CO ODBOROVÝ SVAZ ZABEZPEČUJE V LISTOPADU

Zahraniční činnost

 • Další naplánovaná zahraniční akce jsou
  • 22. -23. 11. – Regionální workshop evropských projektů o JT a CB (projekt platforma pro spravedlivou transformaci a projekt mobilizace pro spravedlivý přechod, Praha
  • 30. 11 – 1. 12. – schůze Výkonného výboru Industriall, ONLINE

 

Kontroly BOZP

 • Od května probíhají kontroly BOZP. Termíny kontrol jsou plánovány s jednotlivými ZO dle možností a situace.
 • Naplánované kontroly BOZP:
  • 3. 11. 2021 – Moser a.s.
  • 24. 11. 2021 – Český porcelán a.s.
  • 25. 11. 2021 – Crystal Bohemia a.s., závod Světlá nad Sázavou

Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) 

 • OS poskytuje pomoc ZO při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO).

 

Rekreační střediska 

Chata Lion

 • Dne 22. 10. 2021 byl zaslán dopis do ZO s informacemi ohledně ubytování.

Více informací naleznete na našich stránkách ZDE.

Pasohlávky

 • Přijímají se rezervace na pobyty v roce 2022. 

Rezervace provádějte výhradně prostřednictvím e-mailu kristofova.iveta@ossklo.cz

 

Členské průkazy OS

 • V pravidelných půlročních intervalech se od ZO přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS – zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.
 • Objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat v termínu do 31. 12. 2021 –  8. etapa.

Více informací k výměně průkazů na požádání sdělí paní Bc. Tereza Hrabě, tel. 774 445 547, e-mail: hrabe.tereza@ossklo.cz.