Koordinační výbor odborového svazu je 17 členný výkonný orgán, který odpovídá za realizaci usnesení Sjezdu odborového svazu a usnesení Shromáždění zástupců základních organizací odborového svazu. 

Poslední zasedání Koordinačního výboru OS a Revizní komise OS se uskutečnilo ve dnech 10. – 12. června 2020 v penzionu UKO v Bedřichově.