Mezi nosné služby členům patří nepochybně aktivity odborového svazu v oblasti kolektivního vyjednávání. V působnosti odborového svazu je pokryto závazky z kolektivních smluv každoročně kolem 97 % zaměstnanců, což je dáno nejenom tím, že je pravidelně uzavírána kolektivní smlouva vyššího stupně /KSVS/, ale že je tato kolektivní smlouva též pravidelně rozšiřována i na zaměstnavatele, kteří nejsou členy příslušného zaměstnavatelského svazu , rozhodnutím MPSV. Vedle uzavírání KSVS a jejího rozšiřování poskytuje odborový svaz metodickou pomoc základním odborovým organizacím pro vyjednávání podnikových kolektivních smluv. Bližší údaje k této problematice jsou obsaženy v samostatné rubrice věnované kolektivnímu vyjednávání.