INFORMACE Z ČERVNOVÉHO KV

Koordinační výbor OS SKP

Ve dnech 14.  a 15. června 2022 se v hotelu Bezděz ve Starých Splavech uskutečnilo jednání KV a RK OS.  Celkem bylo projednáno 5 hlavních bodů a dále pak 7 bodů s aktuální tematikou. Výpis z KV je dostupný ZDE. Materiály z projednávaných byly zaslány do jednotlivých ZO OS emailem.

 

Ve dnech 15. a 16. června 2022 se uskutečnilo rovněž hotelu Bezděz ve Starých Splavech školení pořádané pro základní organizace na téma GDPR  a hospodaření ZO. Školení se zúčastnilo 72 členů z 29 základních organizací.

 

Další jednání KV a RK OS je na programu 11. – 12. 10. 2022 v hotelu Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou, na které bude navazovat ve dnech 13. a 14.10. 2022 porada předsedů ZO ke kolektivnímu vyjednávání.

ROZŠÍŘENÍ ZÁVAZNOSTI DODATKU Č. 1 KE KSVS

Sdělením MPSV č. 103/2022 Sb., byla rozšířena s účinností od 1. května 2022 závaznost dodatku č.1 ke KSVS uzavřené mezi Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu a Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR, i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 23.1, 23.41 a 23.42.

Sdělení ke stažení ZDE