CO ODBOROVÝ SVAZ ZABEZPEČUJE V ČERVNU

Vnitroodborová činnost

Proběhlo jednání Koordinačního výboru Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu, které bylo z důvodu aktuální situace rozděleno na dvě části:

 

 • 25.5.2021 v Krupce
 • 27.5.2021 ve Znojmě

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:

Jednání KV OS a RK OS             22. 6. 2021 – penzion Lion, Velká Úpa

Jednání XXVI. SZZO                   23. – 24. 6. 2021 – hotel Bezděz Staré Splavy

 

Plánované akce Projektu „Vzdělávání …“

15. 6. 2021                      KA 6 – Školení v regionech – Jablonec nad Nisou

                                       – Preciosa-Ornela Desná v J.h. – exkurze

                                       – Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou – školení

 

24. 6. 2021                     KA 3 – Vzdělávání pro členy OS SKP

                                      – hotel Bezděz Staré Splavy

 

Zahraniční činnost

 • Ve dnech 1. – 2. 5. proběhne online formou třetí industriAll Europe Congress, před začátkem samotného kongresu se uskuteční dne 1. 6. krátké online jednání Výkonného výboru IndustriAll

Kontroly BOZP

 • Od května probíhají kontroly BOZP. Termíny kontrol jsou plánovány s jednotlivými ZO dle možností a situace.
 • Naplánované kontroly:
  • 3. 6. 2021 – Sklářské stroje Znojmo s.r.o.
  • 10. 6. 2021 – EUTIT s.r.o.
  • 28. 6. 2021 – VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na léta 2021 – 2022

 • Dne 25. 3. 2021 byl podán návrh na rozšíření závaznosti KSVS uzavřené na léta 2021 a 2022 na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342 ze strany MPSV.

KSVS je také zveřejněna ZDE.

Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) 

 • OS poskytuje pomoc ZO při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO).
 • Do 30. 4. 2021 měly ZO povinnost zasílat podepsané PKS na OS.

Rekreační středisko Dachova

 • Dne 17. 5. a 26. 5. proběhly další přípravné práce na zahájení sezonyv rekreačním středisku Dachova; zároveň probíhá zabezpečování střediska v rámci požadavků BOZP
 • Přijímají se objednávky na letní rekreaci v RS Dachova v roce 2021. Rezervace provádějte výhradně prostřednictvím emailu u zaměstnance OS pana Pavla Rodra (pavel.rodr@ossklo.cz)

Více informací také naleznete ZDE.

Členské průkazy OS

 • V pravidelných půlročních intervalech se od ZO přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS – zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.
 • Objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat v termínu do 30. 6. 2021 –  7. etapa.
 • Žádáme ZO, aby objednávky na nové členské průkazy zasílaly zhruba týden před stanoveným termínem.

Více informací k výměně průkazů na požádání sdělí paní Bc. Tereza Hrabě, tel. 774 445 547, e-mail: hrabe.tereza@ossklo.cz.

 

Soutěž ZO OS

 • Bylo ukončeno IX. kolo soutěže ZO na rok 2020, vyhodnocení soutěže již bylo ukončeno, bude vyhlášeno na jednání XXVI SZZO 24. 6. 2021
 • Od ledna 2021 probíhá nové kolo soutěže.

Více informací naleznete ZDE, kde jsou rovněž uvedeny informace o umístění jednotlivých ZO v jednotlivých letech.