CO ODBOROVÝ SVAZ ZABEZPEČUJE V ZÁŘÍ

 

Co odborový svaz zabezpečuje v měsíci říjnu 2020

Vnitroodborové akce

    V měsíci říjnu se měly uskutečnit následující vnitroodborové akce:

 • 2-21.10.2020 Zasedání Koordinačního výboru OS v hotelu Bezdězve Starých  Splavech          ODLOŽENO
 • 2-21.10.2020                 Zasedání Revizní komise OS v hotelu Bezdězve Starých Splavech.        ODLOŽENO
 • 210.2020                         Porada předsedů ZV OS v hotelu Bezděz ve Starých Splavech              ODLOŽENO
 • 210.2020XXVI. SZZO     v hotelu Bezděz ve Starých Splavech                                                          ODLOŽENO

Mezinárodní akce

 • 10.2020             Zasedání Výboru základních materiálů mezinárodní odborové centrály industriAll – jednání on line
 • 10.2020             Zasedání Východního regionu mezinárodní odborové centrályindustriAll – jednání on line

Vzdělávací projekt II

 • Pokračuje realizace tříletého vzdělávacího projektu s názvem „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery a přenos znalostí a zkušeností ze zahraničí II. – regionální aspekty“. Projekt je realizován ve spolupráci s ASKP ČR v termínu od 01. 04. 2019 do 31. 03. 2022
 • V měsíci říjnu se měla uskutečnit další akce v rámci tohoto projektu, a to

20.-21.10.2020           Školení v rámci klíčové aktivity č. 3 „Vzdělávání pro členy OS SKP“

                                           Téma: Kolektivní vyjednávání (PKS a KSVS)

                                           Místo konání: Staré Splavy – hotel Bezděz

                                  ODLOŽENO

Rekreace v RS Dachova – ukončení sezóny

      V měsíci říjnu bude ukončena sezóna 2020 a bude uzavřeno rekreačního středisko

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) – dodatek na rok 2020 

 • S účinností od 1. 7. 2020 byla Sdělením MPSV č. 316/2020 Sb. rozšířena závaznost dodatku ke KSVS uzavřené na léta 2019 – 2020 i na další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE s číselným označením 231, 2341 a 2342

Podnikové kolektivní smlouvy (PKS) – nový metodický pokyn na r. 2021

 • KV OS schválil na svém zasedání v červnu 2020 Metodický pokyn k uzavírání podnikových kolektivních smluv na rok 2021, který bude zveřejněn na www.ossklo.com v rubrice „Kolektivní vyjednávání“
 • Pomoc ZO ze strany OS při jednání o PKS (dle individuálních požadavků ZO)

Členské průkazy OS

 • V pravidelných půlročních intervalech se od ZO přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS – zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.
 • Byly zhotoveny členské průkazy z další etapy, do ZO budou distribuovány počátkem měsíce října 2020
 • Další objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat v termínu do 31. 12.2020.
 • Žádáme ZO, aby objednávky na nové členské průkazy zasílaly zhruba týden před stanoveným termínem, pokud možno najednou

Více informací k výměně průkazů na požádání sdělí paní Bc. Tereza Hrabě, tel. 774 445 547, e-mail: hrabe.tereza@ossklo.cz

Soutěž ZO OS

 • Probíhá IX. kolo soutěže ZO na rok 2020, informace do ZO byly zaslány již dříve

Více informací naleznete na www.ossklo.com v rubrice „Vnitroodborová činnost“, podrubrice „Soutěž ZO“, kde jsou rovněž uvedeny informace o umístění jednotlivých ZO v jednotlivých letech

Lyžařský areál Zásada – sezóna 2020-2021

 • Započaly přípravné práce k zahájení nové zimní sezóny 2020-2021 v lyžařském areálu Zásada

Kontroly BOZP

 • 06.10.2020             AGC Flat Glass Czech a.s., závod Oloví
 • 07.10.2020                 PRECIOSA-LUSTRY a.s. Kamenický Šenov

Případné další kontroly BOZP u zaměstnavatelů v působnosti OS SKP budou předem dohodnuty s vedením příslušných společností a ZV OS.