Regiony odborového svazu slouží především k přenášení informací do základních organizací z jednání Koordinačního výboru, k poskytování právní pomoci základním organizacím a členům a v neposlední řadě též ke zjišťování situace a potřeb v základních organizacích. V tomto směru jde o nezastupitelnou metodu přímých kontaktů odborového svazu se základními organizacemi. Plán a místa regionů pro příslušný rok je uveden v Plánu hlavních akcí a obsahového zaměření jednání orgánů v příslušném roce naleznete níže ke stažení:

PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ A OBSAH ZAMĚŘENÍ JEDNÁNÍ ORGÁNU 2020 KE STAŽENÍ ZDE

15. 1. 2020     REGION KARLOVY VARY

16. 1. 2020     REGION ZNOJMO

22. 1. 2020     REGION TEPLICE

23. 1. 2020     REGION JABLONEC NAD NISOU

17. 6. 2020        REGION KARLOVY VARY

18. 6. 2020       REGION ZNOJMO

24. 6. 2020      REGION TEPLICE

26. 6.  2020     REGION JABLONEC NAD NISOU