CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ
Přípravné, třídící a kontrolní práce ve výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné, figurální a elektrotechnické keramiky a porcelánu. Příprava keramických hmot a glazur. Výroba forem a vytváření, vylévání, slučování, retušování, glazování a pálení výrobků z keramiky a porcelánu. Vytáčení výrobků na mechanických kruzích. Dohotovování výrobků včetně úpravy licí hmoty. Lisování členitých keramických výrobků na poloautomatických nebo automatických lisech s přídavným zařízením. Vypalování výrobků v tunelových, komorových, kulatých a šachtových pecích. Výroba elektrotechnických izolačních výrobků z porcelánu a keramiky lisováním, točením a odléváním včetně provádění povrchových úprav. 

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací
Jednoduché, popř. rutinní práce ve výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné, figurální a elektrotechnické keramiky a přípravě hmot.

Příklady prací

1. Přípravné a pomocné práce v keramické výrobě, např. kontrola anilinem, oprašování, leštění, roztřiďování, značení firemní značkou apod. 
2. Obsluha perforovacích a vysekávacích strojů, vibračních sít, poloautomatů na broušení a leštění a dalších jednoduchých seřízených strojů a zařízení. 
3. Svoz sádrových výrobků včetně evidence, třídění výrobků po přežehu a jejich obrušování. 
4. Glazování malých výrobků stříkáním, namáčením a poléváním. 
5. Jednoduché manipulační práce s výrobky. 
6. Příprava hmot, např. odvzdušňování keramických hmot na vakuovém lisu, převážení hmot a svoz vratného odpadu. 
7. Kontrola jednoduchých výrobků, provádění retuše sádrových výrobků, obrušování okrajů, slepo-vání dílů a kontrola a obsluha licí linky. 
8. Obsluha karuselových poloautomatů s případným seřizováním stroje. 
9. Retušování plíškem, perkem, sítkem, jehlou, štětcem, houbou apod. 
10. Vylévání výrobků, např. svícnů, korbelů, mís, kolen, mýdelníků apod. 
11. Glazování středně velkých výrobků stříkáním, poléváním, namáčením a nanášením včetně ručního glazování. 
12. Ruční manipulace s přežehnutými a hotovými výrobky bez možnosti používání transportéru. 
13. Třídění výrobků po ostrém výpalu a po broušení podle druhů vad do jakostních tříd. 
14. Vybírání přežehnutých a vypálených glazurovaných výrobků a jejich třídění, kompletace a transport. 
15. Broušení a leštění výrobků včetně strojního broušení užitkového porcelánu a keramiky a figurální a ozdobné keramiky. 
16. Kompletace doplňků nebo vzorků podle sortimentu, jakosti a dekoru a výpalu barev včetně modrotisku. 
17. Zatáčení a lití šamotových pouzder o průměru do 250 mm. 

123,80 Kč/hod
Charakteristika prací
 Základní, popř. běžné odborné práce ve výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné, figurální a elektrotechnické keramiky.

Příklady prací

1. Příprava hmot, např. obsluha strojů na přípravu keramických hmot a glazur, příprava jednoho druhu hmot, vstupní kontrola došlých surovin a materiálů apod.
2. Vytvářecí práce, např. obsluha lisovacích poloautomatů, odlévání sloupků a podobných výrobků včetně jejich retuše, dohotovování a retušování výrobků o hmotnosti nad 10 kg, mezioperační kontrola výrobků, ruční vylévání ložních mís, podložek pod bidety apod., vylévání dutých výrobků na karuselech, vylévání a úplné dohotovování ozdobného porcelánu a keramiky, vytáčení plochých výrobků na talířových poloautomatech apod. 
3. Glazování a pálení výrobků, např. glazování velkých nebo složitých výrobků figurální a užitkové keramiky, obsluha glazovacích strojů, ruční glazování točírenských výrobků o průměru nad 260 mm, zakládání výrobků na etážové vozy tunelových pecí, vybírání výrobků po ostrém výpalu z etáže kulových pecí, kontrola a třídění výrobků apod. 
4. Výroba sádrových forem, např. odlévání pracovních forem pro výrobky figurální a ozdobné keramiky a porcelánu, odlévání sádrových forem na licích linkách včetně jejich retuše, roztřiďování vícedílných forem a mezioperační kontrola sádrových forem. 
5. Broušení výrobků a jejich třídění. 
6. Příprava barev pro dekorování výrobků na mlecích zařízeních podle receptur. 
7. Lisování karborundových desek, oválů, pouzder apod. na hydraulických lisech. 
8. Příprava hmot z více komponentů, např. navažování, mletí, homogenizace a zhutňování směsí a obsluha výroby keramického granulátu pomocí rozprachového sušení. 
9. Dohotovování a provádění konečné retuše složitých keramických a porcelánových figur z více než patnáctidílné formy. 
10. Vylévání nejsložitějších výrobků z mnohadílných forem, formování výrobků ozdobné a figurální keramiky a porcelánu se složitým reliéfem a vytáčení nebo zatáčení a dohotovování dutých výrobků o obsahu nad 3 litry. 
11. Glazování a pálení výrobků, např. ruční glazování výrobků zdravotnické keramiky, jejich klasifikace a opravování nad glazurou a glazovacím tunelem včetně výbrusu, samostatné pálení výrobků odekorovaných drahými kovy, samostatné pálení výrobků v plynové tunelové peci apod. 
12. Odlévání sádrových pracovních forem, např. klozetů, umyvadel, složitých reliéfních forem pro výrobky užitkové keramiky a porcelánu, složitých výrobků (např. retort, korundových prstenců pro pece na indukci kovů apod.) a tvarování speciálních výrobků pneumatickými kladivy. 

135,30 Kč/hod 
Charakteristika prací
Složité odborné práce ve výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné, figurální a elektrotechnické keramiky.

Příklady prací

1. Řízení výroby keramického granulátu pomocí rozprachového sušení. 
2. Ruční vylévání a úplné dohotovování nejsložitějších výrobků zdravotnické keramiky včetně slučování (slučované sloupky, klínová umyvadla a kombinační klozety), vytáčení nebo zatáčení sudů na zelí nebo víno apod.
3. Samostatné pálení keramických a porcelánových výrobků v kulatých a tunelových pecích, samostatné řízení procesu výpalu v elektrických, tunelových a komorových pecích s oxidační atmosférou a pálení v kontinuálních pecích v redukční atmosféře. 
4. Odlévání nejsložitějších sádrových a hlínových forem pro výrobky zdravotnické keramiky. 

138,50 Kč/hod 
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce (převážně řídící) ve výrobě užitkové, zdravotnické, ozdobné, figurální a elektrotechnické keramiky.

Příklady prací

1. Řízení procesu ostrého výpalu v tunelových, komorových, kulatých a šachtových pecích s redukční atmosférou a centrálním ovládáním. 
2. Řízení prací pomocných paličů. 

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Sestavování jednotlivých dekoračních prvků v ucelené dekory. Zdobení keramických a porcelánových výrobků různými dekoračními technikami. Kombinování více dekoračních technik (sítotisku, leptu, malířského dekoru apod.). Příprava a úprava dekoračních materiálů a pomůcek. 

120 Kč/ hod   
Charakteristika prací
Jednoduché, popř. rutinních práce při dekorování keramiky a porcelánu.

Příklady prací

1. Dekorování drobných keramických a porcelánových výrobků linkou nebo páskou, stříkáním přes šablony z volné ruky apod. 
2. Ruční nanášení vykrývacího laku na jednoduché výrobky, např. figurky, vázičky apod. 
3. Dekorování keramických a porcelánových výrobků sítotiskem na poloautomatech, razítkováním, krycími barvami plnými fondy, zrcadlovými linkami, ocelotiskem, přerušovanými i nepřerušovaný-mi prvky a samostatnými linkami z drahých kovů prováděnými štětcem, včetně přípravy dekoračních materiálů. 
4. Obsluha snímacích sítotiskových nebo tiskárenských poloautomatů. 
5. Patinování výrobků figurální keramiky. 
6. Zdobení výrobků barvotiskovými obtisky. 

123,80 Kč/hod 
Charakteristika prací
Základní, popř. běžné odborné práce při dekorování keramiky a porcelánu.

Příklady prací

1. Dekorování kruhových i nekruhových výrobků přisazenou linkou prováděnou štětcem (barvami a jednobarevnými listry) včetně přípravy a úpravy dekoračních materiálů. 
2. Dekorování výrobků širokého sortimentu kobaltovou barvou pomocí štětce. 
3. Dekorování výrobků stříkáním figur více barvami.
4. Obsluha poloautomatů pro dekorování linkami a páskami, různými vtavnými barvami apod. 
5. Ruční dekorování květinovými motivy prováděné podglazurovou barvou (drahými kovy a listry) a provádění bohatších štafáží (zlacení úchytek, oušek, hubiček apod.). 
6. Dekorování kruhových i nekruhových keramických a porcelánových výrobků přerušovanou i nepřerušovanou páskou, prováděné štětcem (barvami, jednobarevnými listry a drahými kovy), dekorování figur stínováním, tónováním a vykreslováním a dekorování nejsložitějšími ucelenými dekory v kompozici. 
7. Ruční dekorování razítkováním obrub barvou se zaprašováním nebo rozprašováním a dekorování kant drahými kovy s přesnou návazností na barevný podklad včetně přípravy dekoračních materiálů. 
8. Leptání souprav kyselinou a vykrývání zbylých ploch asfaltem. 
9. Vykreslování detailů figur solemi a barvami pod i na glazuru, kreslení vzorů dekorů na soupravy a snímání cibulových dekorů z ocelotiskových desek. 

135,30 Kč/hod 
Charakteristika prací
Složité odborné práce při dekorování keramiky a porcelánu.

Příklady prací

1. Dekorování keramických a porcelánových souprav ucelenými nejsložitějšími dekory (kombinace tří a více druhů dekorů). 
2. Dekorování figur barvou pod i na glazuru nebo podglazurovou solí podle návrhu při dodržování přírodního vzhledu. 
3. Ruční dekorování výrobků emailem a štětcem podle daného motivu. 
4. Rozpracovávání návrhů bohatých dekorů a vyvzorovávání v kombinaci několika dekoračních technik. 
5. Seřizování poloautomatických potiskovacích strojů včetně nastavování šablon, kontroly kvality barev a jejich nanášení. 

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné práce při dekorování keramiky a porcelánu a specializované práce při dekorování porcelánu.

Příklady prací

1. Rozpracovávání vlastních návrhů bohatých dekorů (kombinace tří a více dekoračních technik, např. leptu, fondu, ocelotisku, malířského dekoru apod.). 
2. Ruční malování speciálních porcelánových výrobků uměleckého zaměření (váz, dóz, amfor apod.). 
3. Ruční malba (krajin, zvířat apod.) na porcelánové výrobky různých tvarů a rozměrů podle před-loh a vlastních návrhů. 
4. Zhotovování originálních dekorů podle vlastních návrhů a předloh (zvířat, portrétů, krajin apod.) na ocelotiskařské desky grafickou technikou.

CHARAKTERISTIKA POVOLÁNÍ 
Zhotovování pracovních forem pro výrobky užitkové keramiky a porcelánu a ruční vytváření sádrových forem. Zhotovování modelů hlavních forem a rozmnožovacích zařízení na odlévání pracovních forem pro výrobky užitkové a figurální keramiky, porcelánu a elektrokeramiky podle vzorů, výkresů a dispozic nebo podle pracovních a technologických postupů. Zhotovování originálních modelů pro výrobky zdravotnické keramiky, elektroporcelánu a stavebních hmot (spalovacích kelímků, izolátorů apod.). 

110,80 Kč/ hod   
Charakteristika prací 
Rutinní práce při zhotovování forem a modelů pro keramické a porcelánové výrobky.

Příklady prací 

1. Zhotovování jednoduchých modelů, hlavních forem a rozmnožovacích zařízení (např. talířů, hrnků, jednoduchých reliéfních tvarů apod.). 

113,60 Kč/hod 
Charakteristika prací
Základní, popř. běžné odborné práce při zhotovování forem a modelů pro keramické a porcelánové výrobky.

Příklady prací

1. Zhotovování modelů, hlavních forem a rozmnožovacích zařízení hladkých tvarů užitkové keramiky a porcelánu. 
2. Vlastní výroba hlavních forem a rozmnožovacích zařízení reliéfních tvarů. 
3. Odlévání pracovních forem z částečného rozmnožovacího zařízení na složité figury a ozdobné předměty z porcelánu a keramiky. 
4. Zhotovování modelů, hlavních forem a rozmnožovacích zařízení složitějších reliéfních tvarů. 

125,30 Kč/hod 
Charakteristika prací
Složité odborné práce při zhotovování forem modelů pro keramické a   porcelánové výrobky.

Příklady prací

1. Zhotovování modelů, hlavních forem a rozmnožovacích zařízení náročných reliéfních tvarů užitkového porcelánu a keramiky a zdravotnické keramiky (umyvadel, dřezů apod.). 
2. Zhotovování plastických modelů návrhů budoucích výrobků. 

138,50 Kč/hod
Charakteristika prací
Vysoce odborné a nebo specializované práce při tvorbě modelů pro  keramické  a porcelánové výrobky.

Příklady prací

1. Zhotovování modelů, hlavních forem a rozmnožovacích zařízení náročných reliéfních tvarů užitkového porcelánu a keramiky a zdravotnické keramiky (umyvadel, dřezů apod.). 
2. Zhotovování plastických modelů návrhů budoucích výrobků. 
3. Navrhování a realizace nejsložitějších Vysoce odborné práce včetně konstrukčních a výpočtových pracích.
4. Tvorba modelů historických replik a faksimilí.