Koordinační výbor odborového svazu je 16 členný výkonný orgán, který odpovídá za realizaci usnesení Sjezdu odborového svazu a usnesení Shromáždění zástupců základních organizací odborového svazu. 

Poslední zasedání Koordinačního výboru OS se uskutečnilo ve dnech 19. – 21. 10. 2021 v penzionu Bezděz ve Starých Splavech.