CO ODBOROVÝ SVAZ ZABEZPEČUJE V ZÁŘÍ

Zahraniční činnost

 • Další naplánovaná zahraniční akce jsou

  •  22. 9. 2021 – online mimořádná schůze Výkonného výboru Industriall

  •  28. 9. 2021 – online schůze Industriall pro automobilové odvětví

  • 30. 11 – 1. 12 – online schůze Výkonného výboru Industriall

 

Kontroly BOZP

 • Od května probíhají kontroly BOZP. Termíny kontrol jsou plánovány s jednotlivými ZO dle možností a situace.

 • Následující kontroly:

  • 3. 9. – ADFORS – LCP

  • 6. 9. – 7. 9. – Vinolok a PRECIOSA-ORNELA a.s.  (závod v Desné a Zásadě)

  • 15. 9. – SCHOTT CR a SCHOTT Flat Glass CR

  • 20. 9. – MEGATECH Industries Jablonec s.r.o.

 

Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) 

 • OS poskytuje pomoc ZO při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO).

 

Rekreační střediska 

Pasohlávky

 • Přijímají se rezervace na pobyty v roce 2022.

Rezervace provádějte výhradně prostřednictvím e-mailu kristofova.iveta@ossklo.cz

 

Členské průkazy OS

 • V pravidelných půlročních intervalech se od ZO přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS – zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.

 • Objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat v termínu do 31. 12. 2021 –  8. etapa.

 • Objednávky k 30. 6. 2021 byly ukončeny a karty byly rozeslány do ZO.

Více informací k výměně průkazů na požádání sdělí paní Bc. Tereza Hrabě, tel. 774 445 547, e-mail: hrabe.tereza@ossklo.cz.