablon a protišablon pro měření prostorových úhlů skládajících se z několika křivek a rádiusů v toleranci ± 0,01.
2. Sestavování víceroztečových měřidel v toleranci IT 5.
3. Sestavování hrotových sinusových pravítek s délkou nad 300 mm včetně zalapovávání doseda­cích ploch.
4. Sestavování odvalovacích fréz včetně dopracovávání tvarů a slícovávání v přesnosti IT 7.
5. Zhotovování souprav vaček na dlouhotočivé automaty včetně rasování, opracovávání a dohoto­vování podle výpočtových listů.
6. Vypracovávání tvarů průtlačnic, průtlačníků nebo průvlaků po strojním obrábění v toleranci IT 8 – 7.
7. Vypracovávání tvarů kovacích zápustek po strojním obrábění v toleranci 1T 8 – 7.
8. Vypracovávání tvarů a sestavování skládaných rotačních přetahovacích trnů na přetahování ně­kolikadrážkových profilů v toleranci 1T 7.
9. Vypracovávání vodicích a kotevních desek, raznic, stěračů a vyhazovačů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci IT 7 – 6 s kolmostí 0,01/100 mm.

10. Sestavování postupových, blokových nebo sdružených střižních nástrojů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci IT 7 – 6 včetně nástrojů na tahání a ohýbání.
11. Sestavování svařovacích, frézovacích, vrtacích nebo upínacích přípravků složených maximálně z třiceti dílů kromě spojovacích součástek v toleranci IT 7 – 6.
12. Vypracovávání vtoků, přechodů a tvarových forem včetně slícovávání dílců v toleranci IT 8 – 7.
13. Sestavování jednonásobných forem složitých tvarů včetně dopracovávání funkčních ploch a tva­rů ve vložkách a jádrech v toleranci IT 8 – 7.
14. Sestavování vícenásobných forem jednoduchých tvarů s dolícováváním a ustavováním ploch tvarových vložek proti otočení v toleranci ± 0,05.
15. Elektrojiskrové zhotovování dvou a více otvorů nebo tvarů v toleranci IT 6 – 5.
16. Elektrojiskrové opracovávání postupových nástrojů s několika kruhovými a tvarovými razníky včetně slicovávání s potřebnou vůlí v toleranci IT 7.
17.Sestavování sinusových křížových elektromagnetických pravítek o délce 800 mm.
18.Zhotovování zápustek pro kování přesných výkovků v toleranci IT 5 a dopracovávání a úprava po odzkoušení.
19.Dopracovávání většího množství tvarových otvorů při sestavování postupových řezů v toleranci ± 0,01 s kolmostí 0,005 včetně slícovávání suvného vedení bez vůle.
20.Vypracovávání, sestavování a zkoušení mnohadílného skládaného blokového střihu se střižní vů­lí 0,01 v toleranci IT 5.
21.Sestavování velmi náročných postupových, blokových, sdružených a kombinovaných nástrojů a velmi přesných jednostřižných nástrojů s několika tvarovými a kruhovými razníky v toleranci 1T 6 – 5.
22.Sestavování forem náročných tvarů s rádiusy, plochami, úkosy, kužely, závitovými vložkami, pra­videlnými i nepravidelnými dělicími rovinami s vysokými nároky na přesnost včetně zkoušení a úprav po zkouškách.
23.Sestavování mnohonásobných vstřikovacích forem na přesné výlisky technického a zdravotnic­kého charakteru v toleranci IT 6.
24.Sestavování jednonásobných forem na výrobu přepravek z plastů v toleranci IT 8.
25.Elektrojiskrové opracovávání řezných desek s několika kruhovými a tvarovými otvory slícova­nými s razníky v toleranci
IT 6 – 5 včetně samostatné tvorby programů na strojích se systémem CNC.

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ

Ruční balení všech druhů výrobků a předmětů včetně tekutých substrátů. Obsluha balicích linek a jejich doseřizování včetně regulace chodu.

120 Kč/hod
Charakteristika prací
Práce při ručním balení jednoduchých výrobků a předmětů o hmotnosti do 15 kg.
Práce při ručním balení výrobků a předmětů o hmotnosti nad 15 kg. Práce při obsluze balicích strojů.

Příklady prací
1. Ruční pinění sypkých hmot do sáčků, krabic nebo plechovek včetně jejich vážení a uzavírání.
2. Dovažování sypkého zboží (např. mouky, cukru a rýže) do sáčků, krabic nebo plechovek.
3. Ukládání a rovnání drobných kusových výrobků v sáčcích nebo krabicích do skládaček, kartonů nebo beden.
4. Ruční sestavování skládaček (lepenkových krabic).
5. Nalepování štítků a etiket na lahve a jiné výrobky včetně jejich rovnání do krabic.
6. Balení drobných výrobků (např. žárovek, zapalovacích svíček, příslušenství motorových vozidel apod.) do papírů a krabic včetně jejich konzervace.
7. Uzavírání PVC sáčků svařováním elektrickým odporem nebo vysokofrekvenčně nebo strojní úzavírání síťových sáčků páskem.
8. Páskování tyčové oceli páskovacím strojem Cyklop.
9. Ukládání drobného zboží do palet (paletizování).
10. Klížení plstě nebo pryže do speciálních beden.
11. Sbíjení den a vík škopků a den lehkých soudů.
12.Uzavírání plných přepravních obalů o manipulační hmotnosti nad 15 kg a do 50 kg ocelovým pás­kem nebo ručně drátem nebo automatem a rovnání palet na stohování.
13.Balení těžko složitelných výrobků a předmětů (jízdních kol, motocyklů, elektromotorů, chladni­ček apod.) do laťových beden.
14.Balení předmětů vyžadujících zvláštní opatrnost a péči (kyselin, jedů, vysílacích elektronek, ob­razovek apod.).
15.Ruční sbíjení beden z jehličnatých přířezů.
16.Oprava obalů (beden), výměna přířezů apod.
17.Expedice a kontrola naloženého množství a sortimentu sypkých materiálů včetně jejich vážení na dopravních prostředcích (autech, vagonech apod.) včetně vydávání expedičních bloků, popř. ná­kladních listů.
18.Obsluha poloautomatických nebo automatických souprav na pinění sypkých materiálů (pytlování).
19.Kompletace a ruční ukládání exportních zakázek spotřebního zboží (např. textilií apod.) do růz­ných druhů obalů včetně předepsané ochranné izolace, vizuální kontroly zboží a uzavírání obalů, popř. speciální fixace (např. kovovými pásy apod.).
20.Balení větších výrobků do krabic nebo beden s náročností na jejich ukládání a zajišťováni proti poškození.

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Práce při balení výrobků velkých rozměrů a hmotností nebo výrobků značné hodnoty, vyžadují­cích zvláštní opatrnost a speciální způsoby balení.

Příklady prací
1.  Balení výrobků velkých rozměrů a hmotností, např. strojírenských výrobků (turbín a těžkých mo­torů), dokončených kamenických výrobků (soch a pomníků) apod., a jejich ukládání na dopravní prostředky.
2.  Odborné ukládání výrobků, zboží a předmětů různého druhu a velikosti do kontejnerů pro ná­mořní dopravu ve spediční službě.

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Přesun hmot, polotovarů a výrobků ručně nebo manipulačními vozíky. Pomocné práce na pra­covištích prováděné podle pokynů (např. přenášení, třídění a čištění).

120 Kč/hod
Charakteristika prací
Jednoduché manipulační a pomocné práce s předměty o hmotnosti do 15 kg.
Ruční manipulační práce s předměty o hmotnosti do 50 kg a manipulace pomocí mechanizač­ních zařízení.

Příklady prací
1. Jednoduché práce ve skladech nebo v manipulačních prostorech (např. třídění a odebírání pytlů, počítání a balení tiskopisů a cenin) a výpomoc při příjmu, uskladňování nebo odesílání zásilek a do­nášení drobných a lehkých součástí a nástrojů ze skladu.

2. Sbírání a odklízení odpadků, odpadového dřeva, papíru apod.

3. Drobná údržba komunikací a prostranství v závodě (odklízení sněhu, bílení stromů a patrificů, osvětlování výkopů a překážek na komunikacích, úklid a čištění ramp a manipulačních prostorů apod.).

4. Vytahování hřebíků z prken a trámů, ruční řezání, štípání a uklízení odpadového dřeva.

5. Ruční přesun (nakládání, překládání, skládání, nošení, převážení apod.) hmot, polotovarů a vý­robků přepravovaných v plechovkách (barev, laků, olejů apod.) v krabicích nebo volně o hmotnos­ti do 15 kg (např. nástrojů, instalačního materiálu, kování, hřebů, elektrod apod.).
6. Úprava, čištění a třídění vratných obalů (pytlů, lahví, beden, klecí, krabic apod.) podle druhů a dodavatelů.
7. Označování (signování) dopravních beden pro expedici.
8. Obsluha jednotlivých dopravníků a násypek.
9.Ruční přesun hmot (např. uhlí, písku, štěrku, řepy, ocelových třísek a šrotu) lopatou, vidlemi ne­bo mechanickou lopatou.
10.Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků v pytlích, bednách nebo volně ložených všemi druhy lučních dopravních prostředků.
11.Trvalá ruční manipulace (přenášení) břemen o hmotnosti do 50 kg na pracovníka, popř. ukládání zajišťování před pádem nebo poškozením.
12.Zkracování (dělení) pilařského odpadu nebo jiného odpadového dřeva určeného pro palivové účely (např. kulatin, trámů, prken apod.) na okružních pilách.
13.Údržba neveřejných cest (vyrovnávání výmolů, zpevňování apod.) pro nákladní dopravu.
14.Ruční dočerpávání tankových plavidel.
15.Přihrabování sypkých substrátů k sacímu potrubí ručně nebo přihrnovačem.
16.Trvalé vykládání a nakládání zboží různého druhu z vagonů, valníků a plavidel nebo z ramp a překladišť pomocí mechanizačních zařízení včetně zavěšování a upoutávání na jeřáb a signalizace strojníkům zvedacích zařízení.
17. Přečerpávání kapalných nebo pneumatická doprava sypkých substrátů z jednotlivých dopravních prostředků do skladovacích nebo přepravních nádob (zásobníků).
18.Třídění a lisování odpadového papíru nebo jiných materiálů na malém paketovacím lisu o hmot­nosti balíku do 100 kg.
19.Třídění, rozbíjení a odvoz kovového odpadu.
20.Hrubý úklid nádvorních prostorů včetně ruční manipulace (např. nakládání, převoz a skládání nečistot, sypkých hmot a jiných předmětů).

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Ruční manipulační práce s předměty o hmotnosti nad 50 kg.

Příklady prací
1. Trvalá ruční manipulace a přenášení pytlů, pražců apod. o hmotnosti nad 50 kg včetně stohování nebo jiného ukládání.
2. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků ve svazcích (betonářské oceli), sudech (karbidu, asfal­tu) nebo v cívkách a bubnech (kabelů).
3. Přesun objemných předmětů vyžadujících zvláštní pracovní postup, opatření a zajišťování (např. kotlů v celku, kvádrů kamene apod.).
4. Ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku, strojů a zařízení.

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Příjem, skladování a výdej zboží a jeho kvantitativní a kvalitativní přejímka. Kompletace zboží pro odběratele. Samostatný příjem a výdej zboží i s využíváním výpočetní techniky. Vedení přede­psané evidence, provádění inventur a vyřizování reklamací.

120 Kč/hod
Charakteristika prací
Jednoduché práce v malých skladech podle pokynů vedoucího.
Práce v dílenských skladech, popř. ve velkoobchodních skladech podle pokynů vedoucího. 

Příklady prací
1. Příjem, skladování a výdej drobných strojních nebo elektrotechnických součástí, pracovních oděvů, ochranných pomůcek, nářadí (např. lopat a krumpáčů) nebo jiných drobných předmětů úzkého sortimentu pod vedením odpovědného pracovníka.
2. Příjem, skladování a výdej výrobků, nástrojů, přípravků a měřidel v dílenských skladech.
3. Příjem, skladování a výdej plynu v bombách o hmotnosti do 50 kg včetně ruční manipulace a případné kontroly tlaku a těsnosti.
4. Samostatný příjem, skladování a výdej strojních součástí, nářadí, pracovních oděvů apod. s vedením předepsané evidence.
5. Příjem, skladování a příprava expedice zboží (výrobků) ve velkoobchodních skladech nebo výrobních skladech podle pokynů odpovědného pracovníka, popř. obsluha mechanizačních prostředků. Účast při soupisech zboží (výrobků) a inventarizacích. 

123,80 Kč/hod

Charakteristika prací
Samostatné práce ve vnitropodnikových skladech.
Řízení prací ve skladech a velkoskladech, popř. s využíváním výpočetní techniky.

Příklady prací
1. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej zboží nebo surovin širokého sortimentu nebo menšího počtu druhů ve velkých množstvích ve vnitropodnikových skladech. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnost za jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.
2. Samostatný příjem, skladování a výdej výbušin.
3. Příjem, skladování a výdej plynu v bombách o hmotnosti nad 50 kg včetně ruční manipulace a případné kontroly tlaku a těsnosti.
4. Uskladňování (vyskladňování) palet do nebo z různých míst vysokoložných skladů podle počítačem daných příkazů. Obsluha, denní údržba a běžné opravy svěřených mechanizačních prostředků. Účast na soupisech zboží a inventarizacích a vedení předepsané evidence. 
5. Řízení prací při kompletaci zboží pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem zpracovaných sestav. Odstraňování běžných funkčních poruch mechanizačních prostředků. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení.
6. Řízení příjmu, skladování, ošetřování a výdeje zboží nebo surovin v širokém sortimentu včetně vstupní i výstupní kontroly. Předávání zboží do meziskladů. Udržování stavu zásob podle údajů z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly. Vedení předepsané evidence a provádění inventur. Běžná údržba mechanizačních prostředků a ostatního skladového zařízení. 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení a kontrola skladovacích operací s programově řízeným režimem.

Příklady prací
1. Řízení a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, racionálního provozu všech mechanizačních prostředků, příjmů a uskladřióvání zboží na volná paletizační místa programově určená příkazem počítače, příprava zboží podle počítačem určených příkazů k vyskladnění, stavu a obměny zásob podle signálních, kontrolních a dokladových sestav. Provádení inventarizací a přeceňování zásob zboží (výrobků) a vedení předepsané evidence.

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Příjem, výdej a odborné ukládání skladovaných surovin, materiálů a výrobků včetně inventarizací. Vedení evidence a sledování vnitropodnikových norem zásob. Vedení a zpracovávání skadové agendy na výpočetní technice.

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací
Příjem, výdej a vedení skladové evidence ve skladech s různorodým sortimentem skladovaných položek o značném možství. Provádění skladových kontrol a inventur včetně zpracovávání protokolů.

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Zajišťování skladového hospodářství ve velkokapacitních skladech nebo ve skladech s velkým  množstvím různorodých položek o značné hodnotě. Zajišťování skladové evidence na výpočetní technice 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Obsluha výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů kotlů bez rozlišování topných médií včetně běžné údržby, čištění a mazání. Úklid provozních prostorů a vedení provozních záznamů. 

120 Kč/hod
Charakteristika prací
Obsluha výměníkové a redukční stanice. Obsluha kotlů o výkonu do 0,12 MW.

Příklady prací
1. Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2 MW (1,9 Gcal/h) regulace teploty sekundárního okruhu.
2. Obsluha redukční stanice dálkového vytápění.
3. Obsluha více předávacích sekundárních stanic (např. výměníkových, ejektorových, směšovacích apod.) s automatickou regulací o celkovém výkonu do 4 MW.
4. Obsluha jednoho nebo více nízkotlakových kotlů teplovodního samotížného systému ústředního topení (bez strojního zařízení) na pevná paliva o výkonu jednoho kotle do 0,12 MW (0,106 Gcal/h).
5. Obsluha jednoho nebo více nízkotlakových kotlů teplovodního systému ústředního topení s nuceným oběhem média (i vzduch nebo vracení kondenzátu) o výkonu jednoho kotle do 0,12 MW (0,106 Gcal/h) na plynná nebo kapalná paliva. 

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Obsluha kotlů o výkonu nad 0,12 MW. Zásobování kotelny palivem.

Příklady prací
1. Obsluha jednoho nebo více kotlů teplovodního nebo horkovodního systému ústředního topení s nuceným oběhem o výkonu jednoho kotle nad 0,12 MW (0,106 Gcal/h).
2. Řízení provozu a obsluha nízkotlakového parního kotle o jmenovitém nebo více kotlů o přepočteném hmotnostním průtoku do 2,22 kg/s (8 t/h).
3. Zásobování kotelny palivem pomocí mechanizačních prostředků nebo ručně a provádění přejímky paliva.
4. Vyhrabování strusky a popela, popř. obsluha odstruskovávacího zařízení u průmyslových kotlů a odvoz na skládky včetně hašení.
5. Obsluha více předávacích sekundárních stanic (např. výměníkových, ejektorových, směšovacích apod.) s automatickou regulací o celkovém výkonu nad 4 MW. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Zajišťování administrativní agendy vedoucího. Obsluha jednoduchých kopírovacích strojů, popř. využívání výpočetní techniky. Stenografování, pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací. Vyřizování korespondencí vedoucího (i cizojazyčných) podle přesných pokynů. Vedení evidencí úkolů a sledování termínů jejich plnění. Sestavování a zajišťování plnění denních harmonogramů aktivit vedoucího podle jeho dispozic a organizace průběhu návštěv a konání porad, popř. řízení dalších pracovníků sekretariátu. 

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Vyřizování administrativní agendy vedoucího a provádění všech administrativně-technických prací.
Vyřizování administrativní agendy vedoucího organizace, vyřizování korespondencí podle obecných postupů a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího. 

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení a organizace práce sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provozně-technických prací v sekretariátu. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
 Příprava, vybavování a expedice výrobků a jiných zásilek všemi dopravními prostředky do tuzemska i zahraničí. Sledování dopravních a tarifních předpisů. Kontrola odesílacích (dodacích) listů a dokladů, určování způsobů balení a vedení potřebných evidencí a záznamů.

120 Kč/hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při expedicích výrobků a zboží nebo vícekusových zásilek. Sestavování průvodních dokumentací a podkladů pro odbavování, fakturace a pro další účely.

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací
Expedování výrobků, zboží nebo jiných zásilek. Vystavování expedičních příkazů, kompletování dokumentací pro přepravu, fakturace, zúčtovávání celních deklarací apod.
Expedování zakázek složených z velkého počtu různorodých komponentů a náročných na pořizování a kompletaci průvodních dokumentací, na způsob balení, označování, ukládání a na způsob přepravy.

Příklady prací
1. Expedování zboží ve velkokapacitních skladech nebo v zásilkovém prodeji podle expedičních příkazů.
2. Expedování výrobků ve velkokapacitních výrobnách pokrmů nebo polotovarů.
3. Expedování velkého množství různorodých výrobků a zboží ve velkokapacitních velkoobchodních skladech.
4. Expedování investičních technologických zařízení a strojů.
5. Samostatné expedování výrobků ve velkoobchodních skladech včetně jejich vhodného vybírání podle sortimentu pro balení a přepravu při skládání jednotlivých zásilek. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Zajišťování a koordinace expedice výrobků nebo jiné produkce zákazníkům a jiným odběratelům v požadovaném množství, jakosti, sortimentu a času a v souladu s plánem odbytu, smluvními podmínkami, technickými, dopravními, obchodními, celními a dalšími předpisy a normami. Zajišťování ukládání hotové produkce s ohledem na její další pohyb, vlastnosti a účel použití. Zajišťování příprav na expedici (balení, nakládání, označování a průvodní dokumentace). Zajišťování zpracování příjmových a výdajových podkladů a kontrola jejich správnosti. Zajišťování souladu skutečného fyzického a účetního stavu produkce určené k expedici včetně provádění inventarizací a likvidace škod. Přejímání expedičních podkladů, jejich zpracovávání a rozesílání odběratelům. Zajišťování evidencí expedice, odběratelů, nákladů na expedici obalů, balicích materiálů apod. Vyřizování expedičních reklamací.

135,30 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení, koordinace a komplexní zajišťování expedice zásilek výrobků a zboží podle daných časových harmonogramů a složení. Stanovování způsobů ukládání, balení, vybavování dokumentací a nakládání a předávání dopravci. Vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány. Zajišťování dokumentací a podkladů pro fakturaci a zúčtování.

Příklady prací
1. Řízení expedice maloobchodního spotřebního zboží ze skladů výrobních organizací.
2. Řízení expedice jednotlivého zboží.

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení a koordinace expedice sestávající z kompletace značného počtu různorodých individuálních zásilek složených z velkého množství různorodých komponentů. Vybavování zásilek speciální dokumentací pro přepravu, odběratele a celní a jiné orgány. Stanovování časových harmonogramů provádění expedičních prací, způsobů označování, balení, vybavování dokumentací a předávání přepravci. Využívání automatizovaných systémů. 

 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti počítačových sítí (souboru komunikačních zařizení). Monitorování a diagnostika chodu a zatížení sítí, detekování vad a chyb sítí a jejich jednotlivý segmentů. Optimalizace sítí a zajišťování modifikace parametrů a způsobů uspořádání sítí. Definování a přidělování adres uživatelům. Propojování na další sítě. 

152,90 Kč/hod
Charakteristika prací
Zajišťování správy lokálních počítačových sítí.
Řízení jednodušších projektů sítí pracovních stanic. Zajišťování správy celopodnikových počítačových sítí.

Příklady prací
1. Zajišťování chodu sítí výpočetní techniky v územních celcích.
2. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítě LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.

168,70 Kč/hod
Charakteristika prací
Přebírání, aplikace, ověřování, uvádění do provozu a řízení správ složitých počítačových sítí (např. budování a zajišťování chodu globálních hierarchických počítačových sítí rezortů apod.). Navrhování systémů zabezpečujících ochranu dat i celých systémů, navrhování systémů zálohování dat a jejich realizace. Kontrola dodržování ochrany autorských práv v oblasti software. Navrhování propojení na další systémy výpočetní techniky. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Tvorba a uplatňování norem a normativů spotřeby práce a početních stavů podle časových studií, rozborů plnění výkonových norem nebo podle sborníků norem a normativů. Stanovování pracovních postupů. Tvorba sborníků norem a normativů spotřeby práce a početních stavů. Provádění náměrů, časových studií, jejich vyhodnocování a stanovování spotřeby času k pracovnímu postupu. Navrhování racionalizačních opatření a zpracovávání projektů organizace práce. 

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Vypracovávání norem spotřeby práce u prací s nízkou kvalifikační náročností na podkladě časových studií, rozborů nebo sborníků norem.
Samostatné zpracovávání norem spotřeby práce a podkladů pro normativy.

Příklady prací
1. Výpočet norem spotřeby práce na základě časových studií a sborníků norem.
2. Provádění náměrů spotřeby práce (chronometráží). Shromažďování a kompletace podkladů pro tvorbu norem a normativů spotřeby práce. 
3. Stanovování norem spotřeby práce u prací střední kvalifikační náročnosti, norem početních stavů a norem obsluhy.
4. Příprava podkladů pro normativy spotřeby práce, pro stanovování kapacitní průchodnosti dílen, norem obsluhy a početních stavů, pro odměňování a racionalizační opatření.

152,90 Kč/hod
Charakteristika prací
Tvorba sborníků normativů a norem spotřeby práce včetně zajišťování jejich uplatňování. Provádění časových studií a určování postupu časového měření. Stanovování kapacitní průchodnosti dílen a pracovišť, norem obsluhy a početních stavů.
Řídicí, koncepční a metodické práce v oblasti normování spotřeby práce.

Příklady prací
1. Stanovování norem spotřeby práce v kusové nebo malosériové výrobě.
2. Zpracovávání normativů spotřeby práce pro organizaci, technologický obor nebo odvětví výroby.
3. Stanovování počtu pracovníků v organizačním celku (dílně a provozu) a počtu zaměstnanců na jednotlivých pracovištích a u provozních nebo výrobních zařízení.
4. Koncepční a metodické usměrňování činností při tvorbě norem spotřeby práce v organizacích se složitou a členitou výrobou a provozem (např. ve výrobě automobilů, v energetických zařízeních apod.). 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu. Zajišťování dodržování pracovní a technologické kázně a plnění úkolů ve stanoveném množství, kvalitě, sortimentu a času. Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na svěřeném úseku. Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení dílčích obslužných nebo pomocných výrob a činností.
Řízení ucelených výrobních nebo provozních úseků bez vnitřního členění a bez širších vazeb na další technologické a pracovní úseky. Řízení prací vykonávaných podle přesněji stanovených postupů.

Příklady prací
1. Řízení prací při nakládce a vykládce volně ložených sypkých substrátů, pytlovaných nebo paletovaných zásilek, expedici, balení, úklidu apod.
2. Řízení přípravných a pomocných stavebních prací a výroby stavebních hmot.
3. Řízení hygienické služby, např. deratizace kanalizačních systémů.
4. Řízení montáží výrobků v sériové výrobě bez technologických návazností na další montážní úseky.
5. Řízení výrob s pevně danou technologií, chodem strojního zařízení a přesně vymezenými pracovními operacemi a návaznostmi na další technologické a pracovní úseky.

152,90 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení širších výrobních nebo provozních úseků s vnitřním členěním a vazbami na další technologické a pracovní úseky. Řízení různorodých rámcově vymezených prací, vykonávaných podle obvyklých postupů, s rámcově stanovenými výstupy.
Řízení rozsáhlých výrobních nebo provozních úseků, které jsou součástí širších celků. Řízení prací s rámcově vymezenými vstupy, předem nespecifikovaným způsobem konání prací a nespecifikovanými výstupy.

Příklady prací
1. Řízení výrob a provozů s technologickým a technickým zařízením umožňujícím různorodé plnění pracovních úkolů, např. obroben, kalíren, svařoven, kováren, hutních úseků, hornických provozů důlních děl, staveb pozemních objektů, jatečních výrob, intenzivní vlakové dopravy, velkokapacitních potravinářských výrob nebo chemických provozů apod.
2. Řízení externích montáží velkých investičních celků, oceláren velkých kapacit, velkých průmyslových staveb (mostů a přehrad), největších chemických provozů (destilace ropy a výroby etylenu), nejnáročnějších výrob (proudových letadel a jaderných reaktorů) apod. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Řízení a organizace prací mistrů na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů ustanovených operativním plánem výroby nebo provozu. Koordinace výrobního nebo provozního úseku s navazujícími oblastmi činnosti podniku (ostatními technologickými úseky, dopravou, přepravou, manipulací, přípravou výroby a provozu, zásobováním, odbytem apod.). Zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů výroby nebo provozu. 

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení a organizace prací mistrů obslužných nebo pomocných výrob a činností.

152,90 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení a organizace prací mistrů ucelených výrobních nebo provozních úseků bez vnitřního členění a bez širších vazeb na další technologické a pracovní úseky.
Řízení a organizace prací mistrů výrob a provozů s technologickým a technickým zařízením umožňujícím různorodé plnění pracovních úkolů, např. obroben, kalíren, svařoven, kováren, hutních úseků, hornických provozů důlních děl, staveb pozemních objektů, jatečních výrob, intenzivních vlakových doprav, velkokapacitních potravinářských výrob nebo chemických provozů apod. 

168,70 Kč/hod
Charakteristika prací
Řízení a organizace prací mistrů externích montáží velkých investičních celků, velkokapacitních oceláren, velkých průmyslových staveb (mostů a přehrad), největších chemických provozů (destilace ropy a výroby etylenu), nejnáročnějších výrob (proudových letadel a jaderných reaktorů) apod.

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Seřizování a obsluha konvenčních i číslicově řízených obráběcích strojů při frézování, hoblování, obrážení, protahování nebo protlačování součástí. Frézování plochých a skříňových součástí, osazení, vybrání, drážek, rybinových tvarů, vaček, ozubení i závitů na konzolových frézkách, portálových a jednoúčelových frézkách, frézkách na ozubení a závitových frézkách. Hoblování ploch, osazení, drážek, vybrání a úkosů na hoblovacích strojích. Broušení rozměrných ploch na hoblovacích strojích přídavným brousicím zařízením. Obrážení ploch, drážek, vybrání, úkosů a ozubení na obrážecích strojích. Protahování nebo protlačování drážek a profilových děr na protahovacích nebo protlačovacích strojích. 

120 Kč/ hod
Charakteristika prací

Rutinní práce při obrábění na konvenčních frézkách a protahovacích nebo protlačovacích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 a nižší.
2. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 – 11.

123,80 Kč/ hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při obrábění na konvenčních a potrálových frézkách, frézkách na ozubení, číslicově řízených frézkách a protahovacích nebo protlačovacích strojích.
Běžné odborné práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, kopírovacích a závitových frézkách, číslicově řízených frézkách, hoblovacích, obrážecích, protahovacích a protlačovacích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 11 – 9. 
2. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu nebo frézování ve šroubovici bez ohledu na počet frézovaných ploch.
3. Frézování více různorodých ploch na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení.
4. Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách v přesnosti IT 12 bez dělicího zařízení.
5. Frézování na konvenčních frézkách v přesnosti 1T 12 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
6. Frézování zářezů matic a čtyř a vícehranů pro klíče na konvenčních frézkách bez ohledu na IT.
7. Frézování na konvenčních portálových frézkách v přesnosti IT 12.
8. Frézování přímých šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnos-ti 5 – 8 s přídavky na brus.
9. Frézování řetězových ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6 – 8.
10. Hoblování v přesnosti IT 12 – 9.
11. Obrážení v přesnosti IT 12 – 11.
12. Protahování nebo protlačování v přesnosti 1T 10 – 7.
13. Obrábění na číslicově řízených frézkách jednoho rozměru v přesnosti IT 11 a nižší. 
14. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 – 7.
15. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 – 9 při používání dělicího zařízeni nebo otočného stolu.
16. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 – 9 bez dělicího zařízení.
17. Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 12.
18. Frézování M, W nebo G závitů na závitových frézkách.
19. Frézování tvarových závitů závitovými frézami s přídavkem nebo frézování jednochodých tvarových závitů nožovou hlavou hotově.
20. Frézování vaček do tří rádiusových přechodů.
21. Frézování přímých nebo šikmých ozubení ozubených kol o průměrech do 700 mm ve stupni přesnosti 6.
22. Frézování dvojitě šikmých ozubení (přerušený šíp) ozubených kol o průměrech do 500 mm ve stupni přesnosti 5 – 8 s přídavky pro brus.
23. Hoblování v přesnosti IT 8 – 7.
24. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 – 9.
25. Hoblování v přesnosti IT 12 – 9 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší mimo úkosů pro svár.
26. Hoblování v přesnosti 1T 12 – 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
27. Obrážení v přesnosti IT 10 – 9.
28. Obrážení v přesnosti IT 12 – 11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole.
29. Obrážení v přesnosti IT 12 -11 podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení.
30. Obrážení v přesnosti IT 12 – 11 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
31. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 – 7 ve dvou a více polohách nebo protlačování dvěma a více trny.
32. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 – 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
33. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 12 – 11 při dvou a více polohách nebo pos protahování nebo protlačování dvěma a více trny obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
34. Obrábění dvou a více rozměrů na číslicově řízených frézkách v přesnosti IT 12 – 9. 

135,30 Kč/ hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, kopírovacích, závitových a číslicově řízených frézkách, hoblovacích, obrážecích, protahovacích a protlačovacích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6.
2. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 – 7 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu.
3. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně potrálových v přesnosti IT 8 – 7 bez dělicího zařízení.
4. Frézování drážek, vybrání, osazení nebo úkosů na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 – 7 bez dělicího zařízení.
5. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 – 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
6. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 8 – 7 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
7. Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 11 – 8.
8. Frézování tvarových závitů závitovými frézami v přesnosti 6 h a nižší nebo frézování vícechodých tvarových závitů nožovou hlavou hotově.
9. Frézování vícechodných M závitů na závitových frézkách.
10. Frézování vaček nad tři rádiusové přechody.
11. Frézování zápustek a forem pro dílce, např. montážní jednostranné klíče, páky, čepy apod.
12. Frézování šnekových kol odvalovací frézou ve stupni přesnosti 6 – 5.
13. Hoblování v přesnosti IT 6.
14. Hoblování v přesnosti IT 8 – 7 při používání dělicího zařízení.
15. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 – 7.
16. Hoblování drážek, vybráni, osazení a prizmatických vedeni v přesnosti IT 8 – 7 nebo hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár).
17. Hoblování rádiusů v přesnosti IT 8 – 7 pomocí kopírovacího zařízení.
18. Hoblování v přesnosti IT 8 – 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm (mimo úkosů pro svár).
19. Obrážení v přesnosti IT 8 – 7.
20. Obrážení v přesnosti 1T 10 – 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole.
21. Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 10 – 9.
22. Obrážení v přesnosti 1T 10 – 9 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
23. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 – 7 ve dvou a více polohách a postupné protahování nebo protlačování dvěma a více trny.
24. Protahování nebo protlačování v přesnosti IT 10 – 7 ve dvou a více polohách obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
25. Broušení na hoblovacích strojích přídavným brousicím zařízením včetně rybinových ploch v rovinnosti 0,1/1000 mm.
26. Obrábění součástí v přesnosti IT 8 a vyšší na číslicově řízených frézkách. 

138,50 Kč/ hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, kopírovacích frézkách, závitových frézkách, hoblovacích a obrážecích strojích.
Specializované práce při obrábění na konvenčních a portálových frézkách, frézkách na ozubení, hoblovacích a obrážecích strojích.

Příklady prací
1. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5.
2. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu.
3. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnos-ti IT 6 bez dělicího zařízení.
4. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
5. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
6. Frézování pěti a více různorodých ploch na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT S – 7 bez dělicího zařízení s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
7. Frézování na konvenčních fréžkách včetně portálových v přesnosti IT 8 – 7 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrob-ků o hmotnosti nad 500 kg.
8. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 11 – 9 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
9. Frézování tvarových závitů v přesnosti 5 h a vyšší.
10. Frézování na konvenčních kopírovacích frézkách v přesnosti IT 7 a vyšší.
11. Frézování zápustek a forem pro dílce, např. ojnic, kladek, těles ventilů apod.
12. Frézování přímých a šikmých ozubení kuželových kol o průměrech nad 500 mm ve stupni přesnosti 6.
13. Obrážení přímých a šikmých ozubení ozubených kol o průměrech nad 700 mm ve stupni přes-nosti 5.
14. Hoblování v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení.
15. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6.
16. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 – 7 při používání dělicího zařízení.
17. Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 8 – 7 a hoblování klínů nebo úkosů (kromě úkosů pro svár).
18. Hoblování v přesnosti IT 8 – 7 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
19. Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 – 7.
20. Obrážení v přesnosti IT 8 – 7 tvarů podle orýsování (např. vaček) nebo obrážení prizmatických vedení.
21. Obrážení v přesnosti IT 10 – 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení pěti a více různorodých ploch.
22. Obrážení v přesnosti IT 10 – 9 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole a obrážení drážek pro péra nebo klíny v kuželu nebo obrážení drážek třikrát delších než průměr náboje.
23. Obrážení pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 12 -11 při používání dalšího dělicího zařízení na otočném stole obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 
24. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 5 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
25. Frézování na konvenčních frézkách včetně portálových v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení nebo otočného stolu s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh (rovinností, rovnoběžností, kolmostí, úhlů apod.).
26. Hoblování pěti a více různorodých ploch nebo hoblování drážek, vybráni, osazeni a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh.
27. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
28. Hoblování drážek, vybráni, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 obrobků o hmotnosti obrobků nad 500 kg. 
29. Hoblování v přesnosti IT 6 součástí o tloušťce do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování skříňových součástí o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
30. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 8 – 7 s výkresovým požadavkem dodr-žování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
31. Hoblování skříňových součástí v přesnosti IT 8 – 7 o tloušťce stěny do 30 mm a šířce nad 300 mm nebo hoblování ploch v délce 4000 mm a větší (mimo úkosů pro svár) s výkresovým požadavkem dodržování úchylek tvarů a poloh obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
32. Frézování zápustek a forem pro nejsložitější dílce, např. zalomené hřídele, turbínové lopatky apod.
33. Frézování ozubení spirálově do šípu kuželových ozubených kol ve stupni přesnosti 5.
34. Hoblování pěti a více různorodých ploch v přesnosti IT 6 při používání dělicího zařízení.
35. Hoblování drážek, vybrání, osazení a prizmatických vedení v přesnosti IT 6 a hoblování klínů nebo úkosů (mimo úkosů pro svár).  

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Seřizování a obsluha konvenčních a číslicově řízených soustružnických strojů, vodorovných vyvrtávaček a obráběcích center při strojním obrábění součástí soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vystružováním, frézováním a broušením (s přídavným zařízením). Řezání všech druhů závitů, obrábění vnějších povrchů a děr včetně kuželových, kulových a jiných tvarů. 

120 Kč/ hod
Charakteristika prací
Rutinní práce při obrábění v dílenských tolerancích v přesnosti IT 12 a nižší na univerzálních, revolverových a jednoúčelových soustruzích v jedné poloze bez dalších závislostí.

Příklady prací
1. Zarovnávání čel a navrtávání důlků.
2. Soustružení jedné čelní nebo válcové plochy bez přepínání obrobků.
3. Vrtání děr v ose obrobků, popř. se zarovnáváním čel.
4. Srážení hran nebo zaoblování hran tvarovým nožem.
5. Zhotovování jedné tvarové plochy tvarovým nožem. 

123,80 Kč/ hod
Charakteristika prací
Základní odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých revolverových, jednovřetenových poloautomatických nebo automatických soustruzích a soustruzích s číslicovým řízením a vodorovných vyvrtávačkách.
Běžné odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých, revolverových, jedno a vícevřetenových poloautomatických nebo automatických soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách, číslicově řízených soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách a obráběcích centrech.

Příklady prací
1. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 – 9.
2. Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší.
3. Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 – 10.
4. Vystružování děr v přesnosti 1T 8 a nižší.
5. Obrábění kulových ploch bez požadavků na dodržování přesnosti.
6. Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 12 – 9.
7. Strojní řezání závitů závitníkem nebo závitnicí.
8. Obrábění na číslicově řízených soustruzích ve volných mírách nebo s jedním rozměrem v přes-nosti IT 12 – 11. 

9. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 -7.
10. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 – 9, navazují-li na další soustružený průměr.
11. Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12-9.
12. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 -9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
13. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 – 9 při vrtání děr, je-li D : 1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
14. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 – 9, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
15. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 – 9 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení.
16. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 – 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
17. Obrábění na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 11 – 10.
18. Obrábění na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 12 a nižší.
19. Obrábění na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 – 7.
20. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 – 10, navazují-li na další soustružený průměr, nebo soustružení tvarových ploch (mimo kulových).
21. Soustružení vnitřních kulových ploch na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12-10.
22. Obrábění kulových ploch v přesnosti 1T 12 – 10.
23. Vystružování děr v přesnosti IT 7 a vyšší.
24. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H a nižší.
25. Obrábění součástí se dvěma nebo více tolerovanými rozměry v přesnosti IT 12 – 9 na soustruzích s číslicovým řízením (mimo soustruhů svislých).
26. Vystružování děr na soustruzích s číslicovým řízením (mimo soustruhů svislých).
27. Obrábění na svislých soustruzích s číslicovým řízením v přesnosti IT 12 a nižší.
28. Obrábění jednoduchých součástí (třmenů, přírub, pák, vík apod.) na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 12 – 8.
29. Obrábění složitých součástí vrtáním, zahlubováním, vystružováním a řezáním závitů závitníkem na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti do IT 8.

135,30 Kč/ hod
Charakteristika prací
Složité odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých, revolverových, jedno a vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách, číslicově řízených soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách a obráběcích centrech.

Příklady prací
1. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
2. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 – 7, navazují-li na další soustružený průměr.
3. Soustružení s vnitřním nebo čelním zápichem, drážek nebo vybráni na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 – 7. 
4. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 – 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů, poloh nebo úhlových přesností.
5. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 – 7 s používáním lunety.
6. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 – 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
7. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 – 7 šesti a více průměrů na jedné ose nebo obrábění ve více různých osách nebo polohách nebo frézování čtyř a více různorodých ploch.
8. Obrábění (vrtání děr) na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 – 7, je-li D : 1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
9. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 – 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší.
10. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných vyvrtávačkách v přes-nosti IT 8 – 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
11. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 – 7 s používáním vodicích pouzder nebo přídavných zařízení.
12. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 – 7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
13. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 – 9, navazují-li na další soustružený průměr.
14. Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 9.
15. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 – 9 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : 1 větší než 1 : 20.
16. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 – 9 s používáním lunety nebo obrábění přídavným zařízením.
17. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti 1T 12 – 9, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
18. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání nebo vnitřních čel na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 – 9.
19. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 12 – 9 šesti a více průměrů na jedné ose při obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
20. Soustružení na konvenčních jednovřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší.
21. Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustru-zích v přesnosti IT 11 – 10.
22. Soustružení děr na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti 1T 9 – 7 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v po-měru větším než 1 : 10.
23. Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 – 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo úhlových přesností.
24. Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 – 10 šesti a více průměrů a soustružení děr o průměru do 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru 1 : 5 a větším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru větším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D : 1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
25. Soustružení na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 12 – 10 šesti a více průměrů a tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : 1 větší než 1 : 20. 26. Obrábění kulových ploch v přesnosti IT 9 a vyšší.
27. Obrábění přídavným brousicím zařízením v přesnosti IT 6.
28. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší. 
29. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 6 h nebo 6 H s používáním lunety.
30. Obrábění na soustruzích s číslicovým řízením (mimo svislých) v přesnosti IT 8 a vyšší.
31. Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením a na obráběcích centrech v přesnosti IT 8.
32. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 6 a vyšší. 

138,50 Kč/ hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých, revolverových, vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích, vodorovných vyvrtávačkách a číslicově řízených vodorovných vyvrtávačkách nebo obráběcích centrech.
Specializované práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých a revolverových soustruzích a vodorovných vyvrtávačkách.

Příklady prací
1. Obrábění na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5.
2. Soustružení šesti a více průměrů nebo soustružení kuželů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6, navazují-li na další soustružený průměr.
3. Soustružení děr na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 o průměru do 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru 1 : 5 a vyšším, nebo děr o průměru nad 50 mm nožem, je-li D : 1 v poměru vyšším než 1 : 10, nebo vrtání děr v ose obrobků vrtákem, je-li D :1 v poměru 1 : 25 a vyšším.
4. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků, při soustružení tenkostěnných obrobků, jejichž tloušťka stěny k vnějšímu průměru je v poměru 1 : 50 a vyšším nebo u nichž je poměr D : 1 nad 1 : 20, nebo soustružení s požadavkem lícování.
5. Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší.
6. Soustružení šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů na konvenčních revolverových soustruzích v přesnosti IT 9 – 7.
7. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 8 -7, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
8. Soustružení na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT 12 – 9 šesti a více průměrů, vnitřních nebo čelních zápichů, drážek nebo vybrání v přesnosti IT 9 a vyšší nebo klínových drážek, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 nim, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
9. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
10. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
11. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 – 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7 a vyšší.
12. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvečních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 – 7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším, při délce obrobků přesahující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
13. Obrábění vnitřních kulových ploch v přesnosti IT 9.
14. Řezání M, W nebo G závitů nožem v přesnosti 5 h nebo 5 H a vyšší při délce obrobků přesa-hující 3 000 mm nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg. 15. Řezání vnějších jednoduchých tvarových závitů o délce nad 500 mni.
16. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce do 500 mm.
17. Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 6 a vyšší.
18. Obrábění složitých součástí na vodorovných vyvrtávačkách s číslicovým řízením nebo obráběcích centrech v přesnosti IT 7 v pěti a více polohách. 19. Obrábění součástí na svislých soustruzích s číslicovým řízením v přesnosti IT 6 a vyšší. 
19. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti 1T 5.
20. Soustružení šesti a více průměrů na konvenčních soustruzích včetně svislých a revolverových v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů nebo poloh.
21. Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh nebo dodržování roztečí rovnoběžných os.
22. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1 : 50 a vyšším.
23. Obrábění na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 5, pokud délka obrobků přesahuje 3 000 mm, nebo obrobků o hmotnosti nad 500 kg.
24. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6.
25. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 6 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování roztečí rovnoběžných os v přesnosti IT 7.
26. Obrábění šesti a více průměrů na jedné ose a ve čtyřech a více různých osách nebo polohách. na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8 – 7 s přepínáním obrobků a výkresovým požadavkem dodržování odchylek tvarů a poloh.
27. Řezání vnějších vícechodých tvarových závitů o délce nad 500 mm.
28. Řezání vnitřních vícechodých tvarových závitů.