Regiony odborového svazu slouží především k přenášení informací do základních organizací z jednání Koordinačního výboru, k poskytování právní pomoci základním organizacím a členům a v neposlední řadě též ke zjišťování situace a potřeb v základních organizacích. V tomto směru jde o nezastupitelnou metodu přímých kontaktů odborového svazu se základními organizacemi.

Přesná data a místa konání regionů zatím nejsou z důvodu vládních opatření stanovena. O dalším vývoji Vás budeme vždy informovat skrze emaily.