Koordinační výbor odborového svazu je 16 členný výkonný orgán, který odpovídá za realizaci usnesení Sjezdu odborového svazu a usnesení Shromáždění zástupců základních organizací odborového svazu. 

Poslední zasedání Koordinačního výboru OS se uskutečnilo ve dnech 14. – 15. 6. v hotelu Bezděz ve Starých Splavech.