CO ODBOROVÝ SVAZ ZABEZPEČUJE V BŘEZNU

Vnitroodborové akce

 • Zasedání Koordinačního výboru OS – probíhají podle aktuální potřeby ONLINE

Kontroly BOZP

 • Z důvodu aktuální koronavirové situace jsou všechny kontroly BOZP u zaměstnavatelů až do odvolání pozastaveny.

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na léta 2021 – 2022

 • Byla uzavřena a podepsána nová KSVS na léta 2021 a 2022.
 • Dopis předsedy OS včetně znění KSVS s vyznačením změn oproti minulé KSVS byly zaslány do všech ZO e-mailovou poštou dne 1. 2. 2021.
 • KSVS je také zveřejněna na www.ossklo.cz v rubrice „Naše činnost“ – „Kolektivní vyjednávání“.
 • Připravuje se rozšíření závaznosti nové KSVS uzavřené na léta 2021 a 2022 na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342 ze strany MPSV. O účinnosti rozšíření KSVS budete včas informováni.

Podnikové kolektivní smlouvy (PKS)

 • OS poskytuje pomoc ZO při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO)
 • Do 30. 4. 2021 mají ZO povinnost zasílat podepsané PKS na OS.

Rekreační středisko Dachova

 • Připravuje se nabídka pro novou sezónu 2021 k zaslání do ZO

Více informací také na www.ossklo.com v rubrice „Služby členům“, podrubrice „Rekreace“

Členské průkazy OS

 • V pravidelných půlročních intervalech se od ZO přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS – zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.
 • K 31. 12. 2020 byla ukončena další etapa příjímání objednávek OS na nové členské průkazy. Průkazy byly zhotoveny a budou postupně distribuovány do ZO.
 • Další objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat v termínu do 30. 6. 2021 –  7. etapa
 • Žádáme ZO, aby objednávky na nové členské průkazy zasílaly zhruba týden před stanoveným termínem, pokud možno najednou

Více informací k výměně průkazů na požádání sdělí paní Bc. Tereza Hrabě, tel. 774 445 547, e-mail: hrabe.tereza@ossklo.cz

Soutěž ZO OS

 • Bylo ukončeno IX. kolo soutěže ZO na rok 2020, probíhá jeho vyhodnocení
 • Od ledna 2021 probíhá kolo soutěže

Více informací naleznete na www.ossklo.cz v rubrice „Naše činnost“ – „Soutěž ZO“, kde jsou rovněž uvedeny informace o umístění jednotlivých ZO v jednotlivých letech

Lyžařský areál Zásada – sezóna 2021

 • probíhají práce související s ukončením zimní sezóny. Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s koronavirovými opatřeními nebyl tuto sezonu lyžařský vlek v provozu.

Plán hlavních akcí OS na rok 2021

 • Na jednání KV OS v měsíci prosinci 2020 byl schválen plán hlavních akcí a obsahové zaměření jednání orgánů OS v roce 2021. Vzhledem k aktuální koronavirové situaci však akce jsou uvedeny bez konkrétních termínů.
 • Plán byl v prosinci 2020 rozeslán jako příloha kapesních diářů na rok 2021 do všech ZO.      

Inventarizace majetku OS SKP za rok 2020

 • Byla dokončena inventarizace majetku OS se stavem k 31.12.2020. Probíhá proúčtování inventárních rozdílů.
 • Výsledky inventarizace budou projednány na jednání KV OS.