CO ODBOROVÝ SVAZ ZABEZPEČUJE V ČERVNU

Vnitroodborová činnost

13.-14. června 2023 zasedání koordinačního výboru a revizní komise v hotelu Bezděz ve Starých Splavech

14.-15. června 2023 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech se uskuteční školení pro funkcionáře základních odborových organizací zaměřený na hospodaření ZO, na připravované změny v pracovněprávní oblasti a oblasti benefitů.

 

Kontroly BOZP

27. 6. 2023 Preciosa Lustry

 

Rekreační střediska 

  • Dachova
  • Pasohlávky

·        

  • chata Lion: možnost rezervace jednotlivých pokojů 24/7-12/8/23 
  • vytvořen informační online systém s aktuální obsazeností v rekreačních střediscích – odkazy chata LionPasohlávky a Dachova, kde červená barva značí již obsazený termín

Přijímají se rezervace na pobyty v roce 2023

Rezervace provádějte výhradně prostřednictvím e-mailu kristofova.iveta@ossklo.cz

Více informací také naleznete ZDE.

 

Členské průkazy OS

  • V pravidelných půlročních intervalech se od ZO OS přijímají objednávky na zhotovení nových členských průkazů pro své členy. Členský průkaz člena OS – zaměstnance má podobu SPHERE a platí do 31. 12. 2023 s tím, že uvedená doba platnosti se týká i případů, kdy dojde ke vzniku členství v OS v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023.
  • Objednávky na nové členské průkazy bude OS přijímat v termínu do 31. 12. 2023 –  12. etapa.
  • Členské průkazy objednané k 30. 6. 2023 jsou objednány a o jejich rozeslání budeme informovat zde na www.

Více informací k výměně průkazů na požádání sdělí paní Bc. Tereza Hrabě, tel. 774 445 547, e-mail: hrabe.tereza@ossklo.cz.

 

Kolektivní smlouva vyššího stupně (KSVS) na léta 2023 – 2024

Dne 16.3.2023 byla na MPSV podána žádost o rozšíření závaznosti nové KSVS uzavřené na léta 2023 a 2024 na zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 231, 2341 a 2342.