DODATEK KE KSVS NA LÉTA 2023-2024

Dne 10.1.2024 byl uzavřen dodatek ke KSVS na léta 2023 a 2024, přičemž bylo dohodnuto následující:

  • zvýšení příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí podle bodu IV 2.6.1 a) stávající KSVS na 12 Kč/hod.,
  • ponechání zvýšeného počtu výjimek pro odvětví porcelánu (tj. 4) a pro odvětví užitku (tj. 3) i pro rok 2024 – viz  bod VII 2.1. c) stávající KSVS,
  • navýšení prvního tarifního stupně ve všech odvětvích na 120 kč/hod a dále pak:

a. v odvětví porcelánu a užitkového, osvětlovacího skla navýšení jednotlivých hodinových tarifních stupňů pro rok 2024 o 8,4% oproti roku 2023,

b. v odvětví keramiky, plochého skla, obalového skla, skleněných vláken navýšení jednotlivých hodinových tarifních stupňů pro rok 2024 o 6% oproti roku 2023.

 

Znění dodatku ZDE.