Shromáždění zástupců základních organizací je nejvyšším orgánem odborového svazu v období mezi konáním Sjezdů OS. Schází se zpravidla jedenkrát ročně, aby vyhodnotilo činnost a hospodaření odborového svazu za uplynulý rok a aby projednalo a schválilo konkrétní úkoly pro další rok, a to včetně rozpočtu odborového svazu.

Poslední shromáždění uskutečnilo ve dnech 9. a 10. dubna 2018 v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Toto zasedání mimo jiné schválilo hodnocení práce odborového svazu za uplynulý rok, hospodaření odborového svazu v roce 2017 a rozpočet odborového svazu na rok 2018.

Zpráva o činnosti odborového svazu za období od 13. 4. 2017 a usnesení XXV. SZZO jsou obsaženy v přiložených souborech. V závěrečném slově zhodnotil předseda OS JUDr. Vladimír Kubinec XXV. SZZO jako úspěšné a svědčící o tom, že odborový svaz dobře ví, co má dělat a jak to má dělat. Důležité je především udržovat dobrou úroveň kolektivních smluv a členskou základnu. K tomu je třeba více využívat zpracované metodické materiály, zejména pak materiál – VÝHODY ČLENSTVÍ V ODBORECH – a také služby, které odborový svaz a jednotlivé základní odborové organizace členům nabízejí.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ ZDE:

USNESENÍ VI. SJEZDU OS- DUBEN 2019 KE STAŽENÍ ZDE

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU OS PŘIJATÉHO V. SJEZDEM OS 04-2019 KE STAŽENÍ ZDE