Koordinační výbor odborového svazu je 16 členný výkonný orgán, který odpovídá za realizaci usnesení Sjezdu odborového svazu a usnesení Shromáždění zástupců základních organizací odborového svazu. 

 

Poslední zasedání Koordinačního výboru OS se uskutečnilo 22. 6. 2021 v penzionu Lion ve Velké Úpě.