PŘEDSEDA OS SKP

Mgr. Ondřej Fedoročko

Zaměstnanci OS SKP

Bc. Tereza Hrabě

Organizační činnost a BOZP

Kateřina Dolejší

Odborná referentka

Mgr. Iveta Krištofová

Organizační činnost

Funkcionáři

Helena Langrová

Karel Černý

Miloslava Vybíhalová

Marie Pelikánová