Tzv. nezávislé odbory v AGC Automotive Czech jsou příčinou nízkého růstu tarifů

 

Pozorný čtenář našich webových stránek jistě zaznamenal, že jsme už v minulosti nejednou kritizovali přístup tzv. Nezávislých odborů v AGC Automotive Czech, neboť  tyto odbory podle našeho názoru  „jdou na ruku“ vedení společnosti a tím znehodnocují úsilí našich odborů a jejich snahu o dosažení lepších výsledků v kolektivním vyjednávání.

Připomeňme, že při jednání o podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2020 se tzv. Nezávislé odbory, tehdy ještě pod vedením p. Nového, „vyznamenaly“ tím, že po prvotním souhlasu se zapojením zprostředkovatele do řešení sporu o uzavření podnikové kolektivní smlouvy (šlo zejména o navýšení tarifů) tento souhlas odvolaly a znemožnily tak zapojení zprostředkovatele do řešení kolektivního sporu. Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu, který za zaměstnance AGC Automotive jednal, tehdy odmítl podepsat podnikovou kolektivní smlouvu (nabízený růst tarifů o tři procenta považoval za malý), takže nakonec došlo k tomuto navýšení tarifů od 1.4.2020 na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele.

Podnikové kolektivní smlouvy pro rok  2021 a 2022 už byly uzavřeny , což vyžadovalo souhlas nejen Nezávislých odborů, ale také souhlas Základní organizace Odborového svazu skla, keramiky a porcelánu, která byla v AGC Automotive  založena v polovině roku 2020. V obou případech však základní odborová organizace našeho odborového svazu požadovala na vedení společnosti vyšší než nakonec sjednaný růst mezd (zejména vyšší růst tarifů) a k podpisu podnikové kolektivní smlouvy byla nakonec „dotlačena“ společným postupem vedení AGC Automotive Czech a Nezávislých odborů . Ze strany vedení společnosti byla použita i nehorázná výhrůžka v tom smyslu, že pokud  základní odborová organizace našeho odborového svazu  podnikovou kolektivní smlouvu nepodepíše, pak nedojde k navýšení tarifů pro rok 2022 dříve, než v dubnu  roku 2022, jak se tomu stalo už v roce 2020. A tak je realitou, že zatímco v AGC Automotive Czech se „díky“ podnikové kolektivní smlouvě od 1.1.2022 zvýšily  tarify v kategorii D od cca 500,- Kč do 900,- Kč měsíčně, tak v mateřské AGC Flat Glass se tarify ve stejné kategorii zvýšily minimálně  o 1500,- Kč měsíčně. Za tento rozdíl ve zvýšení tarifů by měli zaměstnanci AGC Automotive „poděkovat“ především tzv. Nezávislým odborům, které kolaborují s vedením společnosti a torpédují snahy základní odborové organizace našeho odborového  svazu o výraznější navýšení tarifů. Protože např. v Belgii je uzákoněno, že mzda se musí každoročně valorizovat o inflaci, což by v podmínkách České republiky znamenalo pro rok 2022 navýšení tarifů o cca 7 %!

 Je třeba ocenit, že jen   díky postoji odborové organizace našeho odborového svazu se podařilo v AGC Automotive dojednat další navýšení tarifů pro kategorii D od 1.7.2022, a to  o dalších 1,5 % !

Dospěl jsem k závěru, že název „Nezávislých odborů“ bude zřejmě odvozen z jejich nezávislosti na vlastní členské základně, protože jejich počínání (nejen)  při vyjednávání kolektivní smlouvy by v našem odborové svazu patrně nebylo možné a nezůstalo by bez vyjádření výrazné nespokojenosti členů. Podle stanov totiž nejsou „Nezávislé odbory“ povinny svolávat členskou schůzi, na které by minimálně jednou ročně skládaly účty ze své činnosti, jak je tomu pravidelně v podmínkách našeho odborového svazu. Tím je dáno, že o všem rozhoduje bez jakékoliv kontroly 13 členů  v závodním výboru, kterým, jak se zdá, bez problémů před vlastní členskou základnou prochází mizivé výsledky při kolektivním vyjednávání.

                                                                                                 JUDr. Vladimír Kubinec