Náš odborový svaz byl osloven několika zaměstnanci společnosti AGC Automotive Czech ,a.s. Chudeřice s prosbou o radu, jak postupovat v situaci, kdy v této firmě existuje velká nespokojenost s prací tzv. Nezávislé odborové organizaceNespokojenost s prací tamní odborové organizace a jejího předsedy p. Libora Nového vyjádřilo svým podpisem pod rezoluci s výzvou za odstoupení odborového předsedy celkem 286 zaměstnanců.

Při rozhovoru se skupinou nespokojených zaměstnanců vyšlo najevo, že uzavření nové podnikové kolektivní smlouvy s pouhým 3,5 procentním nárůstem tarifů pro rok 2019 bylo jen vyvrcholením dlouhodobé pasivní pozice místních podnikových odborů, které dostatečně neobhajují zájmy zaměstnanců. Navíc, uzavření podnikové kolektivní smlouvy s malým nárůstem tarifů a bez jakékoliv dohody s ostatními odborovými organizacemi ze skupiny AGC doslova podkopalo pozice odborů (a tedy i zaměstnanců) při vyjednávání podnikových kolektivních smluv ve spřízněných firmách pro rok 2019, když belgické vedení nechtělo připustit rozdílný nárůst tarifů v jednotlivých společnostech skupiny AGC. To je realita, kterou si nechce, bohužel, předseda „nezávislých odborů“ připustit, jak o tom svědčí jeho dopis ze dne 14.3.2019.
Tento dopis s naším komentářem umisťujeme níže.

O kvalitě práce „nezávislé“ odborové organizace v Chudeřicích a o jejím „nesmlouvavém“ postoji vůči vedení společnosti leccos napovídá fakt, že se někteří aktivní iniciátoři protestní podpisové akce proti předsedovi odborů p. Novému okamžitě stali středem pozornosti svých nadřízených. V jednom případě byly dokonce uděleny během necelého měsíce celkem 4 vytýkací dopisy a výpověď z pracovního poměru pro porušení pracovní kázně. Je přímo symbolické, že závodní výbor tuto výpověď projednal podle podpisu předsedy pana Nového ještě tentýž den, kdy o to byl vedením požádán. A co víc, propuštěnému zaměstnanci bylo zakázáno docházet během výpovědní doby do zaměstnání a bude mu placena náhrada mzdy ve výši průměrné mzdy. Jak velkorysé! A přitom pracuje na pozici, kde nemá chudeřická sklárna dostatek zaměstnanců. Člověk se neubrání podezření, že za tím může stát dojemná péče vedení společnosti o  „nesmlouvavého“ předsedu p. Nového, protože co kdyby náhodou kritikové jeho práce v započaté kritice ještě pokračovali?

Skupině zaměstnanců chudeřické sklárny poskytl náš odborový svaz radu, jak lze za nastalé situace postupovat a jak zabránit do budoucna uzavření podnikové kolektivní smlouvy, která by byla pro zaměstnance nevýhodná.
Po konzultaci se někteří zaměstnanci rozhodli stát členy našeho odborového svazu, tedy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu. To nám umožnilo získat podle zákoníku práce právo jednat s vedením společnosti AGC Automotive a napříště už nebude moci být např. uzavřena nová podniková kolektivní smlouva v této společnosti bez našeho souhlasu! Zaměstnanci s výpovědí jsme se rozhodli poskytnout právní pomoc a zaplatit náklady zastoupení advokátem, protože jsme dospěli k závěru, že skutečným důvodem výpovědi byla kritika práce předsedy odborů ve sklárně p. Libora Nového. Jména zaměstnanců z logických důvodů nezveřejňujeme, abychom je uchránili před možnou šikanou ze strany nadřízených.
O nové působnosti našeho odborového svazu bylo vedení v Chudeřicích informováno dopisem předsedy odborového svazu ze dne 21.3.2019.

DOPIS PŘEDSEDY ODBOROVÉHO SVAZU ZE DNE 21. 3. 2019 O NOVÉ PŮSOBNOSTI ODBOROVÉHO SVAZU SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU KE STAŽENÍ ZDE

Pokud chcete posílit naše řady a pokud se chcete stát členem odborové organizace, která svým členům skutečně slouží a hájí jejich pozice, stačí vyplnit přihlášku za člena (PŘIHLÁŠKU ZA ČLENA STÁHNETE ZDE) a poslat ji podepsanou na mailovou adresu našeho odborového svazu. Čím více Vás bude, tím větší mandát pro změnu stylu práce odborů v Chudeřicích budeme mít. Všechny osobní údaje zůstanou samozřejmě podle zákona o ochraně osobních dat utajeny. 

DOPIS PŘEDSEDY NEZÁVISLÝCH ODBORŮ P. LIBORA NOVÉHO ZE DNE 14. 3. 2019 KE STAŽENÍ ZDE

 

Stručný komentář předsedy Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu JUDr. Vladimíra Kubince


Z dopisu p. Libora Nového ze dne 14.3.2019 je zřejmé, že pisatel ignoruje rozdíl mezi nárokovou  a nenárokovou mzdou. Zatímco tarifní mzda je nároková (zaměstnanec ji, pokud pracuje, dostat musí), tak např. prémie zaměstnanec zpravidla dostat nemusí. „Prémie (odměny) za docházku“ (mimochodem podle našeho názoru z právního hlediska velmi problematické) by měly být zahrnuty přímo do tarifní mzdy! Pokud uvádí p. Nový další „třicetileté vymoženosti“ v podnikové kolektivní smlouvě AGC Automotive (např. týden dovolené navíc, odstupné nad rámec zákoníku práce), tak vězte, že je nevyjednal pan Nový ani závodní výbor Nezávislých odborů, ale (společně s dalšími právy nad rámec zákoníku práce) Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu v kolektivní smlouvě vyššího stupně. Stačí si jenom přečíst např. poslední znění této kolektivní smlouvy ze dne 22.1.2019 (POSLEDNÍ ZNĚNÍ KSVS STÁHNETE ZDE), která se vztahuje i na AGC Automotive. A např. příspěvky na dětskou rekreaci, odměny při pracovních a životních výročích, 13. a 14. mzda jsou standartní součástí všech podnikových kolektivních smluv v rámci skupiny AGC, takže to skutečně není zásluha p. Libora Nového. Jinými slovy, čím se vlastně může pan Nový jako svou zásluhou pochlubit?
Podle mne ničím, protože všechno za něj vyjednal dávno v příslušných kolektivních smlouvách někdo jiný! A tak z mého pohledu je jediná pravdivá myšlenka v dopisu v tom, že si má každý nejdříve přečíst, co podepisuje. Ale to by mělo platit i pro předsedu „nezávislých“ odborů, než podepíše novou podnikovou kolektivní smlouvu…….

JUDr. Vladimír Kubinec
Předseda odborového svazu