Koordinační výbor odborového svazu je 16 členný výkonný orgán, který odpovídá za realizaci usnesení Sjezdu odborového svazu a usnesení Shromáždění zástupců základních organizací odborového svazu. 

Poslední zasedání Koordinačního výboru OS se uskutečnilo dne 13. – 14. 12. 2022 se v hotelu Olšanka v Praze.